بانک کتاب - کتابفروشی - خرید کتاب
 
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو

انتشارات علمی اندیشمند

به فروشگاه کتاب اینترنتی و کتاب فروشی بانک کتاب چل سی بوک، جامع ترین بانک اینترنتی کتاب، جهت خرید اینترنتی، خرید آنلاین کتاب و محصولات فرهنگی از جمله: کتاب های دانشگاهی، کودک و نوجوان ، هوش و سرگرمی ، کمک آموزشی ، آموزشی ، نرم افزار، عمومی ، زبان، هنر، لوازم التحریر و ... خوش آمدید.

آموزشگاه اندیشمند با هدف تربیت دانش آموزان خردمند با تجربه ای 24 ساله در زمینه برگزاری کلاسهای تیزهوشان ، انتشار کتب تیزهوشان ،آزمون های دوره ای پیشرفت تحصیلی ، تولید محتوای الکترونیک
و هوشمند سازی مدارس فعالیت می نماید.

موضوعات کلی کتابهای انتشارات علمی اندیشمند به شرح ذیل می باشد:

کتاب های دوره ابتدایی انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های ریاضی انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های علوم انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های فارسی انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های تیزهوشان دوره ابتدایی انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های راهنمایی انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های تیزهوشان دوره اول متوسطه انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های ریاضی انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های علوم انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های فارسی انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

نرم افزار جامع هوشمند ریاضی ششم انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

نرم افزار جامع هوشمند ریاضی پنجم انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

نرم افزار جامع هوشمند ریاضی چهارم انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

نرم افزار جامع هوشمند ریاضی سوم انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

نرم افزار جامع هوشمند ریاضی دوم انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

نرم افزار جامع هوشمند ریاضی اول انتشارات علمی اندیشمند (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

 

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

تفکر و پژوهش مطالعات اجتماعی ششم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


تفکر و پژوهش مطالعات اجتماعی ششم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

55,000 تومان

جامع تخصصی تیزهوشان سی و دو استان ششم (انتشارات علمی اندیشمند)


جامع تخصصی تیزهوشان سی و دو استان ششم

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما 4030book@

68,000 تومان

ریاضی پنجم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


ریاضی پنجم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

95,000 تومان

ریاضی دوم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


ریاضی دوم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

67,000 تومان

ریاضی سوم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


ریاضی سوم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

68,000 تومان

ریاضی نهم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


ریاضی نهم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

36,000 تومان

ریاضی هشتم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


ریاضی هشتم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

95,000 تومان

ریاضی هفتم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


ریاضی هفتم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

95,000 تومان

ریاضیات ششم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


ریاضی ششم تیزهوشان اندیشمند

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

98,000 تومان

علوم پنجم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


علوم پنجم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

52,000 تومان

علوم چهارم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


علوم چهارم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

45,000 تومان

علوم دوم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


علوم دوم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

56,000 تومان

علوم سوم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


علوم سوم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

40,000 تومان

علوم ششم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


علوم ششم تیزهوشان اندیشمند
مقدمه
سخنی با معلمین و والدین گرامی
آموزش و فراگیری علوم در صورتی در دوره ابتدایی موثر خواهد بود که سه جزء اساسی برنامه علوم مورد توجه کامل قرار گیرد. این اجزا می توانند به شکل های کاملاً ساده زیر بیان شوند:
«چرا؟ چه؟ و چگونه؟»
واژه ی «چرا؟» به هدف های آموزش علوم اشاره می کند که باید به آن ها رسید.
واژه ی «چه؟» به ارتباط و محتوای مخصوص علمی آن مربوط می شود.
واژه ی «چگونه؟» به راه ها و روش هایی که باید به کار گرفته شود، اطلاق می گردد.
به عبارت دیگر، هنگامآموزش علوم در دوره ی ابتدایی باید بدانیم که چه می خواهیم تدریس کنیم، چرا باید آن را آموخت و چگونه آن را باید تدریس کرد. اهداف آموزش علوم در دوره ی ابتدایی را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
1 - یادگیری مفاهیم علوم و طرح های ذهنی (محصول علم)
2 - آشنا شدن با عملیات کلیدی علم و عالم (روند علمی)
3 - کسب مهارت و تخصص در حل مشکلات و تفکر خلاق و انتقادی
4 - پرورش برون دادهای رفتاری مطلوب از قبیل مهارت های علمی، نگرش ها، ارزش گذاری های علمی و علائق
دست یابی به این هدف ها به رشد کودکان با مایه ای علمی کمک می کند.
کتاب حاضر با استفاده از محتوای دروس علوم دوره ی ابتدایی و 817 سوال مبتنی بر آزمون های تیزهوشان و مدارس برتر، سعی دارد تا در پیشرفت سطح علمی کودکانمان شما را یاری کند.
در این مجموعه شما با مفاهیم و محتوای بیش از کتب پایه آشنا خواهید شد که به منظور رشد و پرورش استعدادها و توانایی های دانش آموز تهیه و تنظیم گردیده است. در ضمن با توجه به درس نامه های کامل ارائه شده، شما می توانید سطح علمی کودکان را با اجرای آزمون های تستی که آنان را برای شرکت در آزمون های مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی آماده و مهیا می سازد، بسنجید.
دانش آموزان سخت کوش برای پوشش دادن مطالب درسی سال های گذشته نیز می توانند از کتاب های چهارم و پنجم ابتدایی اندیشمند کمک گرفته و با یادآوری عناوین درسی گذشته، مهارت خود در آزمون ها را افزایش دهند.
خلیل زاده، امام نیری

فهرست مطالب:
فصل اول: مهارت روش علمی
فصل دوم: سرگذشت دفتر من
فصل سوم: کارخانه کاغذ سازی
فصل چهارم: سفر به اعماق زمین
فصل پنجم: زمین پویا
فصل ششم: ورزش و نیرو (1)
فصل هفتم: ورزش و نیرو (2)
فصل هشتم: می خواهم بسازم
فصل نهم: سفر انرژی
فصل دهم: خیلی کوچک، خیلی بزرگ
فصل یازدهم: شگفتی های برگ
فصل دوازدهم: جنگل برای کیست؟
فصل سیزدهم، سالم بمانیم
فصل چهاردهم: از گذشته تا آینده
پاسخنامه کلیدی
پاسخنامه تشریحی

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما 4030book@

70,000 تومان

علوم نهم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


علوم نهم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

80,000 تومان

علوم هشتم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


علوم هشتم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

85,000 تومان

علوم هفتم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


علوم هفتم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

57,000 تومان

فارسی پنجم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


فارسی پنجم تیزهوشان

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

62,000 تومان

فارسی ششم تیزهوشان (انتشارات علمی اندیشمند)


فارسی ششم تیزهوشان اندیشمند

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

71,000 تومان

کتاب یار ریاضی اول (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب یار ریاضی اول (انتشارات علمی اندیشمند)

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

18,000 تومان

کتاب یار ریاضی چهارم (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب کار ریاضی چهارم (انتشارات علمی اندیشمند)

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

18,000 تومان

کتاب یار ریاضی دوم (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب یار ریاضی دوم (انتشارات علمی اندیشمند)

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

15,500 تومان

کتاب یار ریاضی سوم (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب یار ریاضی سوم (انتشارات علمی اندیشمند)

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

16,000 تومان

کتاب یار ریاضی ششم (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب یار ریاضی ششم(انتشارات علمی اندیشمند)
افزایش مهارت و توانایی­های دانش­آموز در پایه ششم، جهت ورود به هفتم دغدغه ­های همیشگی والدین می­باشد. کتاب­یارهای ششم پاسخگوی مناسبی برای این نیاز دانش­آموز می­باشد چرا که مطالب و فعالیت­های کتاب­یارها با یک منطق آموزشی تنظیم شده و هر بخش شامل خلاصه درس به زبان ساده و قابل درک، مثال­های حل شده، انواع تمرین­ها در حیطه­ های مختلف یادگیری، نکاتی بالاتر از سطح کتاب درسی با عنوان (بیشتر بیاموزیم) و تمرین­ها و تست­های مرتبط با آن­ها و در پایان هر بخش نیز یک آزمون خودسنجی می باشد. این مجموعه شامل درس های ریاضی، علوم می باشد.
محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

77,000 تومان

کتاب یار علوم اول (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب یار علوم اول (انتشارات علمی اندیشمند)

با توجه به اهداف کتابهای درسی دارای خلاصه درس همراه با فعالیت های توام با خلاقیت می باشد که یادگیری را تثبیت و تعمیق می بخشد. آزمون های سه گزینه ای در پایان هر ماه جهت آشنایی دانش آموزان با سوالات تستی و ارزشیابی از آموخته های آن تنظیم گردیده که میزان پیشرفت دانش آموز را در فواصل زمانی مشخص، تعیین می کند و شوق یادگیری را در دانش آموز دو چندان می سازد.

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

17,000 تومان

کتاب یار علوم پنجم (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب یار علوم پنجم(انتشارات علمی اندیشمند)

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

12,500 تومان

کتاب یار علوم چهارم (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب یار علوم چهارم (انتشارات علمی اندیشمند)

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

13,500 تومان

کتاب یار علوم دوم (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب یار علوم دوم (انتشارات علمی اندیشمند)

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

14,000 تومان

کتاب یار علوم سوم (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب یار علوم سوم (انتشارات علمی اندیشمند)

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

15,000 تومان

کتاب یار فارسی اول دبستان (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب یار فارسی اول دبستان

با توجه به اهداف کتب درسی دارای خلاصه درس همراه با فعالیت هایی توام با خلاقیت می باشد که یادگیری را تثبیت و تعمیق می بخشد. آزمون های سه گزینه ای در پایان هر ماه جهت آشنایی دانش آموزان با سوالات تستی و ارزشیابی از آموخته های آن ها تنظیم گردیده که میزان پیشرفت دانش آموز را در فواصل زمانی مشخص، تعیین می کند و شوق یادگیری را در دانش آموز دو چندان می سازد.

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

19,000 تومان

کتاب یار فارسی پنجم (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب یار فارسی پنجم (انتشارات علمی اندیشمند)

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

20,000 تومان

کتاب یار فارسی دوم (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب یار فارسی دوم

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

17,000 تومان

کتاب یار فارسی سوم (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب یار فارسی سوم

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

22,000 تومان

کتاب یار فارسی ششم (انتشارات علمی اندیشمند)


کتاب یار فارسی ششم

محصولات انتشارات علمی اندیشمند قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

24,000 تومان

هوش و استعداد تحلیلی ششم اندیشمند


هوش و استعداد تحلیلی ششم اندیشمند
نام کتاب هوش و استعداد تحلیلی ششم
انتشارات اندیشمند
مولف امید فتحی, محمد کاوه

79,000 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 12,500 تومان بیشترین: 98,000 تومان
ريال12500 ريال98000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس و یا در تلگرام به شماره 09037125318 پیام داده و ثبت سفارش نمایید.