بانک کتاب - کتابفروشی - خرید کتاب
 
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو

انتشارات تلاوت (وابسته به موسسه فرهنگی دارالقرآن الکریم)

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

کاربرد مهارت های تدریس و روانشناسی در آموزش قرآن ( انتشارات کاتبان وحی)


همواره معلّمان و مربّیان می‌خواهند شاگردان خود را به سطح استانداردهای بالاتر تحصیلی نائل نمایند، ولی این مهم بدون افزایش سطح شناخت و مهارت‌هاي معلم از روانشناسی پرورشی و فنون برترآموزش و یادگیری، قابل تحصیل نخواهد بود؛ چرا که با مطالعه روانشناسی پرورشی و فراگیری فنون تدریس، معلم خواهد توانست با توجه منطقی به علائق، نیازها و ویژگی‌های روانشناختی، مدیریت چرخه آموزشی در کلاس را در دست گرفته و با افزایش کیفیت و ثمربخشی خدمات مدیران و معلّمان قرآنی جامعه، برای بهبود فرایند جذب و آموزش قرآن آموزان، در گرو حرفه‌ای شدن ایشان در زمینه‌های اشاره شده می‌باشد و مدیر و معلّم حرفه‌ای کسی است که؛ با آشنایی کامل به کار خود، برای رشد و شکوفایی استعدادهای فطری متعلمان، «به شناخت اصول علمی و مهارت‌هاي عملی یک تدریس مناسب» مجهّز باشد.
با توجه به هدف نگارنده در تلخیص مطالب کتاب، سعی شده تنها توضیحات و مباحثی که در آموزش قرآن کریم موضوعیت داشته و یا بیشتر مورد استفاده واقع می‌شود، در این کتاب به رشته تحریر درآیند، لذا علاقمندان و معلّمان محترم جهت مطالعه بیشتر می‌توانند به سایر کتب مرجع (که در تألیف این کتاب از آنها استفاده شده و عناوین آنها در خاتمه کتاب ذکر شده است) مراجعه نمایند.
این کتاب در 2 بخش و 12 فصل تالیف گردیده و در پایان هر فصل بخش خودآزمایی مطالب قرار دارد.

فهرست مطالب کتاب :
مقدمه ناشر
مقدمه مؤلف
بخش اول:كلّيات و مبانی
فصل اوّل: ويژگي‌هاي معلّم
ضرورت برگزاری دوره‌هاي تربيت معلّم
هدف دوره‌هاي تربيت معلّم قرآن
صلاحيتهاي حرفه معلّمي
الف‌- صلاحيت‌هاي‌ شناختي (دانش)
ب‌- صلاحيت‌هاي‌ عملكردي ‌(توانش)
ج- صلاحيت‌هاي اخلاق‌ حرفه‌اي (بینش)
د- صلاحيت‌هاي ‌عمومي (فردی)
خلاصه فصل
خودآزمايي فصل اول
فصل دوم: مباني تعليم و تربيت
«پرورش» و «کارآموزی»
«آموزش»، «یادگیری» و «عملکرد»
عوامل تأثیرگذار بر یادگیری
1. سطح رشد و آمادگی جسمی و ادراک
2. دانستنی ها و تجربیات پیشین
3. انگیزه
4. ادراک و توجه
5. رابطه کل و جزء
6. تمرین و تکرار
7. مقطع زمانی و شرایط محیطی
8. هوش و استعداد
خلاصه فصل
خودآزمايي فصل دوم
بخش دوم:
طراحی آموزشي
و فنون تدريس
فصل سوم: اهداف آموزشی
غایتهای پرورشی یا اهداف کلان آموزشی
چرخه و مراحل تدوین غایتهای پرورشی یا اهداف کلان آموزشی
اهداف آموزشي
گزینش و تدوین اهداف آموزشي
مراحل نگارش اهداف آموزشي
الف) تعيين هدف يا هدفهاي كلي
ب) تبديل هدف كلي به هدفهای جزئي
ج) تبديل هدفهاي جزئي به هدفهاي رفتاري
* انواع اهداف آموزشي رفتاري
د) تبديل هدفهاي رفتاري به هدفهاي عملیاتی
خلاصه فصل
خودآزمايي فصل سوم
فصل چهارم: طبقه بندي اهداف آموزشی
طبقه بندی آموزشي «بلوم»
حیطه شناختی
حیطه عاطفی
حیطه روانی ـ حرکتی
ارتباط حیطه‌هاي سه‌گانه
توضيحات تكميلي
خلاصه فصل
خودآزمايي فصل چهارم
فصل پنجم: ویژگیهای ورودی يادگيرندگان یا اهداف ورودی
ویژگیهای ورودی یادگیرندگان
رفتارهای ورودی
انواع ويژگيهاي ورودی
ارزشيابي تشخيصي يا سنجش آغازین
تعيين گروههاي ياددهي ـ يادگيري
الگوهاي يادگيري
* انواع الگوهاي یادگیری
* انواع الگوهاي تفكر
خلاصه فصل
خودآزمايي فصل پنجم
فصل ششم: تعيين محتوا، روش و وسايل آموزشي و نظام ارزشيابي
تحليل، انتخاب و تنظيم محتوا
انتخاب روش تدریس مناسب
انتخاب وسايل آموزشي مناسب
تحليل و تعيين نظام ارزشيابي
خلاصه فصل
خودآزمايي فصل ششم
فصل هفتم: الگوي تدريس و طراحي فعاليتهاي آموزشی
تدريس چيست؟
برنامه ریزی آموزشي چيست؟
الگوي تدريس
الگوي عمومي تدريس
مراحل فعالیتهای آموزشی
مرحله اول: فعالیتهای پیش از تدریس
مرحله دوم: فعالیتهای حین تدریس
مرحله سوم: فعالیتهای پس از تدریس
خلاصه فصل
خودآزمايي فصل هفتم
فصل هشتم: طرح درس (سالانه یا دوره‌اي و روزانه)
طرح درس
مراحل تهيه و تدوين جدول طرح درس سالانه يا دوره آموزشي
الگوي شماره (1) - نمونه جدول طرح درس سالانه يا دوره‌اي
روش نگارش و تنظيم طرح درس روزانه
مراحل نگارش و تنظيم اجزای طرح درس روزانه (جلسه)
الگوي شماره (2) - نمونه جدول طرح روزانه
خلاصه فصل
خودآزمايي فصل هشتم
فصل نهم: روش‌ها و فنون تدریس
روش‌هاي تدريس
تعریف فن
تقسیم‌بندی روش‌های تدریس
الف) روش‌های تاریخی يا سنّتي
1ـ روش «سقراطی»
2ـ روش «نظام مکتبی ایران»
ب) روش‌های متداول و نوین
1ـ روش توضیحی
2ـ روش سخنرانی
3ـ روش اکتشافی
4ـ روش حل مسئله
5ـ روش مباحثه و انواع آن
6ـ روش پرسش و پاسخ
7ـ روش واحد کار (پروژه)
8ـ روش گروههای کوچک
9ـ روش یادگیری فردی (آموزش انفرادي)
10ـ روش آزمایشی
11ـ روش نمایشی
12ـ روش گردش علمی یا فعالیت تجربی خارج از کلاس
13ـ روش بازیهای تربیتی (ايفاي نقش)
14ـ فنّ تمرین
15ـ روش تدريس مفاهيم
نتیجه گیری مباحث فصل
خلاصه فصل
خودآزمايي فصل نهم
فصل دهم: مهارتهاي آموزشي و كلاسداري
مهارتهاي آموزشي
مهارتهاي كلاسداري
1) مهارت در برقراري ارتباط
2) مهارت در تمركز بخشي
3) مهارت آماده سازي
4) مهارت در برقراري نظم و انظباط كلاسي
5) مهارت در انگيزه سازي
6) مهارت در بكارگيري اشارات حساب شده
خلاصه فصل
خودآزمايي فصل دهم
بخش سوم:كاربرد روانشناسي پرورشي در تدريس
فصل يازدهم: كليّات و تعاريف روانشناسي پرورشي
روانشناسی پرورشي
تفاوت "تدريس با یاد دادن"
اصطلاحات روانشناسي پرورشی
*"محرك"
*"كنترل محرك"
* "محرك تميزي"
*"اس ـ دلتا"
* "تميز محرك"
* "تعميم محرك"
* "شيب محرك"
* "كاربردهاي آموزشي شيب محرك"
* "زنجيره كردن"
* "نشانه دهي"
*"مطابقه"
* "حذف محرك"
* "شكل‌دهي محرك"
* " فعال‌سازي"و "سرمشق‌دهي "
خلاصه فصل
خودآزمايي فصل يازدهم
فصل دوازدهم: اصول مهم تدريس از ديدگاه روانشناسي پرورشي
آگاهی معلم از آنچه که یاد می‌دهد و آنچه که دانش‌آموز فرا می‌گیرد.
یادگیری به روش شرطی شدن
توجه ویژه به کسب موفقیت دانش‌آموزان در اولین مراحل تعلیم
ایجاد ارتباط روحی و عاطفی بین معلّم و دانش‌‌آموز
توجه به توانایی مخاطبان و سطح رشد و معلومات ایشان
اصل رسیدن به مجهولات از طریق معلومات
ایجاد انگیزه در ابتدای تدریس
تداوم انگیزش دانش‌آموزان در طول تدریس
توجه به تناسب کار کلاسی با توان شاگردان
برانگیختن ادراک و توجه دانش‌آموزان نسبت به موضوعات درس
ایجاد بینش در خصوص موضوعات درسی
ارائه تمرینهای موثر
توجه به فلات یا رکود فراگیری و سعی در رفع عوامل آن
قدرت به خاطرسپاری و یادآوری متعلّم (حافظه) و عوامل موثر بر آن
عوامل كمك كننده به حافظه
خلاصه فصل
خودآزمايي فصل دوازدهم
نمونه فرم سنجش روش تدريس دوره های تربيت معلم قرآن كريم
منابع و مأخذ

محصولات انتشارات کاتبان وحی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما 4030book@

6,000 تومان
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس و یا در تلگرام به شماره 09037125318 پیام داده و ثبت سفارش نمایید.