بانک کتاب - کتابفروشی - خرید کتاب
 
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو

انتشارات تهران

به فروشگاه کتاب اینترنتی و کتاب فروشی بانک کتاب چل سی بوک، جامع ترین بانک اینترنتی کتاب، جهت خرید اینترنتی، خرید آنلاین کتاب و محصولات فرهنگی از جمله: کتاب های دانشگاهی، کودک و نوجوان ، هوش و سرگرمی ، کمک آموزشی ، آموزشی ، نرم افزار، عمومی ، زبان، هنر، لوازم التحریر و ... خوش آمدید.

موضوعات کلی کتابهای انتشارات تهران به شرح ذیل می باشد:

کتاب های ادبیات انتشارات تهران (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های داستان انتشارات تهران (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های آموزشی انتشارات تهران (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های مسیحی انتشارات تهران (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های مذهبی انتشارات تهران (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های تاریخی انتشارات تهران (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های آشپزی انتشارات تهران (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های عمومی انتشارات تهران (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های تمرین خط تحریر انتشارات تهران (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های آموزش خط نستعلیق انتشارات تهران (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

17 اصل کار تیمی چه کار کنیم که هر تیمی ما را بخواهد؟


‌17 اصل کار تیمی چه کار کنیم که هر تیمی ما را بخواهد؟

18,500 تومان

بر منهج عدل (انتشارات دانشگاه تهران)


بر منهج عدل
مقالات اهداد شده به استاد دکتر ناصر کاتوزیان

فهرست مطالب
دیباچه بر منهج عدل
فصل اول: فلسفه حقوق
فصل دوم: حقوق خصوصی
فصل سوم: درباره استاد کاتوزیان

بر منهج عدل
چون دور فلک یکسره بر منهج عدل است
خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل
حقوق نو در ایران با آموزش حقوقی آغاز شد نه با قانون یا رویه قضایی؛ چه در مدرسه حقوق (1278) پیش از تشکیل نهاد قانونگذاری (1285 ش) و پیش از تأسیس دادگستری نو (1306 ش) برپا شده بود. نسل نخست حقوقدانان ایران (زنده تا دهه 1330) یا اروپاییان بودند همچون فرانسیس آدولف پرنی، یا تحصیلکردگان اروپا همچون حسن پیرنیا (1314) و میرزا علی اکبر خان داور (1315) و مصطفی عدل (1329)، یا دانشمندانی فقیه که به نوعی، دستی در قضاوت نیز داشتند همچون میرمحمد فاطمی قمی (1324) و سید نصرالله تقوی (1326) و شیخ علی بابا عالم فیروزکوهی (1327). این نسل گرچه نظریه حقوقی نپرداخت لیکن بزرگترین یادگارش تاسیس مدرسه و قانون بود، دانشکده حقوق و قانون اصول محاکمات حقوقی و جزایی و قانون مدنی و قانون مجازات عمومی. بی گمان از این نسل اگر یک نفر را باید برکشید او حسن پیرنیا مشیرالدوله است.
نسل دوم حقوقدانان ایران (زنده تا دهه 1360) استادانی تمام عیار بودند، دانشگاهی و به شاگردپروری مشغول، شیخ محمد تقی عبده بروجردی (1346) و احمد متین دفتری (1350) و سید حسن امامی (1358) و جلال الدین همایی (1359) و شیخ محمد سنگلجی (1359) و محمود شهابی (1360) و سید علی شایگان (1360). نسل دوم، آغاز نظریه پردازی حقوقی است گرچه آراء حقوقیش فراتر از شرح قانون نمی رود. این زمان، حقوق مدنی، سیطره خود را بر دیگر شاخه های حقوق تحمیل کرده بود، چه هم سابقه پیشین در مدنیت کشور داشت و هم سحر و شعبده شیخ انصاری در آخرین تحلیل بیع آنچنان بر ذهن حقوقی پس از خود غالب شده بود، که هر پیچش فنی در حوزه قراردادها را بر هر امر حقوقی دیگر فضیلت بخشیده بود و بی سبب نیست اگر بتوان سید حسن امامی و محمود شهابی را در پشتکار حقوقی از دیگر حقوقدانان این نسل ممتاز دانست.
نسل سوم حقوقدانان ایران که اینک در پایان دهه 1380 به یمن حیات پرفیض خود، استادان نسل چهارم حقوق را پرورده، نظریه حقوقی را پخته کرده و وسیعترین مجموعه های حقوقی را پدید آورده. بی گمان استاد دکتر ناصر کاتوزیان را باید کمال نسل سوم دانست، چه حقوق دهه 1360 که می توان دهه حقوق مدنیش دانست با آثار ا منقح گردید و حقوق دهه 1370 که می توانش دهه حقوق مسئولیت مدنی نامید با تعالیم وی بالنده شد و دهه 1380؛ که به سعی حقوقدانان نسل چهارم دهه فلسفه حقوق است. رشد و هدایتش را از کاتوزیان برگرفته است، اندیشمندی که پنجاه سال به فکر و عمل خود، بر منهج عدل گام زده و حقوق ایران بی گمان با او، تحولی تاریخی و بس بزرگ را تجربه کرده. اینک دوستان و همکاران و متعلمان او، به رسم تبجیلش، مقالات خود را به مقامات او هدیه می کنند.
حسن جعفری تبار
تیر 1388

فصل اول
حق، صلح و منزلت انسانی تأملاتی در مفاهیم قاعده حقوقی، ارزش اخلاقی و بشریت
دکتر هدایت الله فلسفی
مقدمه تحلیلی
حقوق، در همه موارد به هر یک از واقعیات اجتماعی، معنایی معین می دهد تا آن واقعیات بتوانند آثاری حقوقی از خود به جای گذارند. با آن که در صدق این کلام تردیدی وجود ندارد، بسیاری از متفکران معتقدند که این معنا با توجه به ارزش های اجتماعی یعنی آنچه براساس معیارهای شناخته شده اجتماعی، حقیقت و خوب و درست به شمار می آید - به این واقعیات داده می شود، و به همین علت هر یک از این ارزش ها، به تناسب اهمیتی که پیدا کرده اند، در تدوین و اجراء و تحول قواعد حقوقی تأثیر بسیار دارند، تا آن حد که شناخت حقوق مستلزم شناخت آنهاست.
با این وصف، ذدسته ای دیگر از حقوقدانان، با استناد به این که ارزش های موجود اجتماعی، متعدد و متنوع و فرار و غیرقابل احصاء هستند، به آنها وقعی ننهاده و اعتقاد دارند که هیچ یک از این ارزش ها در شناخت ماهیت حقوق، و همچنین مطالعه علت وجودی، غایات، مفاهیم اساسی، ابزارها و روش های حقوق، مفید و مؤثر نیست. به اعتقاد اینان، اهمیت دادن به ارزش ها، وجود عینی را اسیر تصورات ذهنی می کند، و در نتیجه تمام هستی و مظاهر آن را به فکر شخصی باز می گرداند. ارزش ها با حقوق طبیعی و اخلاقی مرتبط هستند، و حقوق با اثر بخشی عمل سر و کار دارد. قلمرو حقوق قلمرو منافع است، و کار آن انطباق دادن این منافع با مصالح و منافع جامعه. از این رو، باید به گونه ای عمل کند که منافع فردی در جهت مصالح و منافع جامعه سیر کند. به عقیده اینان، مفاهیم ارزشی که هر یک برای خود زیربنایی دینی یا مکتبی دارد، اوضاع و احوالی را که در آنها حقوق به وجود می آید، رشد می کند و تحول می یابد، در هم می ریزد و در نتیجه هرج و مرج را جایگزین نظم و انضباط اجتماعی می کند. حقوق، محصول برخورد نیروهای اجتماعی است، و به همین علت نباید جولانگاه اندیشه های غالب شود.
اما، ما نظری خلاف این نظر داریم، زیرا معقدیم که ارزش ها در ایجاد حقوق موضوعه (اعم از ملی یا بین المللی) سهمی مؤثر دارند، و استنباط معنای ثابت، و استخراج محورهای اساسی حقوق که با تحلیل غایات آن و تأمل در ساختار سیستم کلی حقوق میسر می گردد، بدون توجه به این ارزش ها امکان پذیر نیست. نیز عقیده داریم که توجه ارزش ها نه تنها حقوق را از مسیر واقعی خود منصرف نمی کند، که بدان معین می دهد، تا آن حد که منافع فردی، و منافع اجتماعی در آن جهت تحقق می یابند، رشد می کنند و متحول می شوند.
پیش از آن که به تأثیر این ارزش ها در پیدایش، رشد و تحول نظام های ملی و بین المللی بپردازیم، و کارآیی این نظام ها را در تحقق آن ارزش ها و در نتیجه تأمین حقوق افراد بشر بررسی کنیم، باید ببینیم که ارزش های حقوقی کدامند و رابطه آنها با منافع اجتماعی به چه صورت برقرار می گردد؟
و ...

محصولات انتشارات آقای کتاب قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

400,000 تومان

تحقق رویاها (با ده پرسش ساده رویای خود را دریابید)(انتشارات تهران)


تحقق رویاها (با ده پرسش ساده رویای خود را دریابید)

20,000 تومان

روان شناسی صنعتی و سازمانی (انتشارات تهران - وانیا)


روان شناسی صنعتی و سازمانی (انتشارات تهران - وانیا)

مقدمه
در دنیای صنعتی امروز که همه چیز در حال تغییر و تحول و رشد است، روان شناسی نیز از این تغییر و تحول و رشد سریع بی بهره نبوده. پژوهش ها و تحقیقات، وجود ابزار و تجهیزات متنوع، مطالعات گوناگون، ساخت ابزار و ... باعث رشد سریع روان شناسی و غنی شدن آن شده است، روان شناسی صنعتی و سازمانی نیز در این حیطه رشد فزاینده ای داشته و به عنوان رشته ای مستقل مطرح گردیده است.
موضوع اساسی روان شناسی صنعتی سازمانی مطالعه رفتار افراد در زمینه تولید، توزیع، مصرف کالاها و خدمات و همچنین مطالعه در مراکز صنعتی و سازمانی و محیط کار افراد می باشد، در پژوهش ها و تحقیقات انجام شده به این نتیجه رسیده اند که مدیران، صاحبان صنایع و افرادی که با انتخاب و به کارگماری در سازمان ها سر و کار دارند، بدون بهره گیری از اصول و یافته های پژوهشی قادر به دست یابی این مسئله نیستند و بدون توجه به توانایی و استعدادهای افراد در محیط کار و نیز بدون در نظر گرفتن شرایط محیط کار قادر به ایجاد انگیزه و تقویت افراد و افزایش بهره وری در مراکز کاری نخواهند شد.
به طور کلی اهداف عمده این کتاب عبارتند از: 1 - شناخت و ارتقای افراد در امرکز سازمانی 2 - رهبری و اداره افراد و سازمان ها 3 - استفاده از روش ها و پژوهش های انجام شده برای انتخاب و گزینش افراد 4 - شناخت کار و عواملی که بر روی آن تاثیر می گذارد و رابطه آن با روان شناسی 5 - رابطه بهداشت روانی و جسمانی با سلامتی افراد در محیط کار و آسیب های روان شناختی و عاطفی 6 - رضایت شغلی و امنیت شغلی افراد در سازمان ها و عوامل تأثیرگذار بر آن ها 7 - آموزش راهبردی برای تقویت و هدایت عملکرد تجارت و سازمان های متفاوت
این کتاب در هشت فصل که درباره مسائل کاری و افراد به صورت علمی تهیه و تنظیم گردیده و به مدیران، صاحبان صنایع، سازمان ها، اساتید و دانشجویان محترم تقدیم می گردد، و صمیمانه درخواست می شود نظرات و انتقادات خود را ابراز نمایید تا در چاپ های بعد نارسایی ها و کمبودهای موجود را برطرف نماییم.
در پایان از کلیه عزیزان به خصوص از آقای حمید میرجلالی که در تهیه و چاپ این کتاب زحمات فراوانی کشیدند صمیمانه تشکر و قدردانی می شود.
اکر محمدی - مهرداد سلطانی

فهست مطالب
فصل اول: روان شناسی صنعتی سازمانی چیست؟
فصل دوم: روش های تحقیق در روان شناسی صنعتی و سازمانی
فصل سوم: گزینش انتخاب برای استخدام
فصل چهارم: کار
فصل پنجم: بهداشت و کار
فصل ششم: شغل و رضایت شغلی
فصل هفتم: ایمنی و سلامتی کارکنان
فصل هشتم: گروه ها و تصمیم گیری

محصولات انتشارات وانیا - تهران قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

18,000 تومان

صفت های بایسته یک رهبر 21 کیفیتی که مدیران و رهبران به آن احتیاج دارند(انتشارات تهران)


صفت های بایسته یک رهبر 21 کیفیتی که مدیران و رهبران به آن احتیاج دارند

17,500 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 17,500 تومان بیشترین: 400,000 تومان
ريال17500 ريال400000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس و یا در تلگرام به شماره 09037125318 پیام داده و ثبت سفارش نمایید.