بانک کتاب - کتابفروشی - خرید کتاب
 
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو

انتشارات دلیل ما

به فروشگاه کتاب اینترنتی و کتاب فروشی بانک کتاب چل سی بوک، جامع ترین بانک اینترنتی کتاب، جهت خرید اینترنتی، خرید آنلاین کتاب و محصولات فرهنگی از جمله: کتاب های دانشگاهی، کودک و نوجوان ، هوش و سرگرمی ، کمک آموزشی ، آموزشی ، نرم افزار، عمومی ، زبان، هنر، لوازم التحریر و ... خوش آمدید.

به فروشگاه کتاب اینترنتی و کتاب فروشی بانک کتاب چل سی بوک، جامع ترین بانک اینترنتی کتاب، جهت خرید اینترنتی، خرید آنلاین کتاب و محصولات فرهنگی از جمله: کتاب های دانشگاهی، کودک و نوجوان ، هوش و سرگرمی ، کمک آموزشی ، آموزشی ، نرم افزار، عمومی ، زبان، هنر، لوازم التحریر و ... خوش آمدید.

معرفی اجمالی فعالیت های علمی دلیل ما

«انتشارات دلیــل ما»  ، در راه نشر فرهنگ اصیل تشیع ، با تجربه های ارزشمند در عرصه چاپ و نشر ، و در ارتباط مستقـیم  با پژوهشگران و محققان عرصه دین ، با چشم اندازی وسیع و افقی به گستردگی پهنه بی کران تلاش و کوشش از سال 1379 کار خود را آغاز کرد.
 از آغاز افتتاح موسسه تاکنوندر مدت 15 سال تلاش ،  حدود 850   مجلد کتاب  به چاپ رسیده که در موضوعات اعتقادی از جمله مهدویت ، ادبیات داستانی ، شبهه شناسی ، تاریخی ، حدیث شناسی ، امام شناسی ، ادبیات و شعر ، شخصیت شناسی ، کلیات فقه ، ادعیه و زیارات و ...  تقسیم بندی شده اند. بخشى از فعالىت هاى مؤسسه به قرار زىر است :
الف :  احیای میراث مکتوب شیعه بخش مهمی از فعالیت های موسسه است تا آنجا که قریب 100 مجلد کتاب در زمینه های احیای نسخ ، بازسازی و ترجمه متون را به خود اختصاص می دهد.
ب :  راه اندازى ساىت اىنترنتى اطلاع رسانى منشورات دلىل ما 
ج :  مؤسسه دلىل ما تا کنون 15 شماره خبرنامه داخلى به نام «دلىل نما» منتشر نموده است ، و هرساله در یک یا دو نوبت اطلاعات کتاب هاى تازه منتشر شده و کتاب هاى وىژه مناسبت مذهبى در هنگام انتشار خبرنامه را به اطلاع مشترکان و علاقه مندان عرضه نموده است.
د :  انتشار کتاب هاى ویژه جوانان و نوجوانان از جمله فعالىت هاى مهم اىن مؤسسه است که با بىش از 60 عنوان کتاب مخاطبان فراوانى را به خود اختصاص داده است. اىن کتاب ها در قالب : گزارشى ، داستانى ، ادبىات داستانى و ... است که همگى بر مبناى کتاب هاى مرجع شىعى تهىه شده و جهت «رشد باورها و اندىشه جوان و نوجوان» بسىار اثرگذار خواهد بود.
 عناوین کسب شده
فعالیت مستمر و پیوسته انتشارات دلیل ما موجب شـده است تا این مرکز به افتخــار کسب عناوین «ناشـر نمونه سال» و یا «ناشر برگزیده سال» در نمایشگا ه ها و همایش های مختلف نایل آید که مهمترین آنها را در اینجا ذکر می نماییم :
1-  بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1393) به عنوان ناشر تقدیری سال 1392.
2- بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1392) به عنوان ناشر نمونه سال 1391.
2- بیست و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1388) به عنوان ناشر نمونه سال 1387.
3- بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1387) به عنوان ناشر نمونه سال 1386.
4- بیستمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1386) به عنوان ناشر نمونه سال 1385.
5- در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1382) در انتخاب ناشر نمونه سال 1381 مورد تقدیر قرار گرفت و به عنوان ناشر برگزیده شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران انتخاب و معرفی گردید.
6- پانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1381) به عنوان ناشر نمونه سال 1380.
7- چهاردهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1380) به عنوان ناشر نمونه سال 1379 معرفی شد و موفق شد که تندیس ویژه چهاردهمین نمایشگاه را به مناسبت انتشار کتاب های ویژه امام علی (ع) در سال 1379به خود اختصاص دهد.
8-  سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران (1379) ، بخش ویژه سال امیرالمومنین (ع) به عنوان ناشر برگزیده.
9-  در سومین دوره مراسم انتخاب کتاب سال ولایت به عنوان ناشر ویژه کتاب سال ولایت برگزیده شد.
10- در دوازدهمىن هماىش کتاب سال حوزه  به عنوان ناشر نمونه سال 1389 انتخاب شد .
 کتاب های برگزیده
برگزیده شدن کتاب در مراسم مختلف علمی، میزان توجه ناشر به چاپ کتب علمی و فاصله گرفتن با چاپ کتب بازاری است.
1-  در سومین دوره مراسم انتخاب کتاب سال ولایت ، کتاب های سلسله الدواوین الشعرا من اصحاب علی امیرالمومنین
(ع) (10مجلد) ، مسند ابی حمزه الثمالی و کتاب الله و اهل بیت فی حدیث ثقلىن.
2-  در چهارمین دوره مراسم انتخاب کتاب سال ولایت ، نسخه کامل شده« الصحیفه السجادیه» و «کتاب ارشاد المومنین» (3 جلدی)
3-  در پنجمین  دوره مراسم انتخاب کتاب سال ولایت کتاب های « فاطمه (س) در آئینه کتاب » و «روضه الواعظین»(2 جلدی)
4-  در هفتمین دوره انتخاب کتاب سال ولایت ، کتاب « حکم الارجل فی الوضوء » در سال 1384 به عنوان کتاب تشویقی از طرف دبیرخانه کتاب سال جمهوری اسلامی برگزیده شده است.
5-  کتاب حکم « الارجل فی الوضوء» در سال 1384 به عنوان کتاب تشویقی از طرف دبیرخانه کتاب سال جمهوری اسلامی برگزیده شد.
6-  کتاب « تالیفات شیعه در شبه قاره هند» در سال 1384 توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران رونمایی شد.
7- انتخاب کتاب « حدىث سلسله الذهب از دىدگاه اهل سنت » به عنوان کتاب سال رضوى در بخش معارف و علوم رضوى در سال 1389 از طرف آستان قدس رضوى .
 8- انتخاب کتاب « امام رضا (ع) به رواىت اهل سنت » به عنوان کتاب تقدىرى هفدهمىن دورة جشنوارة کتاب سال دانشجوىى گروه علوم انسانى ، شاخة علوم دىن در آبان سال 1389 از طرف جهاد دانشجوىى .
9- انتخاب کتاب «شىوه نامه تصحىح متون خطى » به عنوان کتاب تقدىرى دوازدهمىن هماىش کتاب سال حوزه در سال 1389.
10 – انتخاب کتاب « رالز – حکیمی» به عنوان کتاب شایسته تقدیر در فصل پاییز 1390.
11- انتخاب کتاب « مفتاح الاسرار فی علم الائمه الاطهار (ع)» به عنوان کاندیدای کتاب فصل زمستان 1391
12 -  انتخاب کتاب « مطالعه تطبیقی فرجام خلافت در مسیحیت و اسلام» به عنوان کاندیدای کتاب فصل بهار 92
13- انتخاب کتاب « شناخت وهابیت» به عنوان کتاب سال حوزه در سال 1392
موضوعات کلی کتابهای انتشارات دلیل ما به شرح ذیل می باشد:
مذهبی انتشارات دلیل ما (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)
تاریخی انتشارات دلیل ما (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)
ادبیات داستانی انتشارات دلیل ما (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir) 

موضوعات کلی کتابهای انتشارات دلیل ما به شرح ذیل می باشد:

کتاب های مذهبی انتشارات دلیل ما (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های تاریخی انتشارات دلیل ما (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های ادبیات داستانی انتشارات دلیل ما (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir) 

کتاب های فلسفی انتشارات دلیل ما (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir) 

کتاب دین و عرفان انتشارات دلیل ما (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir) 

 

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

آینه محمد (ص)(انتشارات دلیل ما)

براساس روایات معتبر حضرت علی اکبر (ع) شبیه ترین مردم به رسول خدا (ص) بوده است. مجموعه حاضر فرازهایی از زندگی این بزرگوار را از میلاد تا شهادت در کربلا را بیان می دارد. این زندگی نامه مختصر در 40 عنوان تقسیم شده و تقریبا هر صفحه با عنوان جدید آغاز می شود. غالب مطالب مربوط به حضور در کربلا و واقعه ی عاشورا است.
2,500 تومان

کتاب خط اثر سید مرتضی موسوی گرمارودی - مجموعه ی چهار جلدی (انتشارات دلیل ما)


کتاب خط اثر سید مرتضی موسوی گرمارودی

خوشنویسی را می‌توان از اولین لحظه‌ای قلم به‌دست گرفتن آموخت و هرچه زمان بگذرد دشوارتر می‌شود. یک بررسی کوتاه در دیکته و انشای دانش‌آموزان ممتاز، تأثیر مستقیم خوشنویسی را در پیشرفت آنان نشان می‌دهد. بدیهی است که هنرهای خوشنویسی و نقاشی تأثیر متقابل دارند ...
این جزوه به همراه 3 جزوه ی دیگر، حاصل تلاش و تجربه و دقت جمعی از دست اندرکاران تعلیم و تربیت است که برای تمرین خط تحریری دانش آموزان فراهم آمده است. موجب تشکر خواهد بود اگر با پیشنهادها و راهنماییهای خود ما را یاری کنید.
روش استفاده از این مجموعه:
1 - مداد پررنگ و نرم تهیه کنید و دقت داشته باشید در تمام مدت نوشتن ضخامت نوک مداد زیاد نشود.
تذکر: از نوشتن با مداد اتود (مداد نوکی) پرهیز کنید.
2 - مداد را آنگونه که در تصویر نشان داده شده به دست بگیرد.
3 - صفحه را در مقابل خود مستقیم بگذارید و بنویسید.
4 - خط را به آرامی و دقت بنویسید و از سرعت عمل در ابتدای کار خودداری کنید.
5 - به خطر زمینه و چگونگی قرارگرفتن حروف و کلمات بر روی آن توجه داشته باشید:
برای مثال : بر برخی حروف مانند م، ن، ع و ... قسمتی از حروف بالای خط زمینه و بقیه زیر آن قرار می گیرد.
- شیب ملایم کلمات نسبت به خط زمینه
6 - هر روز یک تا دو صفحه تمرین کافی است (به شرط آنکه دقت داشته باشید و آرام بنویسید).
7 - در جزوه ها، عمداً قواعد به طور مستقیم ذکر نشده است، تا هنرجو در ضمن تمرین و بطور عملی با آنها آشنا شده، و پس از آنکه دست وی عادت نمود در جزوه ی آخر توضیحاتی خواهد آمد.
8 - چون ترتیب تمرین های این مجموعه از ساده به شملک است، حتماً از ابتدا شروع کرده و صفحه به صفحه تمرین کنید.
9 - بکوشید تا صفحه ی بعد را بهتر از صفحه ی قبل بنویسید.
توجه به ویژگیهای هر صفحه:
الف: خط اول که با رنگ سیاه چاپ شده به عنوان سرمشق است که باید با دقت به آن نگاه کنید.
ب: کلماتی که با رنگ آبی کمرنگ چاپ شده با مداد روی آنها بنویسید.
ج: جاهای خالی خط های سوم و چهارم را با توجه به سرمشق تکمیل کنید.
د: خط ششم را با توجه به سرمشق بنویسید.

محصولات انتشارات دلیل ما قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

20,000 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 2,500 تومان بیشترین: 20,000 تومان
ريال2500 ريال20000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس و یا در تلگرام به شماره 09037125318 پیام داده و ثبت سفارش نمایید.