هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو

انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص

به فروشگاه کتاب اینترنتی و کتاب فروشی بانک کتاب چل سی بوک، جامع ترین بانک اینترنتی کتاب، جهت خرید اینترنتی، خرید آنلاین کتاب و محصولات فرهنگی از جمله: کتاب های دانشگاهی، کودک و نوجوان ، هوش و سرگرمی ، کمک آموزشی ، آموزشی ، نرم افزار، عمومی ، زبان، هنر، لوازم التحریر و ... خوش آمدید.

کتابهای فنی مهندسی ، کامپیوتر،مدیریت و حسابداری

موضوعات کلی کتابهای انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص به شرح ذیل می باشد:

کتاب های فنی مهندسی انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های برق انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های کامپیوتر انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های مکانیک انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های معماری و ساختمان انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های شیمی انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های صنایع انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های نفت انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های مواد و متالوژی انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های صنایع غذایی و تبدیلی انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های مدیریت انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های علوم پایه انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های حسابداری انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کناب های اقتصاد انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های بازاریابی انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های آمادگی کنکور انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

کتاب های زبان اصلی انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص (قابل تهیه به صورت خرید اینترنتی در فروشگاه اینترنتی  4030book.ir)

 

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


رهیافت حل مسئله در الکترومغناطیس ( تک رنگ )

17,000 تومان

رهیافت حل مسئله در ریاضیات مهندسی ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


رهیافت حل مسئله در ریاضیات مهندسی ( تک رنگ )

15,000 تومان

رهیافت حل مسئله در معماری کامپیوتر ( دو رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


رهیافت حل مسئله در معماری کامپیوتر ( دو رنگ )

19,000 تومان

رهیافت حل مسیله در سیستم های کنترل ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


رهیافت حل مسیله در سیستم های کنترل ( تک رنگ )

18,000 تومان

رهیافت حل مسیله در مخابرات ۱ ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


رهیافت حل مسیله در مخابرات ۱ ( تک رنگ )

4,500 تومان

رهیافت حل مسیله در مدارهای الکتریکی ۱ ( دو رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


رهیافت حل مسیله در مدارهای الکتریکی ۱ ( دو رنگ )

25,000 تومان

رهیافت حل مسیله در مدارهای الکتریکی ۲ ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


رهیافت حل مسیله در مدارهای الکتریکی ۲ ( تک رنگ )

19,000 تومان

رهیافت حل مسیله درالکترونیک ۱ ( تک رنگ )


رهیافت حل مسیله درالکترونیک ۱ ( تک رنگ )

14,000 تومان

روش پژوهش و ارایه / ویراست دوم ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


روش پژوهش و ارایه / ویراست دوم ( تک رنگ )

9,000 تومان

روشهای مدیریت ساخت (افست) Construction methods and Management ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


روشهای مدیریت ساخت (افست) Construction methods and Management ( تک رنگ )

30,000 تومان

ریاضی فراگیر ۱ ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


ریاضی فراگیر ۱ ( تک رنگ )

1,500 تومان

ریاضیات پیشرفته (افست) Advanced Calculus ۲nd Edition ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


ریاضیات پیشرفته (افست) Advanced Calculus ۲nd Edition ( تک رنگ )

20,000 تومان

سنسورهای ( حسگرهای ) دیجیتال ( دو رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


سنسورهای ( حسگرهای ) دیجیتال ( دو رنگ ، حاوی CD )

19,000 تومان

سیستم های مخابراتی - کارلسون - ویرایش۵ ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


سیستم های مخابراتی - کارلسون - ویرایش۵ ( تک رنگ )

38,000 تومان

سیستمهای مخابراتی - کارلسون - ویرایش ۴ ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


سیستمهای مخابراتی - کارلسون - ویرایش ۴ ( تک رنگ )

14,000 تومان

سیگنالها و سیستم ها / افست/ ویرایش دوم / SIGNALAS & SYSTEMS ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


سیگنالها و سیستم ها / افست/ ویرایش دوم / SIGNALAS & SYSTEMS ( تک رنگ )

45,000 تومان

شبکه بندی PLC ( تک رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


شبکه بندی PLC ( تک رنگ ، حاوی CD )

9,000 تومان

شبکه های خصوصی مجازی VPN s ( تک رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


شبکه های خصوصی مجازی VPN s ( تک رنگ ، حاوی CD )

7,000 تومان

شبکه های عصبی مصنوعی ( تک رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


شبکه های عصبی مصنوعی ( تک رنگ ، حاوی CD )

5,000 تومان

شبکه های کامپیوتری (افست) تننبام Computer Network ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)

شبکه های کامپیوتری (افست) تننبام Computer Network ( تک رنگ )
30,000 تومان

شبکه های کامپیوتری / رویکرد بالا به پایین / ویراست ششم ( دو رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


شبکه های کامپیوتری / رویکرد بالا به پایین / ویراست ششم ( دو رنگ ، حاوی CD )

79,000 تومان

شبکه های کامپیوتری ج اول - ویرایش ۵ ( دو رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


شبکه های کامپیوتری ج اول - ویرایش ۵ ( دو رنگ ، حاوی CD )

28,000 تومان

شبکه های کامپیوتری ج دوم - ویرایش ۵ ( دو رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


شبکه های کامپیوتری ج دوم - ویرایش ۵ ( دو رنگ ، حاوی CD )

16,000 تومان

شبیه سازی سیستمهای گسسته - پیشامد (افست) Discrete-Event System Simulation ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


شبیه سازی سیستمهای گسسته - پیشامد (افست) Discrete-Event System Simulation ( تک رنگ )

20,000 تومان

شناخت اقتصاد محلی راهنمای مرجع برای شهرها ( تک رنگ )


شناخت اقتصاد محلی راهنمای مرجع برای شهرها ( تک رنگ )

6,000 تومان

شیمی پایه جلد ۲ ( چهار رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


شیمی پایه جلد ۲ ( چهار رنگ )

9,500 تومان

شیمی پایه جلد ۲ ( چهار رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


شیمی پایه جلد ۲ ( چهار رنگ )

9,500 تومان

شیمی پایه جلد۱ ( چهار رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


شیمی پایه جلد۱ ( چهار رنگ ، حاوی CD )

9,500 تومان

شیمی پایه جلد۱ ( چهار رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


شیمی پایه جلد۱ ( چهار رنگ ، حاوی CD )

9,500 تومان

طراحی اجزای ماشین - شیگلی ج ۱ ویرایش ۶ ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


طراحی اجزای ماشین - شیگلی ج ۱ ویرایش ۶ ( تک رنگ )

18,000 تومان

طراحی بردهای میکروکنترلری با امکان دسترسی از شبکه های محلی و اینترنت ( تک رنگ ، حاوی DVD )


طراحی بردهای میکروکنترلری با امکان دسترسی از شبکه های محلی و اینترنت ( تک رنگ ، حاوی DVD )

16,000 تومان

طراحی دیجیتال- مانو- ویرایش ۴ ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


طراحی دیجیتال- مانو- ویرایش ۴ ( تک رنگ )

9,500 تومان

طراحی مدارهای مجتمع CMOSآنالوگ ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


طراحی مدارهای مجتمع CMOSآنالوگ ( تک رنگ )

25,000 تومان

طراحی و اجرای سیستم های ویدیوی حفاظتCCTV ( تک رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


طراحی و اجرای سیستم های ویدیوی حفاظتCCTV ( تک رنگ ، حاوی CD )

16,000 تومان

طراحی و پیاده سازی سیستم عامل / ویراست سوم ( تک رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


طراحی و پیاده سازی سیستم عامل / ویراست سوم ( تک رنگ ، حاوی CD )

12,000 تومان

طراحی کامپیوترهای x۸۶ و پنتیوم - برنامه نویسی اسمبلی و مدارهای واسط ( تک رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


طراحی کامپیوترهای x۸۶ و پنتیوم - برنامه نویسی اسمبلی و مدارهای واسط ( تک رنگ ، حاوی CD )

16,000 تومان

طراحی، معماری و سازمان کامپیوتر ویرایش۴ ( تک رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


طراحی، معماری و سازمان کامپیوتر ویرایش۴ ( تک رنگ ، حاوی CD )

35,000 تومان

عکاسی دیجیتال ( همراه با آموزش مقدماتی فتوشاپ) ( تک رنگ )


عکاسی دیجیتال ( همراه با آموزش مقدماتی فتوشاپ) ( تک رنگ )

15,000 تومان

فرامین و فنون تفکر استراتژیک - ده فرمان و بیست فکرافزار کاربردی/ ویراست جدید ( تک رنگ )


فرامین و فنون تفکر استراتژیک - ده فرمان و بیست فکرافزار کاربردی/ ویراست جدید ( تک رنگ )

12,000 تومان

فنون مذاکره / اصول / کاربردها / ترفندها ( چهار رنگ ، حاوی DVD )


فنون مذاکره / اصول / کاربردها / ترفندها ( چهار رنگ ، حاوی DVD )

30,000 تومان

ماشین لباسشویی گذشته، حال، آینده ( انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص)


ماشین لباسشویی گذشته، حال، آینده

محصولات انتشارات انتشارات موسسه علمی فرهنگی نص قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما 4030book@

15,000 تومان

ماشین های الکتریکی - جرالد- ویرایش ۶ ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


ماشین های الکتریکی - جرالد- ویرایش ۶ ( تک رنگ )

35,000 تومان

ماشین های الکتریکی - چاپمن - ویرایش ۵ ( دو رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


ماشین های الکتریکی - چاپمن - ویرایش ۵ ( دو رنگ )

28,000 تومان

مالی شرکتی پیشرفته ( رویکرد کاربردی ) ( چهار رنگ )


مالی شرکتی پیشرفته ( رویکرد کاربردی ) ( چهار رنگ )

39,000 تومان

مالی شرکتی پیشرفته ( رویکرد کاربردی ) ( چهار رنگ )


مالی شرکتی پیشرفته ( رویکرد کاربردی ) ( چهار رنگ )

39,000 تومان

مبانی الکترومغناطیس - سدیکو- جلد نرم ( دو رنگ ) ( موسسه علمی و فرهنگی نص)


مبانی الکترومغناطیس - سدیکو- جلد نرم ( دو رنگ )

11,000 تومان

مبانی حسابداری مالی (جلد اول) ( چهار رنگ )


مبانی حسابداری مالی (جلد اول) ( چهار رنگ )

15,000 تومان

مبانی حسابداری مالی (جلددوم) ( چهار رنگ )


مبانی حسابداری مالی (جلددوم) ( چهار رنگ )

18,000 تومان

مبانی فیزیک ۱ مکانیک - ویرایش ۷ / هالیدی ( چهار رنگ ، حاوی CD )


مبانی فیزیک ۱ مکانیک - ویرایش ۷ / هالیدی ( چهار رنگ ، حاوی CD )

12,000 تومان

مبانی فیزیک ۲ سیالات / موج / حرارت / ویرایش ۷/ هالیدی ( چهار رنگ ، حاوی CD )


مبانی فیزیک ۲ سیالات / موج / حرارت / ویرایش ۷/ هالیدی ( چهار رنگ ، حاوی CD )

4,500 تومان

مبانی فیزیک ۳ الکتریسته و مغناطیس / ویرایش ۷/ هالیدی ( چهار رنگ ، حاوی CD )


مبانی فیزیک ۳ الکتریسته و مغناطیس / ویرایش ۷/ هالیدی ( چهار رنگ ، حاوی CD )

9,500 تومان

مبانی مترولوژی ( تک رنگ )


مبانی مترولوژی ( تک رنگ )

6,000 تومان

مبانی میکروالکترونیک / ویراست دوم ( دو رنگ )


مبانی میکروالکترونیک / ویراست دوم ( دو رنگ )

39,000 تومان

مترولوژی الکتریکی کالیبراسیون و عدم قطعیت اندازه گیری ( تک رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


مترولوژی الکتریکی کالیبراسیون و عدم قطعیت اندازه گیری ( تک رنگ ، حاوی CD )

6,500 تومان

متلب در مهندسی کنترل ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


متلب در مهندسی کنترل ( تک رنگ )

16,000 تومان

مخزن سوالات شیمی آلی( ارشد) ( تک رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


مخزن سوالات شیمی آلی( ارشد) ( تک رنگ )

4,500 تومان

مدار منطقی با نرم افزار Verilog ویراست سوم ( دو رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


مدار منطقی با نرم افزار Verilog ویراست سوم ( دو رنگ )

30,000 تومان

مدارهای اصولی و پایه میکروکنترلر بر اساس میکروکنترلرهای AVR , ۸۰۵۱ ( تک رنگ ، حاوی CD ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


مدارهای اصولی و پایه میکروکنترلر بر اساس میکروکنترلرهای AVR , ۸۰۵۱ ( تک رنگ ، حاوی CD )

16,000 تومان

مدارهای مخابراتی تحلیل غیرخطی،طراحی و شبیه سازی ( دو رنگ ) (موسسه علمی فرهنگی نص)


مدارهای مخابراتی تحلیل غیرخطی،طراحی و شبیه سازی ( دو رنگ )

16,000 تومان

مدارهای میکروالکترونیک ۱ / سدره/ ویرایش۵ ( دو رنگ ، حاوی CD )


مدارهای میکروالکترونیک ۱ / سدره/ ویرایش۵ ( دو رنگ ، حاوی CD )

15,000 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 1,200 تومان بیشترین: 89,000 تومان
ريال1200 ريال89000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس گرفته و ثبت سفارش نمایید.