هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
مشاهده محصولات  مجموعه قوانین و مقررات

مجموعه قوانین و مقررات

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حكومتی (انتشارات دوران)


قوانین و مقررات مربوط به تعزیرات حكومتی
محصولات انتشارات دوران قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

9,600 تومان

قوانین و مقررات وصیت و ارث


مقررات وصیت و ارث در قانون مدنی ۵
قسمت چهارم- در وصایا و ارث ۵
باب اوّل- در وصایا ۵
فصل اوّل- در کلیات ۵
فصل دوم- در مّوصی ۶
فصل سوم- در مُوصی‌به ۷
فصل چهارم- در موصی‌له ۸
فصل پنجم- در وصیّ ۸
باب دوم- در ارث ۹
فصل اول- در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث ۹
فصل دوم- در تحقق ارث ۹
فصل سوم- در شرایط و جمله ای از موانع ارث ۱۱
فصل چهارم- در حجب ۱۲
فصل پنجم- در فرض و صاحبان فرض ۱۴
فصل ششم- در سهم‌الارث طبقات مختلفه وراث ۱۵
مبحث اول- در سهم‌الارث طبقه اولی ۱۵
مبحث دوم- در سهم الارث طبقه دوم ۱۷
مبحث سوم- در سهم‌الارث وارث طبقه سوم ۱۹
مبحث چهارم- در میراث زوج و زوجه ۲۱
مقررات وصیت و ارث در قانون امور حسبی ۲۳
باب پنجم- در امور راجع‌به ترکه ۲۳
فصل اول- در صلاحیت ۲۳
فصل دوم- در مهر و موم ۲۴
فصل سوم- در برداشتن مهر و موم ۲۹
فصل چهارم- در تحریر ترکه ۳۱
فصل پنجم- راجع‌به دیون متوفی ۳۳
مبحث اول- استیفاء دین از ترکه ۳۳
طبقه اول ۳۴
طبقه دوم ۳۴
طبقه سوم ۳۴
طبقه چهارم ۳۴
طبقه پنجم ۳۴
مبحث دوم- قبول ترکه ۳۶
مبحث سوم- رد ترکه ۳۷
مبحث چهارم- قبول دیون مطابق صورت تحریر ترکه ۳۸
مبحث پنجم- تصفیه ۳۹
فصل ششم- راجع‌به وصیت ۴۱
فصل هفتم- در تقسیم ۴۵
فصل هشتم- در ترکه متوفای بلاوارث ۴۸
فصل نهم- راجع‌به ترکه اتباع خارجه ۵۰
فصل دهم- در تصدیق انحصار وراثت ۵۴
باب هفتم- در هزینه ۵۷
قانون تصدیق انحصار وراثت ۵۹
مقررات وصیت و ارث در قانون مالیات های مستقیم ۶۵
باب دوم- مالیات بر دارایی ۶۵
فصل چهارم- مالیات بر ارث ۶۵

3,500 تومان

مجموعه قوانین جدید


قانون شورای حل اختلاف…. ۹
قانون مالیات‌های مستقیم… ۲۵
باب اول: اشخاص مشمول مالیات.. ۲۵
باب دوم: مالیات بر دارایی. ۲۶
فصل اول: مالیات سالانه املاک.. ۲۶
فصل دوم: مالیات مستغلات مسکونی خالی. ۲۷
فصل سوم: مالیات بر اراضی بایر. ۲۷
فصل چهارم: مالیات بر ارث.. ۲۷
فصل پنجم: حق تمبر ۳۶
باب سوم: مالیات بر درآمد. ۴۰
فصل اول- مالیات بر درآمد املاک.. ۴۰
فصل دوم: مالیات بر درآمد کشاورزی.. ۵۴
فصل سوم: مالیات بر درآمد حقوق. ۵۵
فصل چهارم- مالیات بر درآمد مشاغل. ۶۰
فصل پنجم: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی. ۶۷
فصل ششم: مالیات درآمد اتفاقی. ۷۹
فصل هفتم: مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف.. ۸۳
باب چهارم: در مقررات مختلفه. ۸۴
فصل اول: معافیت‌ها ۸۴
فصل دوم- هزینه‌های قابل قبول و استهلاک.. ۱۰۴
فصل سوم- قرائن و ضرایب مالیاتی. ۱۱۱
فصل چهارم- مقررات عمومی. ۱۱۱
فصل پنجم: وظایف مؤدیان. ۱۲۶
فصل ششم: وظایف اشخاص ثالث.. ۱۲۹
فصل هفتم: تشویقات و جرایم مالیاتی. ۱۳۵
فصل هشتم: ابلاغ. ۱۴۱
فصل نهم: وصول مالیات.. ۱۴۴
باب پنجم: سازمان تشخیص و مراجع مالیاتی. ۱۴۸
فصل دوم: ترتیب رسیدگی. ۱۵۵
فصل سوم: مرجع حل اختلاف مالیاتی. ۱۵۷
فصل چهارم: شورای عالی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن. ۱۶۲
فصل پنجم: هیأت عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن. ۱۶۶
فصل ششم: دادستانی انتظامی مالیاتی و وظایف و اختیارات آن. ۱۶۶
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان… ۱۷۷
قانون اصلاح موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز. ۱۸۳
قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴٫٫ ۱۸۷
آیین نامه های قانون آیین دادرسی کیفری…. ۱۹۹
آئین نامه اجرائی حمایت از شهود و مطلعان… ۱۹۹
فصل اول: کلیات.. ۱۹۹
فصل دوم: مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم. ۲۰۰
فصل سوم ـ عدم افشای اطلاعات.. ۲۰۱
فصل چهارم: استماع شهادت از طریق وسایل ارتباط از راه دور ۲۰۲
فصل پنجم: اتخاذ تدابیر لازم جهت حفاظت از شهود و مطلعان. ۲۰۳
آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری.. ۲۰۵
فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات.. ۲۰۵
فصل دوم ـ تشکیلات و نحوه ارجاع به میانجی گر ۲۰۶
فصل سوم ـ انتخاب میانجی‌گر و شرایط آن. ۲۰۷
فصل چهارم ـ شرایط مؤسسات میانجیگری.. ۲۰۸
فصل پنجم ـ وظایف و اختیارات میانجی‌گرها ۲۱۰
فصل ششم ـ هزینه‌های میانجی‌گری.. ۲۱۴
فصل هفتم ـ نظارت بر فرایند میانجی‌گری.. ۲۱۴
آیین‌نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری.. ۲۱۷
فصل اول- تعاریف.. ۲۱۷
فصل دوم: آموزش… ۲۱۸
فصل سوم:‌ صدور کارت ویژه ضابط دادگستری.. ۲۲۱
فصل چهارم ـ مسائل اجرایی. ۲۲۲
آئین‌نامه اجرائی شیوه نگهداری اموال توقیف شده ۲۲۵

9,500 تومان

مجموعه قوانین حقوقی خاص

قانون اجرای احکام مدنی ۱۹
فصل اول- قواعد عمومی ۱۹
مبحث اول- مقدمات اجرا ۱۹
مبحث دوم- دادورزها (مأمورین اجرا) ۲۱
مبحث سوم- ترتیب اجرا ۲۳
فصل دوم- توقیف اموال ۲۹
مبحث اول- مقررات عمومی ۲۹
مبحث دوم- در توقیف اموال منقول ۳۲
مبحث سوم- صورت برداری اموال منقول ۳۳
مبحث چهارم- ارزیابی اموال منقول ۳۵
مبحث پنجم- حفظ اموال منقول توقیف شده ۳۶
مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است ۳۸
مبحث هفتم- توقیف حقوق مستخدمین ۴۰
مبحث هشتم- توقیف اموال غیرمنقول ۴۰
مبحث نهم- صورت برداری اموال غیرمنقول ۴۱
مبحث دهم- ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ۴۲
فصل سوم- فروش اموال توقیف شده ۴۳
مبحث اول- فروش اموال منقول ۴۳
مبحث دوم- فروش اموال غیرمنقول ۴۷
فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث ۴۹
فصل ششم- حق تقدم ۵۰
فصل هفتم- تأدیه طلب ۵۰
فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی ۵۲
فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی ۵۴
‌قانون مسئولیت مدنی مصوب ۷ اردیبهشت ۱۳۳۳ ۵۹
قانون نحوه اجرای محكومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ۶۵
قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ ۷۷
فصل اول- دادگاه خانواده ۷۷
فصل دوم- مراكز مشاوره خانوادگی ۸۲
فصل سوم- ازدواج ۸۴
فصل چهارم- طلاق ۸۵
فصل پنجم- حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۹۰
فصل ششم- حقوق وظیفه و مستمری ۹۲
فصل هفتم- مقررات كیفری ۹۳
آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۹۷
فصل اول – دادگاه خانواده ۹۷
مبحث اول- کلیات ۹۷
مبحث دوم- ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ۹۹
مبحث سوم- طلاق توافقی ۱۰۰
مبحث چهارم- داوری ۱۰۱
مبحث پنجم- حقوق زوجه ۱۰۲
مبحث ششم- مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ۱۰۲
مبحث هفتم- حضانت و نگهداری اطفال ۱۰۳
مبحث هشتم- حقوق وظیفه و مستمری ۱۰۴
مبحث نهم- مقررات کیفری ۱۰۵
فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده ۱۰۶
مبحث اول- اهداف و تشکیلات ۱۰۶
مبحث دوم- واحد مشاوره خانواده استانها ۱۰۷
مبحث سوم- شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ۱۰۸
مبحث چهارم- اتیان سوگند ۱۱۱
مبحث پنجم- نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ۱۱۱
مبحث ششم- چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ۱۱۲
مبحث هفتم- نحوه ارائه خدمات مشاورهای ۱۱۲
مبحث هشتم- تخلفات و مجازاتهای انتظامی ۱۱۳
مبحث نهم- سایر موارد ۱۱۳
فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن ۱۱۵
فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل ۱۱۸
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ۱۱۹
بخش اول- تشكيلات ۱۱۹
بخش دوم- آئین دادرسی ۱۲۲
فصل اول- صلاحیت ۱۲۲
فصل دوم-‌ ترتیب رسیدگی ۱۲۵
مبحث اول- رسیدگی در شعب بدوی ۱۲۵
اول– دادخواست ۱۲۵
دوم- دستور موقت ۱۳۱
سوم- رسیدگی و صدور رأی ۱۳۳
مبحث دوم- رسیدگی در شعب تجدیدنظر ۱۴۰
مبحث سوم- رسیدگی در هیأت عمومی ۱۴۳
بخش سوم- اعاده دادرسی ۱۴۹
بخش چهارم- اجرای احکام ۱۵۱
بخش پنجم- سایر مقررات ۱۵۵
قانون شورای حل اختلاف ۱۵۷
مبحث اول- مقررات عمومی ۱۵۷
مبحث دوم- تركیب اعضاء و چگونگی انتخاب ۱۵۷
مبحث سوم- شرایط عضویت ۱۵۸
مبحث چهارم- صلاحیت شورا ۱۵۹
مبحث پنجم- ترتیب رسیدگی در شورا ۱۶۲
مبحث ششم- اتخاذ تصمیم و صدور رأی ۱۶۴
مبحث هفتم- سایر مقررات ۱۶۶
قانون تملک آپارتمانها ۱۶۹
آئین نامه قانون تملک آپارتمانها ۱۷۷
بخش اول- قسمتهای مختلف ساختمان ۱۷۷
فصل اول‌- قسمتهای اختصاصی‌ ۱۷۷
فصل دوم- قسمتهای مشترک ۱۷۷
بخش دوم- اداره امور ساختمان ۱۷۹
فصل اول‌- مجمع عمومی‌ ۱۷۹
طرز انتخاب و وظائف و تعهدات مدیر ۱۷۹
فصل دوم‌- اختیارت و وظایف مدیر یا مدیران‌ ۱۸۱
فصل سوم‌- هزینه‌های مشترک‌ ۱۸۲
فصل چهارم- حفظ و نگاهداری تعمیر بنا ۱۸۴
قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی ۱۸۵
آئین نامه قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی ۱۸۷
بخش اول- جزای نقدی ۱۸۷
قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۹۵
آئین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع ۱۹۷
قانون صدور چک ۲۰۱
قانون پیش‌فروش ساختمان ۲۱۳
آئین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان ۲۲۳
قانون بیمه ۲۳۱
بند اول- قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ ۲۳۱
معاملات بيمه ۲۳۱
قانون بیمه شخص ثالث ۲۴۱
بند اول – قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه ۲۴۱
بند دوم- قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ ۲۵۴
بند سوم- دستور العمل اجرایی ماده ۱۴ قانون بیمه شخص ثالث ۲۷۶
فصل اول – تعاریف و کلیات ۲۷۶
فصل دوم- خسارت هاي بدني ۲۷۷
فصل سوم – خسارتهاي مالي ۲۷۹
فصل چهارم- ساير مقررات ۲۸۱
قانون روابط موجر و مستأجر ۲۸۳
فصل اول- کلیات ۲۸۳
فصل دوم- میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن ۲۸۴
فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۲۸۶
فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۲۸۹
فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۲۹۴ فصل ششم- تعمیرات ۲۹۶
قانون روابط موجر و مستأجر ۳۰۱
فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۳۰۱
فصل دوم- سرقفلی ۳۰۲
آئیننامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ ۳۰۵
قانون ثبت اختراعات‌، طرح‌های صنعتی ‌و علائم تجاری ۳۱۱
فصل اول – اختراعات ۳۱۱
فصل دوم – طرح‌های صنعتی ۳۲۴
فصل سوم – علائم‌، علائم جمعی و نام‌های تجاری ۳۲۷
فصل چهارم – مقررات عمومی ۳۳۳
آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری ۳۳۹
بخش اول- کلیات ۳۳۹
بخش دوم- ثبت اختراعات ۳۴۱
فصل اول- تسلیم اظهارنامه ۳۴۱
فصل دوم- انتقال، اصلاح، استرداد و ثبت اظهارنامه ۳۵۰
فصل سوم- بررسی اظهارنامه و ثبت اختراع ۳۵۳
فصل چهارم- صدور پروانه اجباری بهره‌برداری ۳۵۷
فصل پنجم- تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد اختراع ثبت شده ۳۶۱
فصل ششم- اعتراض به رد و بـه تقاضای ثبـت و اقامه دعـوای ابـطال گواهی‌نامه اختراع ۳۶۶
فصل هفتم- اظهارنامه بین‌المللی طبق معاهده همکاری در ثبت اختراعات ۳۶۹
فصل هشتم- هزینه‌ها ۳۶۹
بخش سوم- ثبت طرح‌های صنعتی ۳۷۰
فصل اول- تسلیم، اصلاح، استرداد، انتقال و ثبت اظهارنامه ۳۷۰
فصل دوم- بررسی اظهارنامه و ثبت طرح صنعتی ۳۷۵
فصل سوم- تمدید ثبت طرح صنعتی ۳۸۰
فصل چهارم- تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد طرح صنعتی ثبت شده ۳۸۲
فصل پنجم- اعتراض به رد و به تقاضای ثبت و اقامه دعوای ابطال گواهی‌نامه طرح صنعتی ۳۸۴
بخش چهارم- ثبت علائم ۳۸۸
فصل اول- تسلیم، استرداد، ثبت و رد اظهارنامه ۳۸۸
فصل دوم- بررسی و انتشار آگهی اظهارنامه ۳۹۴
فصل سوم- انتقال، اصلاح و اعتراض به اظهارنامه ۳۹۶
فصل چهارم- ثبت علامت و تمدید ثبت ۳۹۹
فصل پنجم ـ علامت جمعی ۴۰۳
فصل ششم – تغییرات، انتقالات و اعراض در مورد علامت ثبت شده ۴۰۴
فصل هفتم – ابطال ثبت علامت ۴۰۹
فصل هشتم ـ ثبت بین‌المللی علامت براساس موافقت‌نامه و پروتکل مادرید ۴۱۱
بخش پنجم- مقررات عمومی ۴۱۴
فصل اول- هزینه‌ها ۴۱۴
فصل دوم- ثبت الکترونیکی و نحوه دسترسی به اطلاعات ۴۱۶
فصل سوم- کمیسیون ۴۱۷
فصل چهارم- اطلاع رسانی و صدور گواهی اصلی و المثنی ۴۱۸
فصل پنجم- تصحیح اشتباهات، تمدید مهلت و ترتیبات انتقال ۴۲۰
فصل ششم- دادخواهی و مقررات مختلف ۴۲۱
ضمائم ۴۲۵
اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ۴۴۷
قانون مطبوعات ۴۵۱
فصل اول- تعاريف ۴۵۱
‌فصل دوم- رسالت مطبوعات ۴۵۲
‌فصل سوم- حقوق مطبوعات ۴۵۳
‌فصل چهارم- حدود مطبوعات ۴۵۴
‌فصل پنجم- شرايط متقاضي و مراحل صدور پروانه ۴۵۶
‌فصل ششم- جرائم ۴۶۳
‌فصل هفتم – هيأت منصفه مطبوعات ۴۶۸
فصل هشتم – موارد متفرقه ۴۷۲
آئین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات ۴۷۵
کلیات ۴۷۵
فصل اول- بازرسی ۴۷۷
فصل دوم- نظارت و ارزشیابی ۴۸۰
آئین‌نامه شوراهای حل اختلاف ۴۸۵
فصل اول – تعاریف و اصطلاحات ۴۸۵
فصل دوم – تشکیلات شورا ۴۸۵
فصل سوم – انتخاب اعضاء شورا ۴۸۷
فصل چهارم – قاضی شورا ۴۸۸
فصل پنجم – صلاحیت شورا ۴۸۸
فصل ششم – داوری ۴۹۰
فصل هفتم – ترتیب رسیدگی در شورا ۴۹۱
فصل هشتم – اتخاذ تصمیم و صدور رأی ۴۹۲
فصل نهم – ابلاغ اوراق و اجرای احکام شورا ۴۹۳
فصل دهم ـ رسیدگی به تخلفات اعضاء شورا ۴۹۴
فصل یازدهم – آموزش ۴۹۵
فصل دوازدهم – امور مالی و اداری و پشتیبانی ۴۹۶
فصل سیزدهم – نظارت و بازرسی ۵۰۰
فصل چهاردهم – اطلاع رسانی ۵۰۰
قانون اداره تصفیه امور ورشكستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ ۵۰۳
مبحث اول – سازمان اداره تصفیه ۵۰۳
مبحث دوم – اقدامات تأمینی اداره تصفیه ۵۰۵
مبحث سوم – دعوت بستانکاران‌ ۵۰۷
مبحث چهارم – اداره اموال‌ ۵۰۹
مبحث پنجم – رسیدگی به مطالبات‌ ۵۱۰
مبحث ششم – تصفیه ۵۱۱
مبحث هفتم – تقسیم وجوه حاصله از فروش‌ ۵۱۳
مبحث هشتم – خاتمه ورشکستگی‌ ۵۱۴
مبحث نهم – مقررات مالی‌ ۵۱۵
مبحث دهم – مقررات مخصوص‌ ۵۱۶
14,000 تومان

مجموعه قوانین کیفری خاص


قانون جرائم کامپیوتری ۳
بخش یكم- جرائم و مجازاتها ۳
فصل یكم – جرائم علیه محرمانگی دادهها و سیستمهای کامپیوتری ۳
فصل دوم- جرائم علیه صحت وتمامیت دادهها و سیستمهای کامپیوتری ۵
فصل سوم – سرقت و كلاهبرداری مرتبط با کامپیوتر ۷
فصل چهارم – جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی ۸
فصل پنجم – هتك حیثیت و نشر اكاذیب ۹
فصل ششم – مسئولیت كیفری اشخاص ۱۱
فصل هفتم – سایر جرائم ۱۵
فصل هشتم – تشدید مجازاتها ۱۶
بخش سوم – سایر مقررات ۱۷
قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانهای ۱۹
قانون نحوه مجازات اشخاصی درامور سمعی و بصری ۲۳
قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۳۱
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌ ۳۹
قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ۴۳
قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ۵۳
قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ۵۷
فصل اول – تعاريف، مصاديق و تشكيلات ۵۷
فصل دوم – پيشگيري از قاچاق ۶۵
فصل سوم – قاچاق كالاهاي مجاز، مجاز مشروط، يارانهاي و ارز ۷۳
فصل چهارم – قاچاق كالاهاي ممنوع ۷۷
فصل پنجم – قاچاق سازمان يافته و حرفه‌اي ۸۱
فصل ششم – جرائم مرتبط ۸۴
فصل هفتم – مقررات مربوط به دستگاه كاشف و كشف كالا ۸۵
فصل هشتم – مراجع صالح رسيدگي به جرم قاچاق ۸۹
فصل نهم – اموال ناشي از قاچاق ۹۳
فصل دهم – مقررات عمومي ۹۶
قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۰۷
آئیننامه اجرایی قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ۱۲۷
آئین‌نامه اجرایی اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر ۱۲۹
قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۴۵
اصلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۴۷
قانون مبارزه با قاچاق انسان ۱۵۵
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان
سلاح و مهمات غیرمجاز ۱۵۹
فصل اول- كليات ۱۵۹
فصل دوم – سلاح و مهمات ۱۶۰
فصل سوم – اقلام و مواد تحت كنترل ۱۶۲
فصل چهارم – تشديد و تخفيف مجازاتها ۱۶۴
فصل پنجم – ساير مقررات ۱۶۵
قانون مبارزه با پولشويي ۱۶۷
آئیننامه اجرایی قانون مبارزه با پول‌شویی ۱۷۳
فصل اول – تعاریف ۱۷۳
فصل دوم- شناسایی ارباب رجوع ۱۷۷
فصل سوم – ساختار مورد نیاز و نحوه گزارش دهی ۱۸۶
فصل چهارم – گزارش‌های الزامی ۱۹۰
فصل پنجم – امور مربوط به مبادلات ارزی ۱۹۲
فصل ششم – نگهداری سوابق و اطلاعات ۱۹۳
فصل هفتم – آموزش ۱۹۴
فصل هشتم – سایر موارد ۱۹۵
قانون نظارت بر رفتار قضات ۲۰۳ كليات ۲۰۳
فصل اول ـ دادگاه عالي و دادسراي انتظامي قضات ۲۰۴
فصل دوم – مجازاتها و تخلفات انتظامي ۲۰۷
فصل سوم – آئين رسيدگي به تخلفات انتظامي ۲۱۲ فصل چهارم- تعليق قاضي ۲۱۷
فصل پنجم – رسيدگي به صلاحيت قضات ۲۱۸
قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ۲۲۵
فصل اول- مواد عمومي ۲۲۵
فصل دوم- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي ۲۳۳
فصل سوم- جرائم برخلاف تكاليف نظامي ۲۳۸
فصل چهارم- فرار از خدمت ۲۴۹
فصل پنجم- گزارش خلاف واقع ۲۵۶
فصل ششم- تقلب و دسيسه در امور نظام وظيفه ۲۵۷
فصل هفتم- فروش و حيف و ميل و واگذاري اشياي نظامي ۲۵۸
فصل هشتم- سرقت ۲۶۰
فصل نهم- آتش زدن و تخريب و اتلاف ۲۶۱
فصل دهم- سوء استفاده و جعل و تزوير ۲۶۲
فصل يازدهم- ارتشاء، اختلاس و اخاذي ۲۶۷
فصل دوازدهم- استفاده غيرقانـوني البسه رسمي ‌يا علائما نظامي ۲۷۱
فصل سيزدهم- ساير مقررات ۲۷۱

12,000 تومان

مختصر قانون اساسی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (انتشارات معارف)


کتاب مختصر حقوق اساسی آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران/کتاب در سی
موضوع اصلی : دین
زبان کتاب : فارسی
نام نویسنده کتاب : ملک افضلی اردکانی محسن
نام انتشارات : معارف
سال انتشار : ۱۳۹6
نوبت چاپ کتاب: چهارم
شابک کتاب : ۹۷۸۹۶۵۱۱۶۱۴۱۴
جلد کتاب : شوميز
قطع کتاب : وزيرى
تعداد صفحات کتاب: ۳۲٠ صفحه
وزن کتاب : ۴٠٠ گرم
قیمت کتاب: 11000 تومان
11,000 تومان

مفهوم قانون (انتشارات نی)


مفهوم قانون

محصولات انتشارات نی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

19,200 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 3,500 تومان بیشترین: 29,000 تومان
ريال3500 ريال29000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس گرفته و ثبت سفارش نمایید.