هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
مشاهده محصولات ماشین حساب

ماشین حساب

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

ماشین حساب رومیزی استاندارد سیتی زن مدل SDC-444S


صفحه نمایش بزرگ تک خطی
۱۲ رقم
منبع تغذیه نور و باتری
صفحه نمایش شیب دار
دارای دو حافظه مستقل
کلیدهای ۰ ۰۰
دارای یکسال گارانتی تعویض دستگاه

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

ماشین حساب رومیزی استاندارد سیتی زن مدل SDC-740N


صفحه نمایش تک خطی بزرگ
۱۴ رقم
منبع تغذیه نور و باتری
صفحه نمایش شیب دار
دارای دوحافظه مستقل
کلیدهای ۰ ۰۰
دارای یکسال گارانتی تعویض دستگاه

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

ماشین حساب رومیزی استاندارد سیتی زن مدل SDC-760N


صفحه نمایش بزرگ تک خطی
۱۶ رقم
منبع تغذیه نور و باتری
صفحه نمایش شیب دار
محاسبه مالیات و ارزش افزوده
کلیدهای ۰ ۰۰
دارای یکسال گارانتی تعویض دستگاه

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

ماشین حساب رومیزی استاندارد کاسیو مدل 1 AX-12S


۱۲ رقم
صفحه نمایش بزرگتر
منبع تغذیه نور وباتری
کلید پلاستیکی تزریقی
محاسبه درصد به صورت منظم
افزایش نرخ اجناس هزینه وسود
کلید ۰ ۰۰
دارای یکسال گارانتی تعویض دستگاه

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

ماشین حساب رومیزی استاندارد کاسیو مدل 2 AX-12S


۱۲ رقم
صفحه نمایش بزرگتر
منبع تغذیه نور وباتری
کلید پلاستیکی تزریقی
محاسبه درصد به صورت منظم
افزایش نرخ اجناس هزینه وسود
کلید ۰ ۰۰
دارای یکسال گارانتی تعویض دستگاه

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

ماشین حساب رومیزی با دو صفحه نمایش کاسیو مدل DV-220


صفحه نمایش بزرگ دو تایی
صفحه نمایش بزرگ و دو جهته این دستگاه باعث خواناتر شدن اعداد و عملکرد محاسبات به صفحه نمایش دیگر میشود
منبع تغذیه نور و باتری
منبع تغذیه خورشیدی زمانی کهنور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست
ذخیرمحاسبات
ذخیره محاسبات در یک منبع و دسترسی سریع و آسان به محاسبات قبلی ذخیره شده
کلیدهای پلاستیکی تزریقی
طراحی بسیار شیک و مهندسی شده در کلیدهای این دستگاه باعث سهولت درمحاسبات شده است
هزینه/فروش/حاشیه
محاسبه هزینه،قیمت فروش و یا حاشیه سوددر یک موضوع باتوجه به دو مقدار دیگر
محاسبه مالیات
محاسبه مالیات و ارزش افزوده
چهار عمل اصلی
محاسبه چهار عمل اصلی دریک ردیف منظم ودر دسترس
گارانتی
مدت زمان گارانتی این دستگاه یکسال است و نوع گارانتی تعویض میباشد

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

ماشین حساب رومیزی با دو صفحه نمایش کاسیو مدل JV-220


صفحه نمایش بزرگ دو تایی
صفحه نمایش بزرگ و دو جهته این دستگاه باعث خواناتر شدن اعدادو انتقال عملکردها به صفحه نمایش دیگر میشود
منبع تغذیه نور و باتری
منبع تغذیه خورشیدی زمانی کهنور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست
ذخیرمحاسبات
ذخیره محاسبات در یک منبع و دسترسی سریع و آسان به محاسبات قبلی ذخیره شده
کلیدهای پلاستیکی تزریقی
طراحی بسیار شیک و مهندسی شده در کلیدهای این دستگاه باعث سهولت درمحاسبات شده است
هزینه/فروش/حاشیه
محاسبه هزینه،قیمت فروش و یا حاشیه سوددر یک موضوع باتوجه به دو مقدار دیگر
محاسبه مالیات
محاسبه مالیات و ارزش افزوده
چهار عمل اصلی
محاسبه چهار عمل اصلی دریک ردیف منظم ودر دسترس
گارانتی
مدت زمان گارانتی این دستگاه یکسال است و نوع گارانتی تعویض میباشد

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

ماشین حساب رومیزی با دو صفحه نمایش کاسیو مدل MV-210


صفحه نمایش بزرگ دو تایی
صفحه نمایش بزرگ و دو جهته این دستگاه باعث خواناتر شدن اعداد و عملکرد محاسبات به صفحه نمایش دیگر میشود
منبع تغذیه نور و باتری
منبع تغذیه خورشیدی زمانی کهنور کافی است و باتری زمانی که نور کافی نیست
ذخیرمحاسبات
ذخیره محاسبات در یک منبع و دسترسی سریع و آسان به محاسبات قبلی ذخیره شده
کلیدهای پلاستیکی تزریقی
طراحی بسیار شیک و مهندسی شده در کلیدهای این دستگاه باعث سهولت درمحاسبات شده است
هزینه/فروش/حاشیه
محاسبه هزینه،قیمت فروش و یا حاشیه سوددر یک موضوع باتوجه به دو مقدار دیگر
محاسبه مالیات
محاسبه مالیات و ارزش افزوده
چهار عمل اصلی
محاسبه چهار عمل اصلی دریک ردیف منظم ودر دسترس
گارانتی
مدت زمان گارانتی این دستگاه یکسال است و نوع گارانتی تعویض میباشد

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

ماشین حساب رومیزی پارس حساب مدل DS-2000


ماشین حساب معمولی+ حسابداری با قابلیت تکرار
صفحه نمایش بزرگ
قابلیت ذخیره، بازبینی و اصلاح ۱۹۹ مرحله عملیات
نور و باطری
کلید % و و تک پاکن
کلید ۰۰ و ۰۰۰
کلید Resume- بازگشت به محاسبات قبلی بعد از خاموش شدن اتوماتیک دستگاه
کلید جمع کل (GT)
سیستم کامل اعشار
اندازه ۴۳×۱۸۸×۱۸۵ میلیمتر

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

ماشین حساب رومیزی پارس حساب مدل DS-206L


صفحه نمایش بزرگ
نور و باطری
کلید % و و تک پاکن
کلید ۰۰ و ۰۰۰
حافظه M+ و M-
با زاویه دید مناسب
قابلیت تنظیم تعداد ارقام اعشاری
اندازه ۴۳×۱۸۸×۱۸۵ میلیمتر

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

ماشین حساب رومیزی پارس حساب مدل DS-4130


ماشین حساب معمولی+ حسابداری با قابلیت تکرار
صفحه نمایش بزرگ
قابلیت ذخیره، بازبینی و اصلاح ۱۹۹ مرحله عملیات
نور و باطری
کلید % و و تک پاکن
کلید ۰۰ و ۰۰۰
کلید Resume- بازگشت به محاسبات قبلی بعد از خاموش شدن اتوماتیک دستگاه
کلید جمع کل (GT)
سیستم کامل اعشار
اندازه ۴۳×۱۸۸×۱۸۵ میلیمتر

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

ماشین حساب رومیزی پارس حساب مدل PJ-3000


قابلیت تشخیص اسکناس و چک پول
کلید Resume
حافظه ذخیره، بازبینی و تصحیح مجدد ۱۹۹ مرحله
با زاویه دید مناسب
صفحه نمایش بزرگ
نور و باطری
کلید GT (جمع کل)
کلید ۰۰ و ۰۰۰
کلید % و و تک پاکن
قابلیت تنظیم تعداد ارقام اعشاری
حافظه M+ و M-
کلید پلاستیکی
پوشش فلزی
نشانگر عملیاتی
اندازه ۱۹۰×۱۴۵ میلیمتر

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

ماشین حساب رومیزی شارپ مدل CH-612


ماشین حساب ۱۲ رقمی حسابداری
صفحه نمایش بزرگ شیب دار با پایه قابل تنظیم
کلیدهای ۰ ۰۰
قابلیت تعیین تعداد ارقام اعشاری (decimal-setting)
دارای دو حافظه مستقل
کلیدهای MU،%،-/+،وکم کن
امکان تفکیک ارقام بصورت سه رقمی
منبع تغذیه نور و باتری
دارای یکسال گارانتی تعویض دستگاه

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

ماشین حساب رومیزی شارپ مدل EL-2135


ماشین حساب ۱۲ رقمی حسابداری
صفحه نمایش بزرگ شیب دار
كلیدهای ۰,۰۰
كلیدهای GT ، MU ، √ (جذر) ، % ، -/+ و →
قابلیت تعیین تعداد ارقام اعشاری (Decimal-Setting)
حافظه محاسباتی
امكان تفكیك ارقام بصورت سه رقمی
امكان درج پیوسته ارقام دو كلید
صفحه كلید برجسته
منبع تغذیه: نور و باتری

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

ماشین حساب رومیزی شارپ مدل EL-421M


ماشین حساب ۱۴ رقمی
صفحه نمایش بزرگ با پایه قابل تنظیم
امكان تفكیك ارقام بصورت سه رقمی
امكان درج پیوسته ارقام دو كلید
كلیدهای ۰,۰۰
كلیدهای TAX ، +TAX- ، √ (جذر) ، % ، -/+ و →
حافظه محاسباتی
نمایش آخرین عملكرد بر روی صفحه
خوش دست
منبع تغذیه: نور و باتری
دارای یکسال گارانتی تعویض دستگاه

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 0 تومان بیشترین: 1,058,000 تومان
ريال0 ريال1058000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس و یا در تلگرام به شماره 09037125318 پیام داده و ثبت سفارش نمایید.