هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
مشاهده محصولات مهندسی صنایع

مهندسی صنایع

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

سيستم های مديريت توليد (‌با نگرشی يکپارچه) (انتشارات دانشگاه علم و صنعت)


عبارت سيستم‌های مديريت توليد از ترکيب سه واژه مکمل شکل گرفته تا در برگيرنده پيچيدگی‌هايی باشد که از اين عبارت استفاده می‌شود.سيستم‌های مديريت توليد ، با اين مقدمه ، به دنبال آن است که پيچيدگی‌های شرايط نوين توليد را شناسايی کرده و با توجه به آنها برنامه ريزی و مديريت توليد نمايد. 
بخش اول- توليد يکپارچه :
زمينه‌ای برای مديريت توليد
فصل اول : محيط جديد توليد
فصل دوم : توسعه اتوماسيون در توليد
فصل سوم : توليد يکپارچه کامپيوتري
فصل چهارم :فراتر از CIM و به سوی کارخانه آينده بخش دوم – رويکرد برنامه ريزی احتياجات :MRPو MRP II
فصل پنجم :آشنايی با برنامه ريزی احتياجات MRPو MRP II
فصل ششم : بکارگيری سيستم MRP
فصل هفتم : برنامه‌ريزی منابع توليدی : MRP II
فصل هشتم : پايگاه دادهای توليد
فصل نهم : تعيين اندازه انباشته در سيستم های MRP
فصل دهم : MRP / MRP II الگويی برای PMS
بخش سوم – توليد بموقع :just in time
فصل يازدهم :رويکرد توليد به موقع
فصل دوازدهم :طراحی و برنامه ريزی سيستم های توليد برای JIT
فصل سيزدهم : سيستم کانبان بخش چهار – تکنولوژی توليد بهينه
فصل چهاردهم : فلسفه تکنولوژی توليد بهينه
فصل پانزدهم : سيستم تکنولوژی توليد بهينه بخش پنجم – PMS نگاهی به آينده فصل
شانزدهم :مقايسه OPT,JIT , MRP
فصل هفد‌هم : PMS و يک رويکرد يکپارچه
محصولات انتشارات دانشگاه علم و صنعت قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

22,500 تومان

صنایع شبکه ای و اطلاعاتی: رویکرد اقتصادی (انتشارات دانشگاه خواجه نصیر طوسی)


صنایع شبکه ای و اطلاعاتی: رویکرد اقتصادی
محصولات انتشارات دانشگاه خواجه نصیر طوسی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

5,000 تومان

طراحی استوار ،راهکاری جهت ارتقاء پایایی (بررسی اثرات نوسانات وعدم قطعیت ها) (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


این کتاب محصول همکاری میان محققانی با تخصص های کیفیت ، آمار مهندسی و مکانیک و کارشناسانی با سابقه کار در حوزه پایایی می باشد. بررسی های انجام شده نشانگر آن است که در حال حاضر روشهایی که در کتب مرجع برای بررسی پایایی محصولات معرفی می شوند، چندان با روشهای مربوط به طراحی پایایی محور همسو و هم جهت نمی باشند؛ چرا که در این روشها از اطلاعات مربوط به آمار خرابی های واقعی محصولات استفاده می شود. همچنین ملاحظه گردید که اکثریت مسائل مربوط به پایایی به موضوعات تغییرات و عدم قطعیت مرتبط می باشند. حال آنکه برای طراحی پایایی محور، لازم است که نرخ تنش و تغییرات به صورت مستقیم مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی دقیق مقالات موجود در حوزه پایایی، روش مناسب و دقیقی برای طراحی پایای محور حاصل می گردد. در این کتاب، به طور خاص از روش طراحی استوار استفاده می شود. در واقع، طراحی استوار را می توان راهکاری نظام مند برای یافتن طراحی مناسب محصولات به شمار آورد؛ به نحوی که عملکرد محصول نسبت به تنوع مصارف، تغییرات در فرآیند تولید و فرسودگی محصولات غیر حساس باشد .
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

15,000 تومان

طراحی سیستم های صنعتی (مکان یابی تسهیلات) (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

40,000 تومان

طراحی و تحلیل آزمایشها (انتشارات دانشگاه علم و صنعت)


دکتر موتنگومری در ویرایش های متعدد این کتاب تلاش کرده است تا رویکرد طراحی ، اجرا و تحلیل آزمایش ها  را با هدف بهینه سازی عملکرد محصولات و فرآیندها به مهندسان ، آمار دانان و مدیران  ، به اثر بخش ترین روش ارائه نماید . در ویرایش ششم این کتاب ، دکتر مونتگومری سعی نموده تا با ارائه مثال ها ، مساله ها و موضوعات جدید به غنای کتاب بیفزاید مطالعه‌ی این کتاب مارا با نحوه‌ی استفاده از آزمایش های طراحی شده آماری جهت دستیابی به اهداف ذیل یاری می‌دهد. . کسب اطلاعات جهت ویژگی شناسی و بهینه سازی سیستم ها . بهبود فرآیندهای تولید . طراحی و تکوین فرآیندها و محصولات جدید . ارزیابی مواد اولیه مختلف در طراحی محصول . بهبود ویژگی های عملکردی ، قابلیت اطمینان و ساخت محصولات . یادگیری نحوه اجرای آزمایش ها بطور اثر بخش و کارا در این کتاب همچنین با دو  نرم افزار توانمند طراحی آزمایش ها  یعنی  Minitab و Design-Expert و کاربرد کامپیوتر در طراحی و تحلیل آزمایشها آشنا خواهید شد.
فصل اول : مقدمه
فصل دوم : آزمایش های مقایسه ای ساده
فصل سوم : آزمایش هایی با یک عامل : تحلیل واریانس
فصل چهارم : بلوکهای تصادفی شده ، مربع های لاتین و طرح ها مرتبط
فصل پنجم : مقدمه‌ای بر طرح های عامل
فصل ششم : طرح عاملی k^2
فصل هفتم : بلوک بندی و آمیختگی در طرح عاملی 2k
محصولات انتشارات دانشگاه علم و صنعت قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

24,000 تومان

طرح ریزی واحدهای صنعتی (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


طرح‌‌ریزی واحد‌‌های صنعتی، طراحی تسهیلات و یا طراحی کارخانه الفاظی هستند که به صورت معادل هم به کار می‌‌روند. شرکت‌‌های فعال در زمینه تولید و خدمات مقدار قابل توجهی از زمان و پول خود را صرف فعالیت‌‌های طراحی یا باز‌‌طراحی تسهیلات می‌‌کنند. این کارکرد بسیار مهم باید قبل از اینکه کالاها تولید شوند و یا قبل از اینکه خدمات ارائه شوند، باید مشخص گردد. یک طراحی ضعیف برای تسهیلات می‌‌تواند پرهزینه باشد و منجر به ضعف کیفیت محصولات، روحیه ضعیف کارکنان و عدم رضایت مشتریان گردد.
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

25,400 تومان

فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


از آنجا که اتخاذ تصمیم صحیح و به موقع می‌‌تواند تاثیر بسزایی در زندگی شخصی و اجتماعی انسان‌‌ها داشته باشد، ضرورت وجود یک تکنیک قوی که بتواند انسان را در این زمینه یاری کند کاملا محسوس می‌‌باشد. یکی از کارآمدترین این تکنیک‌‌ها فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است که برای اولین بار توسط "توماس ال ساعتی" در سال ۱۹۸۰میلادی مطرح شد. این تکنیک بر اساس مقایسه‌‌ای زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی سناریوهای مختلف را به مدیران می‌‌دهد.
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

13,000 تومان

فناوری اطلاعات برای مدیریت (جلد اول)(انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر)


سیستم‌‌های رایانه‌‌ای به طور کلی و سیستم‌‌های مبتنی بر شبکه (وب) به طور خاص، حتی در کوچکترین تجارت‌‌ها مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. یک تجارت رقابتی بدون استفاده از سیستم‌‌های اطلاعات تقریباً غیرممکن است. فشارهای رقابت جهانی و اختراعات و نوآوری‌‌های مداوم، بسیاری از سازمان‌‌ها را به تفکر مجدد در خصوص اینکه چگونه تجارت کنند، وا می دارد. انجام چنین امری، نیازمند توانایی ترکیب موفقیت آمیز تجارت الکترونیک، مدیریت دانش، مدیریت روابط مصرف‌‌کننده، برنامه‌‌ریزی جامع‌‌سازمانی و مدیریت زنجیره‌‌ی تأمین در یک سازمان است. تکنولوژی اطلاعات برای مدیریت، اصول اولیه سیستم‌‌های مدیریت اطلاعات را در سایه‌‌ی چنین تغییرات و پیشرفت‌‌هایی ارائه می‌‌دهد.
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

14,300 تومان

فناوری اطلاعات برای مدیریت (جلد دوم) (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


سیستم‌‌های رایانه‌‌ای به طور کلی و سیستم‌‌های مبتنی بر شبکه (وب) به طور خاص، حتی در کوچکترین تجارت‌‌ها مورد استفاده قرار می‌‌گیرند. یک تجارت رقابتی بدون استفاده از سیستم‌‌های اطلاعات تقریباً غیرممکن است. فشارهای رقابت جهانی و اختراعات و نوآوری‌‌های مداوم، بسیاری از سازمان‌‌ها را به تفکر مجدد در خصوص اینکه چگونه تجارت کنند، وا می دارد. انجام چنین امری، نیازمند توانایی ترکیب موفقیت آمیز تجارت الکترونیک، مدیریت دانش، مدیریت روابط مصرف‌‌کننده، برنامه‌‌ریزی جامع‌‌سازمانی و مدیریت زنجیره‌‌ی تأمین در یک سازمان است. تکنولوژی اطلاعات برای مدیریت، اصول اولیه سیستم‌‌های مدیریت اطلاعات را در سایه‌‌ی چنین تغییرات و پیشرفت‌‌هایی ارائه می‌‌دهد.
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

13,000 تومان

قيد و بست ها (انتشارات دانشگاه علم و صنعت)


کار صنعتی همواره متضمن طراحی و ساخت اجزايی است که بايد وظايف ويژه ای را تحت شرايط عملکرد بخصوص ايفا نمايد. جدا از مساله طراحی يک قطعه خاص ، ساخت آن همواره منوط به جنس قطعه مورد نظر خواهد بود . قطعات مورد نياز ماشينهای مختلف ، عمدتا فلز هستند ، و در نتيجه با توجه به روشهای توليد مربوط ساخته می‌شوند.
فصل اول : معرفي
فصل دوم : موقعيت دهي
فصل سوم : بستن
فصل چهارم : ابزارهای تقسيم بندی کار
فصل پنجم : راهنماهای سوراخکاري
فصل ششم : بندهای فرزکاري
فصل هفتم : بندهای تراشکاري
فصل هشتم : بنهای سنگ زني
فصل نهم : بندهای خانکشي
فصل دهم : بندهای جوشکاری و همبند
فصل يازدهم : ابزار کنترل
فصل دوازدهم : جداول مرجع
فصل سيزدهم : تمرينات
محصولات انتشارات دانشگاه علم و صنعت قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

11,000 تومان

مبانی و مديريت فناوری اطلاعات (انتشارات دانشگاه علم و صنعت)


مطالب کتاب، سيلابس درس مبانی فناوری اطلاعات در دوره کارشناسی فناوری اطلاعات را کاملا پوشش داده است. به طوری که مطالعه آن به دانشجويان مقطع کارشناسی و تحصيلات تکميلی در رشته های مرتبط با فناوری اطلاعات، علوم انسانی، فنی مهندسی و ساير علاقمندان توصيه می شود. پيشاپيش از راهنمايی های ارزنده و نظرات اصلاحی کليه خوانندگان گرامی که ما را در شناسايی و رفع اشکالات اين اثر ياری خواهند داد، تشکر و تقدير می کنيم.
  · مفاهيم فناوری، خلاقييت، نوآوری
  · مديريت نوآوری فناوری
  · مفاهيم پايه فناوری اطلاعات
  · کاربرد فناوری اطلاعات در اقتصاد و تجارت
  · کاربرد فناوری اطلاعات در کار و نيروی کار فناوری اطلاعات
  · کاربرد فناوری اطلاعات در فرهنگ
  · کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش
  · کاربرد فناوری اطلاعات در حمل و نقل
  · کاربرد فناوری اطلاعات در پزشکی
  · کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان
  · امنيت فناوری اطلاعات
  · جرايم الکترونيکی
  · ارزيابی فناوری و فناوری اطلاعات ان
  · امادگی الکترونيکی و ارزيابی آن
  · سياستگزاری و انتشار فناوری اطلاعات
  · برنامه ريزی و مديريت فناوری اطلاعات
محصولات انتشارات دانشگاه علم و صنعت قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

17,000 تومان

مدل سازی سازمان های بزرگ: اصول و کاربردها (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


هدف اصلی یک سازمان، تحقق اهداف مالی و اقتصادی از پیش تعیین شده به صورت قانون‌‌مند، صحیح و پویا می‌‌باشد. برای تولید و فروش محصول بیشتر و ارائه خدمات بهتر، سازمان‌‌‌ها سازمان‌‌ها نیازمند فرآیند‌‌های مدیریت کارآتر و یکپارچگی بیشتر میان زیر سیستم‌‌های غیر‌‌متمرکز خود و نیز همکاری درون و برون سازمانی می‌‌باشند. بنابراین نمایش و فرموله‌‌بندی عملیات و دانش سازمانی به شکل مدل‌‌سازی ضرورتی انکار ناپذیر می‌‌باشد.
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

19,000 تومان

مدل مدیریت استراتژیک مبنا (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


سرعت تحولات داخلی و بین‌‌المللی در سال‌‌های اخیر در زمینه‌‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و روند رو به رشد رقابتی شدن فعالیت بسیاری از شرکت‌‌های داخلی که پیشتر از ورود به عرصه رقابت مصون بودند، باعث شد که بسیاری از سازمان‌‌های ایرانی در سال‌‌های اخیر نیازمند اتخاذ رویکرد‌‌های نوین مدیریتی متناسب با ویژگی‌‌های سازمان‌‌های هزاره سوم باشند. در این میان مدیریت استراتژیک یکی از نیازمندی‌‌های مدیران شرکت‌‌های ایرانی محسوب می‌‌شود.
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

12,000 تومان

مدیریت ارتباط با مشتری (انتشارات دانشگاه خواجه نصیر طوسی )


مدیریت ارتباط با مشتری
محصولات انتشارات دانشگاه خواجه نصیر طوسی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

10,000 تومان

مدیریت بانکداری الکترونیکی مسائل راه حل ها واستراتژی ها (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


در کتاب حاضر،مسایل حیاتی برای موفقیت در ارایه بانکداری الکترونیکی بررسی خواهد شد
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

23,000 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 5,000 تومان بیشترین: 42,000 تومان
ريال5000 ريال42000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس گرفته و ثبت سفارش نمایید.