بانک کتاب - کتابفروشی - خرید کتاب
 
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
مشاهده محصولات مهندسی متالوژی،مواد،معدن

مهندسی متالوژی،مواد،معدن

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد (انتشارات دانشگاه خواجه نصیر طوسی)


آزمون و ارزیابی غیر مخرب مواد
محصولات انتشارات دانشگاه خواجه نصیر طوسی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

10,000 تومان

ابزار شناسايی ساختار مواد (انتشارات دانشگاه علم و صنعت)


مروری بر آخرين تحقيقات و يافته های علمی و عملی نشان دانش پژوهان و صنعتگران روز جهان مبين رويکرد وسيع ايشان به سمت بهبود مواد موجود و توليد مواد نو می‌باشد. به طوری که پيشرفت فنآوری های امروز وقوف بر مشخصات متنوع مواد را موضوعی اجتناب ناپذير ساخته است. اين شاخص ها ، هم خود ماده و هم فرآيند های توليد را تحت تاثير قرار داده و حصول خواص بهينه محصول را به آرمانی پويا بدل نموده اند . مطالعه اين ويژگی ها امروزه با بکارگيری ابزارها و روش ها ی مختلفی امکان پذير شده و گرايشی نو را در علوم و تحقيقات بوجود آورده است.
فصل اول : اصوال و ابزار شناسايی ساختار مواد
فصل دوم : آماده سازی نمونه های متالوگرافی
فصل سوم : ميکروسکوپ نوری
فصل چهارم : متالو گرافی کمی
فصل پنجم : ميکروسکوپ الکترونی
فصل ششم : ميکروسکوپ الکترونی روبشی
فصل هفتم : ميکروسکوپ الکترونی عبوری
فصل هشتم : ميکروسکوپ های تونلی و نيروی اتمی
فصل نهم : ميکروسکوپ ميدان يونی
محصولات انتشارات دانشگاه علم و صنعت قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

26,000 تومان

احیای مستقیم (دو جلدی) (انتشارات دانشگاه تهران)


احیای مستقیم (دو جلدی)
محصولات انتشارات دانشگاه تهران قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

55,000 تومان

اصول برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها (انتشارات دانشگاه تهران)


اصول برنامه‌ریزی تولید و کنترل موجودی‌ها
محصولات انتشارات دانشگاه تهران قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

8,500 تومان

اصول علم و مهندسی مواد (انتشارات دانشگاه خواجه نصیر طوسی)


اصول علم و مهندسی مواد
محصولات انتشارات دانشگاه خواجه نصیر طوسی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

37,000 تومان

اصول عملیات حرارتی فولادها (انتشارات دانشگاه تهران)


اصول عملیات حرارتی فولادها
محصولات انتشارات دانشگاه تهران قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

30,000 تومان

اصول فرآيندهای پيرو متالورژی (انتشارات دانشگاه علم و صنعت)


اين کتاب شامل 15 فصل می باشد 
فصل 1 : ترموديناميک
فصل : دوم آگلومراسيون
فصل 3 : خشک کردن و تکليس
فصل 4 : تشويه

فصل 5 : گدازش
فصل 6 : گدازش مات احياء اکسيد فلزات
فصل 7 : احياء اکسيد فلزات
فصل 8 : سرباره ها
فصل 9 : فلزات فرار
فصل 10 : متالورژی هالوژن ها
فصل 11 : واکنش های متاوترميک
فصل 12 : تصفيه فلزات
فصل 13 : ملاحظات زيست محيطی
فصل 14 : منابع و مراجع
فصل 15 : ضميمه ها   
محصولات انتشارات دانشگاه علم و صنعت قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

45,000 تومان

الکتروشیمی در مهندسی و علم مواد (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


امروزه نقش و تاثیر روزافزون الکتروشیمی در مهندسی و علم مواد غیر‌‌قابل انکار است. از جمله مواد کلاسیک این تاثیر می‌‌توان به پدیده‌‌هایی از قبیل خوردگی فلزات و ارتباط تنگاتنگ آن با مهندسی متالورژی اشاره کرد؛ حوزه‌‌ای که بدون آگاهی صحیح و منطقی از الکتروشیمی، امکان درک درست از مکانیزم‌‌های خوردگی، نرخ خوردگی، کنترل و روش‌‌های پیشگیری از آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

25,000 تومان

الکتروشیمی فلوتاسیون کانی های سولفیدی (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


کانی‌‌های سولفیدی، ذخایر مهمی را در تامین فلزات غیرآهنی به خود اختصاص داده و این فلزات در صنایع متنوع از جمله الکترونیک، مهندسی شیمی، هوانوردی، حمل و نقل و ساخت و ساز به کار می‌‌رود. ابداع روش فلوتاسیون، انقلابی در جدایش سولفید‌‌های کم عیار و چند فلزی ایجاد کرده و به‌‌عنوان پرکاربردترین و موثرترین روش جدایش سولفید‌‌ها مطرح است.
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

24,000 تومان

انتقال حرارت در متالورژی (انتشارات دانشگاه علم و صنعت)


در سالهای اخير پيشرفتهای قابل توجهی در زمينه متالوژی حاصل شده است . اين پيشرفتها تا حدود زيادی مرهون بکارگيری يافته های علمی و روشهای نوين عملی در طراحی سيستمهای متالوژی بوده است . شناخت دقيق (( پديده های انتقال )) به عنوان يک ابزار نو ما را به گسترش سريع فرايندهای متالوژی راهنمايی ميکند. مبحث پديده های انتقال شامل اصولی درباره مکانيک سيالات ، انتقال جرم و اننتقال حرارت می‌باشد. اصول مربوط به انتقال حرارت که در ديگر شاخه های مهندسی مورد توجه بوده است اکنون برای متالوژيست ها نيز به صورت يک حربه سازنده در حل مسائل آن مورد استفاده قرار می‌گيرد. اين کتاب بطور کلی با انتقال حرارت و کاربرد تئوری های آن در فرايندهای متالوژی سر و کار دارد.
فصل اول : ضريب هدايت حرارت و انتقال حرارت در حالت پايدار
فصل دوم : هدايت حرارت ناپايدار
فصل سوم : انتقال حرارت به روش جابجايي
فصل چهارم : انتقال حرارت به روش تابش
فصل پنجم : انتقال حرارت همراه با تغيير فاز
محصولات انتشارات دانشگاه علم و صنعت قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

11,500 تومان

انجماد و اصول متالورژیکی ریخته گری (انتشارات دانشگاه علم و صنعت)


هدف اصلی این کتاب تشریح زمینه های علمی فرایند ریخته گری است.توضیح و کاربرد اصول انتخاب شده متالوژی در ذوب ساختار مایع و جامد واکنشهای گاز و مذاب ،انجماد و ریختن در هق=فت فصل مورد بررسی قرار گرفته است، تا با تمام کاستی ها ،گامی در انتظانم علمی و رشد عملی ریخته گری در کشورمان باشد. این کتاب به منظور آموزش و برای دانشجویان متالوژی و به ویژه دانشجویان گرایش ریخته گری تالیف شده است . ولسی مثالها ، جداول ، نمودارها و روند تحلیلی در بیان مطالب ، امکان استفاده انرا برای کارشناسان و متخصصان در بخش صنعت نیز فراهم ساخته است .
فصل اول : کلیات و تعاریف
فصل دوم : عملیات ذوب
فصل سوم : خواص فیزیکی حالت مایع فلزات
فصل چهارم : عملیات کیفی مذاب
فصل پنجم : انجماد
فصل ششم : انجماد و تغذیه عملیات ریختگی
فصل هفتم : سیستم های راهگاهی و جریان مذاب
محصولات انتشارات دانشگاه علم و صنعت قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

17,000 تومان

بررسی بارگذاری ترکیبی خزش - خستگی در آلیاژها و سوپرآلیاژهای پایه نیکل، ضرورت تخمین عمر وروش‌های آن موضوع (انتشارات سرافراز)


محصولات انتشارات سرافراز قابل تهيه در بانک کتاب و فروشگاه اينترنتي WWW.4030book.ir حامي ناشران ايراني در زمينه هاي کودک - نوجوان - دانشگاهي - عمومي - کمک آموزشي - مذهبي و تمامي زمينه ها مي باشد. کانال تلگرامي ما 4030book@

26,000 تومان

برنامه ریزی خطی (انتشارات دانشگاه تهران)


برنامه ریزی خطی
محصولات انتشارات دانشگاه تهران قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

14,000 تومان

برنامه ریزی غیرخطی(نامقید) در ( تحقیق در عملیات) (انتشارات دانشگاه تهران)


برنامه ریزی غیرخطی(نامقید) در ( تحقیق در عملیات)
محصولات انتشارات دانشگاه تهران قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

22,000 تومان

برنامه‌ ریزی ریاضی فازی (انتشارات دانشگاه تهران)


برنامه‌ ریزی ریاضی فازی
محصولات انتشارات دانشگاه تهران قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

12,000 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 2,700 تومان بیشترین: 120,000 تومان
ريال2700 ريال120000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس و یا در تلگرام به شماره 09037125318 پیام داده و ثبت سفارش نمایید.