بانک کتاب - کتابفروشی - خرید کتاب
 
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
مشاهده محصولات مهندسی پزشکی

مهندسی پزشکی

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

آشوب و کاربردهای آن در مهندسی (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


محققین از حوزه های مختلف علوم و مهندسی روش جدیدی برای توصیف پیچیدگی در طبیعت گسترش داده‌‌اند. این روش با عنوان نظریه آشوب مطرح شده است. امروزه نظریه آشوب به عنوان یک روش قوی و مفید جهت بررسی سیستم‌‌های پیچیده مطرح است و افق‌‌های جدیدی را در فهم رفتار سیستم‌‌های مکانیکی، سیستم‌‌های صوتی، سیال‌‌ها، سیستم‌‌های شیمیائی، سیستم‌‌های نوری، اکوسیستم‌‌ها و سیستم‌‌های زیستی باز کرده است. مفهوم آشوب یکی از مفاهیم جدید و بنیادی علم نوین است. آشوب رفتاری به ظاهر تصادفی و بی نظم است که در بسیاری از پدیده های دنیای واقعی رخ می‌‌دهد.
فصل اول: پدیدار شناسی و معرفی آشوب
فصل دوم: ارتباط نگاشت پوانکاره و توابع بازگشتی با جهان شمولی آشوب
فصل سوم: دینامیک غیر خطی در فضای حالت (از یک تا سه بعد) و رفتار کمی آشوب گونه
فصل چهارم: رفتار‌‌های شبه پریودیک به عنوان معبر‌‌ی به سمت آشوب
فصل پنجم: دینامیک‌‌های آشوب‌‌گونه از نوع هروله (اینترمیتنسی) و بحران

محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

9,000 تومان

اصول سیستم های تصویرگر پزشکی (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


تقریبا یک قرن است که اشعه‌‌ی ایکس به عنوان مهم‌‌ترین و پرکاربرد‌‌ترین ابزار در پزشکی بالینی مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. اشعه‌‌ی ایکس همانند نور یا امواج رادیویی، گونه‌‌ای از انرژی الکترومغناطیس است، اما تفاوت‌‌های قابل توجهی نیز در میان این امواج وجود دارد.
فصل اول: اشعه ایکس
فصل دوم: فراصوت
فصل سوم: نصویرگری هسته‌‌ای
فصل چهارم: تصویرگری به روش تشدید نغناطیسیی
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

26,000 تومان

بتن در محیط دریایی (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


تاریخچه‌‌ی بتن در محیط‌‌های دریایی حاکی از آن است که در مقابل آب دریا به عنوان یکی از خورنده‌‌ترین محیط‌‌های طبیعی در جهان، بتن از نقطه نظر دوام در معرض مشکلات جدی قرار دارد. گستردگی استفاده از بتن به عنوان مصالح سازه‌‌ای اصلی در سازه‌‌های واقع در محیط دریایی نیز تسری یافته‌‌ی این واقعیت است که بتن بیشترین خواص مطلوب مهندسی را با کمترین هزینه برآورده می‌‌کند. البته علیرغم خوردگ شدید درآب دریا، در مقایسه با سایر مصالح سازه‌‌ای بتن عملکرد رضایت بخش‌‌تری در آب دریا از خود نشان می‌‌دهد. کتاب حاضر مسائل پیرامون این مهم پرداخته است.
فصل اول: سازه‌‌های دریایی و شرایط خاص محیطی بنادر
فصل دوم: تاریخچه‌‌ی بتن در محیط دریایی
فصل سوم: علل و مکانیزم خرابی سازه‌‌های بتنی در محیط دریایی و بنادر
فصل چهارم: مواد و مصالح مناسب و طرح اختلاط بتن بادوام در محیط دریایی و بنادر
فصل پنجم: روش‌‌های اجرای مناسب
جهت ساخت بتن با دوام در محیط دریایی
فصل ششم: تعمیرات سازه‌‌های بتنی
فصل هفتم: توصیه‌‌های لازم برای افزایش دوام سازه‌‌های بتنی در محیط دریایی جنوب ایران
فصل هشتم: مطالعات موردی
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

12,500 تومان

برای کنکور هماتولوژی (مرور سریع و جامع بر منابع) (انتشارات خسروی)


برای کنکور هماتولوژی (مرور سریع و جامع بر منابع)
محصولات انتشارات خسروی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

15,000 تومان

بیومتریال ها (اصول و کاربردها) (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


در حال حاضر مواد مصرفی در بدن را می‌‌توان به گروه‌‌های فلزات، پلیمر‌‌ها، سرامیک‌‌‌ها و مواد مرکب دسته‌‌بندی نمود. کاربرد بیومتریال‌‌ها تابع و متأثر از واکنش ماده و بدن بوده و باید اساساً زیست سازگار باشند، به عبارت دیگر اثر محیط بدن بر ماده و اثر ماده بر بدن که نقش تعیین کننده‌‌ای در به کارگیری بیومتریال‌‌ها دارد باید در نظر گرفته شوند.
فصل اول: بیومتریال‌‌های فلزی
فصل دوم: بیومتریال‌‌ها سرامیکی
فصل سوم: بیومتریال‌‌ها پلیمری
فصل چهارم: بیومتریال‌‌هاکامپوزیتی
فصل پنجم: بیومتریال‌‌ها پلیمری زیست تخریب‌‌پذیر
فصل ششم: بیومتریال‌‌ها بیولوژیکی
فصل هفتم: جایگزین بافت‌‌های نرم
فصل هشتم: جایگزین بافت‌‌های سخت
فصل نهم: روش‌‌های نگهداری بیومتریال‌‌ها
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

45,000 تومان

بیومکانیک و موتور کنترل حرکت انسان (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


بیومکانیک حرکت انسان را می‌‌توان بعنوان یک علم بین رشته‌‌ای تعریف کرد که به توصیف، تجزیه و تحلیل و ارزیابی حرکت انسان می‌‌پردازد. این رشته تنوع وسیعی از حرکات فیزیکی از راه رفتن افراد عادی یا معلولان جسمی گرفته تا بلند کردن بار توسط کارگر کارخانه و حتی عملکرد یک ورزشکار حرفه‌‌ای را شامل می‌‌شود. اصول فیزیکی و بیولوژیکی که در همه‌‌ی این حرکات به کار برده می‌‌شود یکسان هستند.
فصل اول: بیومکانیک، یک علم بین رشته‌‌ای
فصل دوم: سینماتیک
فصل سوم: آنتروپومتری
فصل چهارم: سینتیک: نیرو‌‌ها و ممان‌‌های نیرو
فصل پنجم: کار، انرژی و توان مکانیکی
فصل ششم: سنتز حرکت انسان – روش حل مستقیم
فصل هفتم: سینتیک و سینماتیک سه بعدی
فصل هشتم: مکانیک عضله
فصل نهم: الکترومایوگرافی در کینزیولوژی
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

19,700 تومان

تخریب در محیط های بیولوژیک (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


محیط بیولوژیک به‌‌طور حیرت‌‌انگیزی خشن می‌‌باشد و می‌‌تواند خیلی سریع سبب تجزیه و شکست مواد مختلف شود. ممکن است تصور شود که PH خنثی و دمای متوسط بدن یک محیط آرام را بوجود می‌‌آورد که در حالیکه مکانیزم‌‌های زیادی برای محافظت عضو زنده از هجوم شی خارجی، به‌‌طور همزمان به بیو‌‌متریال‌‌ها حمله می‌‌کنند.
فصل اول: مقدمه
فصل دوم: اهمیت بررسی تخریب
فصل سوم: تخریب پلیمر‌‌ها
فصل چهارم: تخریب در سرامیک‌‌ها
فصل پنجم: تاثیرات محیط‌‌های
بیولوژیک بر خوردگی فلزات
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

7,000 تومان

ترمیم بافت از تئوری تا عمل (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


کتاب "ترمیم بافت از تئوری تا عمل" حاصل بیش از یک دهه فعالیت‌‌هایی است که شرکت دانش بنیان کیتوتک به دنبال تولید پانسمان‌‌های نوین ترمیم زخم در ایران تألیف نموده است. کتاب حاضر در بر گیرنده آناتومی و فیزیولوژی پوست ، نظریات تئوریک در مورد طبقه‌‌بندی زخم‌‌ها و آسیب‌‌های بافتی، مراحل ترمیم، عوامل موثر در ترمیم، روش‌‌های جدید در درمان بافت‌‌های آسیب دیده و پانسمان‌‌های نوین ترمیم است که در حال حاضر در پیشرفته‌‌ترین مراکز بالینی جهان به کار می‌‌روند. این روش‌‌های نوین در سال‌‌های اخیر در ایران نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این کتاب علاوه بر تشریح مبانی علمی، الگوریتم کاربرد پانسما‌ن‌‌های نوین مدون گردیده است که قطعاً می‌‌تواند به عنوان یک روش استاندارد در کاربرد این پانسمان‌‌ها بکار گرفته شود.
فصل اول: پوست
فصل دوم: مراحل ترمیم زخم و طبقه بندی انواع زخم
فصل سوم: روشهای ترمیم زخم
فصل چهارم: بررسی زخم
فصل پنجم: زخمهای جراحی و تروماتیک
فصل ششم: زخمهای فشاری
فصل هفتم: زخمهای عروقی
فصل هشتم: زخم پای دیابتیک
فصل نهم: زخمهای سوختگی
فصل دهم: زخمهای با علل غیر شایع
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

برای قیمت تماس بگیرید (66496367 - 021) شماره تلگرام 09037125318

خودآرایی و نانوتکنولوژی (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


فناوری نانو در طول دهه‌‌ی گذشته فوق‌‌العاده توسعه یافته است و انتظار می‌‌رود در آینده نیز با همین سرعت در حال رشد باشد. با چنین تحول جدید و عظیمی، یک نیاز جدی به آموزش در فناوری نانو در میان جامعه‌‌ی دانشگاهی حس می‌‌شود.
فصل اول: خود‌‌آرایی
فصل دوم: نیرو‌‌های بین مولکولی و کلوئیدی
فصل سوم: خود‌‌آرایی مولکولی در محلول‌‌ها فصل یک: میسل‌‌ها
فصل چهارم: خود‌‌آرایی مولکولی در محلول‌‌ها فصل دو: دولایه، کریستال مایع و امولسیون
فصل پنجم: خود‌‌آرایی کلوئیدی
فصل ششم: خود‌‌آرایی در فصل مشترک‌‌ها
فصل هفتم: خود‌‌آرایی بیومیمتیک ...
[این کتاب شامل ۱۴ فصل می‌‌باشد]
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

23,000 تومان

داربست نانو/میکروساختاری در مهندسی بافت:با رویکرد رگزایی (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


در این کتاب ضمن بررسی و مرور عوامل مؤثر بر رگ زایی و روش های کنترل آن، رویکردهای مبتنی بر داربست با توجه ویژه به اثر خواص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و زیستی نانو/ میکرو مواد روی رگ زایی در طراحی و تولید بافت های کارآمد مهندسی شده توضیح داده می شوند.
بخش ۱:مهندسی بافت ورگ زایی
فصل اول: مهندسی بافت
فصل دوم: رگ زایی در بدن
فصل سوم: رگ زایی در مهندسی بافت
بخش ۲:خواص داربست نانو/میکروساختاری برای کنترل رگ زایی
فصل چهارم: مواد تشکیل دهنده داربست
فصل پنجم: عوامل شیمیایی موثربر رگ زایی داربست
فصل ششم: خواص فیزیکی داربست
فصل هفتم: خواص مکانیکی داربست بخش ۳ :طراحی و روش های ساخت داربست نانو/میکرو ساختاری برای کنترل رگ زایی
فصل هشتم: نمونه سازی سریع وجامد بی شکل
فصل نهم: چاپ زیستی
فصل دهم: رویکرد استفاده از نانو الیاف
فصل یازدهم: روش های مبتنی بر ماسک نوری،قالب میکرو ومیکرو سیال
فصل دوازدهم: میکرو کانال ومیکرو تخلخل
پیشگفتار کتاب داربست نانو
هدف نهایی در مهندسی بافت تولید بافت ها و ارگان های کارآمد و استفاده از آن ها به عنوان عضو پیوندی در بدن یا سیستم های آزمون برون تنی است. امروزه ایجاد بافت ها یا اندام های پیچیده از قبیل قلب، عضله، کلیه، کلید و شش بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تلاش اصلی در مهندسی بافت جایگزینی و بازیافت بافت ها و اندامهای گوناگون با استفاده از سلول های بنیادی و مولکول های زیستی در درون دابست های زیستی با ساختاری سه بعدی است.
تولید بافت هایی که از یک توده بزرگ سلولی تشکیل شده اند یکی از چالش های اصلی در مهندسی بافت است. زیرا این بافت ها نیازمند شبکه ی پیشرفته ای از مویرگ ها جهت تامین مواد غذایی هستند که علیرغم تلاش های فراوان، محققین هنوز موفق به ایجاد سیستم های عروقی فعال در بافت های مهنسدی شده برون تنی نشده اند و در نتیجه، تولید بافت های ضخیم با اندازه بزرگ برای کاربردهای بالینی با مشکلاتی رو به رو است. بنابراین ابداع روش های کارآمد به منظور ایجاد رگ در بافت مهندسی شده، بسیار حیاتی بوده و می تواند بزرگ ترین مشکل در مهندسی بافت را حل نماید . به منظور رگ زایی در ساختارهای بافتی مهندسی شده، روش های گوناگونی وجود دارند. به نظر می رسد استفاده از داربست به همراه کنترل دقیق بر روی خواص فیزیکی، شیمیایی ، مکانیکی و زیستی آن در روش هایی مانند پیش رگ زایی ساختارهای بافتی مهندسی شده ، راه حل مناسبی در القاء و بهبود رگ زایی از پیشرفت های نوین در فناوری نانو و میکرو در ایجاد محیط هایی مناسب جهت القاء رگ زایی و رشد بافت ، مسیر رسیدن به این هدف را هموارتر و امیدوارکننده تر کرده است. در این کتاب ضمن بررسی و مرور عوامل موثر بر رگ زایی و روش های کنترل آن، رویکردهای مبتنی بر داربست با توجه ویژه به اثر خواهص فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و زیستی نانو/ میکرو مواد روی رگ زایی در طراحی و تولید بافت های کارآمد مهندسی شده توضیح داده می شوند.
گرایش مهندسی یافت، از زیرشاخه های مهنسدی زیست پزشکی ، از سال ها پیش در کشورهای پیشرفته به صورت یک زمینه آموزشی پژوهشی فعال بوده است. صنعت مهندسی بافت جهانی در مسیر رو به رشد سریع و ثابت قرار گرفته و به سوی موفقیت حرکت می کند . طبق گزارشات، صنعت مهندسی بافت و سلول های بنیادی در بین سال های 2008 تا 2012 رشدی در حدود سه برابر حدود 3.5 میلیون دلار را در فروش محصولات و خدمات داشته است. علاوه بر این تعداد شرکت های ارائه دهنده محصولات و یا خدمات در این زمینه به بیش از دو برابر افزایش یافته اند. بنابارین به نظر ضروری می آید که کشور ما نیز همگام با سایر کشورها با تولید علم در این زمینه در این پیشرفت سهیم بوده تا بتواند از منافع مادی و معنوی آن بهره مند گردد. در این راستا در سا لهای اخیر در چندین مرکز دانشگاهی کشورمان این گرایش به 2صورت یک زمینه آموزشی - پژوهشی در آمده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. لذا امید است که این کتاب بتواند به عنوان یک منبع برای دانشجویان و پژوهشگران در زمینه مهندسی بافت مفید واقع گردد.
این کتاب دارای سه بخش است که در بخش اول: شامل فصل های 1 الی 3 در مورد کلیات رگ زایی بحث می شود . در فصل یک ابتدا یک مقدمه پیرامون مهندسی بافت و اهمیت رگ زایی بیان می شود . در فصل دوم، رگ زایی در شرایط درون تنی و در فصل سه، رگ زایی در مهندسی بافت توضیح داده شده است. در بخش دوم شامل فصل های 4 الی 7 اثر خواص داربست بر رگ زایی در مهندسی بافت بیان شده است که خواص شیمیایی در فصل چهارم و پنجم ، خواص فیزیکی در فصل ششم و خواص مکانیکی در فصل هفتم مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت در بخش سوم شامل فصل ه ای 8 الی 12 به طراحی و رو شهای ساخت داربست نانون / میکرو ساختار با رویکرد رگ زایی در مهندسی بافت پرداخته شده است.
از دانشجویان عزیزم، خانم مهندس فرزانه قاسم خواه، آقای مهندس خشایار مدرسی فر و خانم مهندس نیلوفر قاسم زایی، دانش آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر جهت همکاری داوطلبانه در تهیه این کتاب قدردانی می نمایم.
دکتر افرا حاجی زاده
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

18,500 تومان

ریاضیات مهندسی (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


درک یک پدیده‌‌ی طبیعی می‌‌بایست توصیف کمی و کیفی از پدیده‌‌ی مورد نظر را به همراه داشته باشد. ریاضیات ابزاری است که بشر برای این منظور، مورد استفاده قرار داده است. پس لازمه‌‌ی دستیابی به تمام علم نهفته در یک رابطه و درک کامل پدیده‌‌ی مربوط به آن، تسلط بر ابزار‌‌های ریاضی می‌‌باشد.
فصل اول: معرفی و دسته‌‌بندی
معادلات دیفرانسیل مشتق جزئی
فصل دوم: سری فوریه
فصل سوم: تحلیل مسائل انتقال حرارت یک بعدی
فصل چهارم: تحلیل معادلات موج یک بعدی
فصل پنجم: تحلیل معادلات لاپلاس و پواسون
فصل ششم: تحلیل معادلات دو‌‌بعدی گرما و موج
فصل هفتم: اعداد مختلط ...
[این کتاب شامل ۱۳ فصل می‌‌باشد]
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

32,000 تومان

زیست مواد وکاربرد آن ها در سامانه های رهایش دارو (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


درکتاب حاضر سعی بر این است تابا تکیه برمفاهیم بنیادی وکلیدی موجود در حوزه داروسازی ومهندسی زیست مواد به معرفی مهمترین زیست¬مواد مصرفی در سامانه های رهایش دارو ، بیان خواص وویژگی های آن ها وهمچنین کاربردهای مختلف آنها درزمینه پرداخته شود در چهار فصل اصلی این کتاب ، شناخته شده ترین زیست¬مواد پلیمری ،سرامیکی وفلزی معرفی شدند وویژگی منحصر به فرد این مواد که موجب استفاده از آن ها در طراحی و ساخت سامانه های رهایش دارو گردیده است .
فصل اول: مروری بر رهایش دارو ونانو ذرات
فصل دوم: سامانه های پلیمری رهایش دارو
فصل سوم: سامانه های سرامیکی رهایش دارو
فصل چهارم: سامانه های فلزی ومغناطیسی مورد استفاده در رهایش دارو
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

11,700 تومان

طراحی و عملکرد کشتی (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


مهمترین هدف این کتاب، ارائه یک مقدمه و آگاهی مناسب برای آن دسته از کسانی است که علاقمند به طراحی کشتی و عملکرد آن در دریا می‌‌باشند. همچنین سعی شده است تا دستاورد‌‌ها و نتایج فعالیت‌‌های انجام شده توسط فرماندهان کشتی و دیگر عوامل را در بهره‌‌برداری هر روزه از کشتی‌‌ها در دریا‌‌ها و بنادر گردآوری گردد.
فصل اول: تخمین‌‌های اولیه برای کشتی‌‌های جدید
فصل دوم: تخمین‌‌های اولیه برای گروه‌‌های مختلف وزنی یک کشتی جدید
فصل سوم: حجم‌‌‌ها یا ظرفیت‌‌های اولیه برای یک کشتی جدید
فصل چهارم: مشخصات تقریبی هیدرواستاتیکی
فصل پنجم: انواع مقاومت در کشتی
فصل ششم: انواع سرعت در کشتی
فصل هفتم: انواع توان یا قدرت در کشتی
...
[این کتاب شامل ۲۲ فصل می‌‌باشد]
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

11,000 تومان

فرهنگ لغات دانش زیست مواد در مهندسی پزشکی (جلد اول) (همراه با CD) (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


کتاب فوق مشتمل بر حدوداً ۶۰۰۰ لغت می‌‌باشد که بر مبنای علوم و زمینه‌‌های مرتبط با دانش زیست مواد یا زمینه‌‌های کاربردی این حوزه دسته بندی شده است و سعی فراوان شده است که بر خلاف سایر فرهنگ لغات معمول در سایر زمینه‌‌ها، از ترجمه‌‌ی لغوی کلمات خودداری شده و مفهوم لغات توضیح داده شود.
فصل اول: آناتومی
فصل دوم: پزشکی
فصل سوم: جراحی
فصل چهارم: داروشناسی و سیستم‌‌های رهایش دارو
فصل پنجم: زیست سازگاری
فصل ششم: زیست شناسی
فصل هفتم: ژنتیک و زمین شناسی
فصل هشتم: علم زیست مواد
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

28,500 تومان

فرهنگ لغات دانش زیست مواد در مهندسی پزشکی (جلد دوم) (همراه با CD) (انتشارات دانشگاه امیر کبیر)


کتاب فوق مشتمل بر حدوداً ۶۰۰۰ لغت می‌‌باشد که بر مبنای علوم و زمینه‌‌های مرتبط با دانش زیست مواد یا زمینه‌‌های کاربردی این حوزه دسته بندی شده است و سعی فراوان شده است که بر خلاف سایر فرهنگ لغات معمول در سایر زمینه‌‌ها، از ترجمه‌‌ی لغوی کلمات خودداری شده و مفهوم لغات توضیح داده شود.
فصل نهم: علم و خواص مواد مهندسی
فصل دهم: علوم پایه
فصل یازدهم: عمومی
فصل دوازدهم: کاشتنی‌‌ها و ابزار پزشکی
فصل سیزدهم: مواد در پزشکی
محصولات انتشارات دانشگاه امیر کبیر قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد. کانال تلگرامی ما 4030book@

28,000 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 6,500 تومان بیشترین: 45,000 تومان
ريال6500 ريال45000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس و یا در تلگرام به شماره 09037125318 پیام داده و ثبت سفارش نمایید.