هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
مشاهده محصولات یازدهم ریاضی

یازدهم ریاضی

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

شب امتحان زبان انگلیسی یازدهم (انتشارات خیلی سبز)


شب امتحان زبان انگلیسی یازدهم (انتشارات خیلی سبز)

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما 4030book@

3,000 تومان

شب امتحان زمین شناسی یازدهم تجربی و ریاضی (انتشارات خیلی سبز)


ساختار کتاب شب امتحان زمین شناسی یازدهم تجربی و ریاضی (انتشارات خیلی سبز)
کتاب شب امتحان زمین شناسی یازدهم از 4 قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:
الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون شماره 1 و 2 را فصل به فصل طبقه بندی کرده ایم، بنابراین شما به راحتی می توانید پس از خواندن هرفصل از درس نامه تعدادی سوال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها هم، 20 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند . در کنار سوال های هر فصل از درس نامه تعدادی سوال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها هم 20 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. در کنار سوال های این آزمون ها نکات مشاوره ای نوشته ایم. این نکات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می کند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شماره 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آ زمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت، ببینید.
2- آزمون های نوبت دوم: آزمون های شماره 5 تا 12 از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده اند. این قسمت هم، خودش به 2 بخش تقسیم می شود.
الف) آزمون طبقه بندی شده: آزمون های شماره 5 تا 8 را که برای نوبت دوم طرح شده اند هم طبقه بندی کرده ایم با این کار بازهم می توانید. پس از خواندن هر فصل تعدادی سوال مرتبط را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها هم 20 نمره دارند، در واقع در این بخش، شما 4 آزمون کامل را می بینید. این آزمون هم نکات مشاوره ای دارند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده : آزمون های شماره 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم، پس در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم ، مشابه آزمون پایان سال معلمتان مواجه خواهید شد.
3- پاسخ نامه تشریحی آزمون ها: در پاسخ نامه تشریحی آزمون ها، همه ی آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمره ی کامل کسب کنید ، برایتان نوشته ایم.
4- درسنامه ی کامل شب امتحانی: این قسمت برگ برنده ی شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی خوانند. در این قسمت، همه ی آنچه را که شما برای گرفتن نمره ی عالی در امتحان زمین شناسی یازدهم نیاز دارید، در 16 صفحه آورده ایم. بخوانید و لذتش را ببرید!

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book@

3,000 تومان

شب امتحان عربی 2 یازدهم (انتشارات خیلی سبز)


شب امتحان عربی 2 یازدهم (انتشارات خیلی سبز)

ساختار کتاب
کتاب شب امتحان عربی ۲ یازدهم از ۴ قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:
۱)‌ آزمون های نوبت اول:‌ آزمون های شماره ۱ تا ۴ این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:
الف)‌ آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شماره ۱ و ۲ را درس به درس طبقه بندی کرده ایم. بنابراین شما به راحتی می توانید پس از خواندن هر درس از درس نامه تعدادی سوال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزون ها هم ۲۰ نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. در کنار سوالهای این آزمون ها نکات مشاوره ای نوشته ایم. این نکات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می کند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شماره ۳ و ۴ را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت ببینید.
۲)‌ آزمون های نوبت دوم: آزمون های شماره ۵ تا ۱۲ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده اند. این قسمت هم خودش به ۲ بخش تقسیم می شود.
الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شماره ۵ تا ۸ را که برای نوبت دوم طرح شده اند هم طبقه بندی کرده ایم. با این کار باز هم می توانید پس از خواندن هر درس تعدادی سوال مرتبط را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمن ها هم ۲۰ نمره دارند.در واقع در این بخش شما ۴ آزمون کامل را می بینید . این آزمون ها نکات مشاوره ای دارند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شماره ۹ تا ۱۲ را طبقه بندی نکرده ایم پس در این بخش با ۴ آزمون نوبت دوم مشابه آزمون پایان سال معلمتان مواجه خواهید شد.
۳) پاسخ نامه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها تمام آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمره کامل کسب کنید برایتان نوشته ایم.
۴) درس نامه کامل شب امتحانی: این قسمت برگ برنده شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی خوانند در این قسمت تمام آن چه را که شما برای گرفتن نمره عالی در امتحان عربی زبان قرآن ۲ نیاز دارید تنها در ۱۳ صفحه آورده ایم بخوانید و لذتش را ببرید!
یک راهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانید از سوالات درس های ۱ تا ۴ آزمون های ۵ تا ۸ هم استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book@

3,000 تومان

شب امتحان فارسی یازدهم (انتشارات خیلی سبز)


شب امتحان فارسی 2 یازدهم (انتشارات خیلی سبز)

ساختار کتاب:
کتاب شب امتحان فارسی ۲ یازدهم از ۴ قسمت اصلی تشکیل شده است که به صورت زیر است:
۱) آزمون های نوبت اول:‌ آزمون های شماره ۱ تا ۶ این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود:
الف)‌ آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شماره ۱ و ۲ و ۳ را درس به درس طبقه بندی کرده ایم. بنابراین شما به راحتی می توانید پس از خواندن هر درس از درس نامه تعدادی سوال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها هم ۲۰ نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. در کنار سوال های این آزمون نکات مشاوره ای نوشته ایم. این نکات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می کند.
ب) آزمون طبقه بندی نشده: آزمون های شماره ۴ و ۵ و ۶ را طبقه بندی نکرده ایم تا سه آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت ببینید.
۲)‌ آزمون های نوبت دوم: آزمون های شماره ۷ تا ۱۶ از کل کتاب و مطابق امتحان پایان سال طرح شده اند. این قسمت هم خودش به ۲ بخش تقسیم می شود:
الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شماره ۷ تا ۱۱ را که برای نوبت دوم طرح شده اند هم طبقه بندی کرده ایم. با این کار باز هم می توانید پس از خواندن هر درس تعدادی سوال مرتبط را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها هم ۲۰ نمره دارند. در واقع در این بخش شما ۱۵ آزمون کامل را می بینید. این آزمون ها هم نکات مشاوره ای دارند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شماره ۱۲ تا 16 را طبقه بندی نکرده ایم پس در این بخش با ۵ آزمون نوبت دوم مشابه آزمون پایان سال معلمتان مواجه خواهید شد.
۳)‌ پاسخ نامه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها تمام آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمره کامل کسب کنید برایتان نوشته ایم.
۴)‌ درس نامه ی کامل شب امتحانی: این قسمت برگ برنده شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی خوانند در این قسمت تمام آن چه را که شما برای گرفتن نمره عالی در امتحان فارسی ۲ نیاز دارید تنها در 17 صفحه آورده ایم بخوانید و لذتش را ببرید!

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book@

5,000 تومان

شب امتحان فیزیک یازدهم ریاضی (انتشارات خیلی سبز)


شب امتحان فیزیک 2 یازدهم ریاضی (انتشارات خیلی سبز)

ساختار کتاب
کتاب شب امتحان فیزیک (2) ریاضی یازدهم از 4 قسمت اصلی تشکیل شده که به صورت زیر است:
1) آزمون های نوبت اول: آزمون های شماره 1 تا 4 این کتاب مربوط به مباحث نوبت اول است که خودش به دو قسمت تقسیم می شود.
الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شماره 1 و 2 را فصل به فصل طبقه بندی کرده ایم. بنابراین شما به راحتی می توانید پس از خواندن هر فصل از درس نامه تعدادی سوال را بررسی کنید. حواستان باشد این آزمون ها هم، 20 نمره ای و مثل یک آزمون کامل هستند. در کنار سوال های این آزمون ها نکات مشاوره ای نوشته ایم. این نکات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگویی به آزمون در زمان امتحان کمک می کند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شماره 3 و 4 را طبقه بندی نکرده ایم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را که معلمتان از شما خواهد گرفت، ببینید.
2) آزمون های نوبت دوم: آزمون های شماره 5 تا 12 از کل کتاب مطابق امتحان پایان سال طرح شده اند. این قسمت هم، خودش به 2 بخش تقسیم می شود.
الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شماره 5 تا 8 را که برای نوبت دوم طرح شده اند هم طبقه بندی کرده ایم. با این کار باز هم می توانی پس از خوانن هر فصل تعدادی سوال مرتبط را پاسخ دهید. هر کدام از این آزمون ها هم، 20 نمره دارند در واقع در این بخش، شما 4 آزمون کامل را می بینید این آزمون ها هم نکات مشاوره ای دارند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شماره 9 تا 12 را طبقه بندی نکرده ایم، پس در این بخش با 4 آزمون نوبت دوم، مشابه آزمون پایان سال معلمتان مواجه خوهید شد.
3) پاسخنامه تشریحی آزمون ها: در پاسخ تشریحی آزمون ها تمام آن چه را که شما باید در امتحان بنویسید تا نمره کامل کسب کنید، برایتان نوشته ایم.
4) درس نامه ی کامل شب امتحانی: این قسمت برگ برنده شما نسبت به کسانی است که این کتاب را نمی خوانند و در این قسمت تمام آن چه را که شما برای گرفتن نمره عالی در امتحان فیزیک (2) ریاضی نیاز دارید، تنها در 17 صفحه آورده ایم، بخوانید و لذتش را ببرید!
یک راهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانید از سوال های فصل های 1 و 2 آزمون های 5 تا 8 هم استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book@

3,000 تومان

شیمی 2 یازدهم (انتشارات اسفندیار)


شیمی 2 یازدهم (انتشارات اسفندیار)

محصولات انتشارات اسفندیار قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book@

5,000 تومان

شیمی 2 یازدهم (انتشارات دکتر نیک)


شیمی 2 یازدهم (انتشارات دکتر نیک)

غول باش وقتی می تونی1
دوستان سلام!
امیدواریم که حالتون توپ توپ باشه!
با یه کتاب فوق العاده تو زمینه آموزش شیمی برگشتیم. کتابی که هیچ جای ایران پیدا نمی شه، چون براساس ناب ترین کتاب های رفرنس دنیا نوشته شده.
ما بعد از کلی بررسی روش های آموزش شیمی در برترین مدارس دنیا و با در نظر گرفتن این شیوه های آموزشی با استانداردهای نظام آموزشی کشور خودمون، ترکیبی ساختیم به اسم کتاب کتاب شیمی دکتر نیک!
می تونیم به جرأت بگیم این کتاب می تونه خیلی خیلی فهم و دید شما رو از شیمی بالا ببره و شمارو توی شیمی یه غول کنه! غولی که عاشقانه مسائل و مشکلات یادگیری شیمی رو مثل شکلات می خوره.
مراحل غول شدن تو شیمی با قدم های زیر:
1 - قدم اول:
درسنامه، مباحث آموزشی به بهترین و ساده ترین روش ممکن و در بعضی قسمت ها با استفاده از تصاویر آموزش داده شده و کلی سوال ساده و آسون حل میشه تا به شما یاد بده که اصلن اصل ماجرا چیه.
2 - قدم دوم:
آموزش حل سوالات سخت و جون دارتر تو کادرهایی به اسم «نمونه حل شده».
3 - قدم سوم
نقشه راه یا به اصطلاح Road Map که در کادرهای نمونه حل شده اومده و مهم ترین ایده این کتابه.
بزرگ ترین معضل دانش آموزان اینه که وقتی یه سوال، داده های زیادی داره (مثلاً چنتا عدد) نمی دونن از کدومش شروع کنن و مسئله رو حل کنن و این جز با تکنیک نقشه راه امکان پذیر نیست.
با استفاده از استراتژی، نقشه راه رو کامل براتون باز کردیم و مسیر حل مسئله رو مو به مو توضیح دادیم. وقتی شما مسیر حل یه سوال رو بلد باشی می دونی از کجا شروع کنی و چطور بری تا به جواب برسی. این تکنیک رو وقتی یاد بگیری باعث میشه تو هم به مرور زمان برای خودت غولی بشی و تا سوال رو خوندی فوارً بفهمی چطور باید دست به کار بشی.
4 - قدم چهارم:
بعد از پشت سر گذاشتن این مراحل وقتشه که خودتو محک بزنی. در انتهای کادرهای «نمونه حل شده» سوال هایی رو آوردیم به نام «خودت حل کنم» که جواباشون هم آخر هر فصل اومده. می تونی بعد این که سوال ها رو حل کردی پاسخ هاشو آخر سر چک کنی (نه این که از همون اول بری دنبال جوابش). سوالات «خودت حل کنم» مثل همون سوالات «نمونه حل شده» است.
5 - قددم پنجم:
تیپ بندی هر موضوع، یکی از مهم ترین تکنیک های آموزشه. وقتی شما بدونید که از یک مبحث چه تیپ سوالاتی میاد و روی هر تیپ سوال پیدا کنین. دیگه ترسی ندارین و می دونید خارج از این تیپ بندی غیرممکنه سوال بیاد.
6 - قدم ششم:
در آخر هر فصل یک دوره آزمون جامع تستی اوردیم برای تسلط بیشتر. با استفاده از تکنیک ها و روش هایی که گفتیم می تونید پاسخ ها رو درست بزنید و کل فصل رو مرور کنید.
مطمئن باشید با هر قدمی که بر می دارید یه گام به غول شدن نزدیک می شین و در نهایت شما هم میم مشکلات یادگیری شیمی رو بر می دارید و اونو مثل شکلات می خورین.
غول باشید!

فهرست
فصل 1 : قدر هدایای زمینی را بدانیم
اهمیت کره زمین
الگوها و روندها در رفتار مواد و عنصرها
عنصرهای دسته d جدول دوره ای
مقایسه واکنش پذیری عنصرها و روش های استخراج فلزها
درصد خلوص و بازده درصدی
نفت، هدیه ای شگفت انگیز
آزمون جامع تستی به همراه پاسخ تشریحی
فصل 2 : در پی غذای سالم
مقدمه
رابطه دما و گرما
جاری شدن انرژی گرمایی
آنتالپی پیوند و میانگین آن - گروه های عاملی
آنتالپی سوختن، تکیه گاهی برای تامین انرژی
تعیین دلتا H واکنش های شیمیایی
سینتیک شیمیایی
آزمون جامع تستی به همراه پاسخ تشریحی
فصل 3 : پوشاک، نیازی پایان ناپذیر
اهمیت پوشاک و صنعت نساجی
آشنایی با پلیمرها
پلی استرها
پلی آمیدها
پلیمرها، ماندگار یا تخریب پذیر
آزمون جامع تستی به همراه پاسخ تشریحی

محصولات انتشارات دکتر نیک قابل تهيه در بانک کتاب و فروشگاه اينترنتي WWW.4030book.ir حامي ناشران ايراني در زمينه هاي کودک - نوجوان - دانشگاهي - عمومي - کمک آموزشي - مذهبي و تمامي زمينه ها مي باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book@

25,000 تومان

شیمی 2 یازدهم (زیر ذره بین) (انتشارات خانه زیست شناسی)


شیمی 2 یازدهم (زیر ذره بین) (انتشارات خانه زیست شناسی)

محصولات انتشارات خانه زیست شناسی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

21,300 تومان 25,000 تومان

شیمی یازدهم تجربی و ریاضی - بانک سوال - کیمیا - از مجموعه مرشد (انتشارات مبتکران)


شیمی یازدهم تجربی و ریاضی - بانک سوال - کیمیا - از مجموعه مرشد (انتشارات مبتکران)

شیمی یازدهم کیمیا کتابی است از مجموعه مرشد که دانش‌آموزان را برای شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و رشته‌های بنام در درس شیمی آماده می‌‌سازد.
مؤلفان کتاب‌های کیمیا پس از ارائه درس‌نامه جامع، بانک سوال کاملی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند که شامل پرسش‌های چهارگزینه‌ای کنکور سال‌های گذشته و پرسش‌های تالیفی می‌‌باشد. این پرسش‌ها از ساده به سخت و بر اساس فصل‌ها و بخش‌های کتاب درسی تنظیم شده‌اند. مطالعه جامع‌ترین درس‌نامه و پاسخ‌نامه تشریحی کامل همراه با نکته‌های کلیدی و آموزنده، موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان را تضمین خواهد کرد.

محصولات انتشارات مبتکران قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

27,200 تومان 32,000 تومان

طبقه بندی آمار و احتمال یازدهم ریاضی (انتشارات گل واژه)


طبقه بندی آمار و احتمال یازدهم ریاضی (انتشارات گل واژه)

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

12,800 تومان 15,000 تومان

طبقه بندی حسابان 1 یازدهم (انتشارات گل واژه)


طبقه بندی حسابان 1 یازدهم (انتشارات گل واژه)

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

21,300 تومان 25,000 تومان

طبقه بندی شیمی یازدهم گل واژه (انتشارات گل واژه)


طبقه بندی شیمی 2 یازدهم

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

20,000 تومان

طبقه بندی هندسه 2 یازدهم ریاضی (انتشارات گل واژه)


طبقه بندی هندسه 2 یازدهم ریاضی (انتشارات گل واژه)

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

10,700 تومان 12,500 تومان

عربی 2 یازدهم (انتشارات اسفندیار)


عربی 2 یازدهم (انتشارات اسفندیار)

محصولات انتشارات اسفندیار قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

5,000 تومان

عربی 2 یازدهم رشته ریاضی و تجربی (انتشارات مشاوران آموزش)


سخن ناشر عربی 2 یازدهم رشته ریاضی و تجربی انتشارات مشاوران آموزش
به علوم انسانی خوش آمدید. این را کسی به شما می گوید که خودش از زمانی که وارد دانشگاه تهران در رشته علوم اجتماعی شد، تا به امروز، همه ی فعالیت های نوشتاری و آ موزشی اش بیش از همه، برای رشته علوم انسانی بوده است.
و شما گام در رشته ای گذاشته اید که در تمام جهان، به عنوان رشته ای شناخته می شود که توسعه در همه ی ابعاد آن مدیون این رشته است.
و نمی شود یک کشور توسعه یافته و پیشرفته به وجود آورد بدون وجود دانش آموزان و دانشجویان پویایی که مبانی تفکر توسعه ای را شکل داده باشند.
برای قدم گذاشتن در مسیر پیدایش دانش آموزان و دانشویان پویا چند مقدمه به نظر من وجود دارد که دوست دارم شما را با آن آشنا کنم.
مقدمه ی اول: آن است که حس افتخار را در خود پرورش دهیم.
درست است که این حس افتخار وابسته به رفتارها و گفتارهای اطرافیانمان از جمله خانواده، دوستان، معلم هایمان و ... است و شاید با توجه به عدم شناختی که از رشته ی ما دارند، نتوانند این حس افتخار را به ما منتقل کنند اما، شما که می توانید. شما می توانید با خواندن و دیدن بزرگان علوم انسانی دنیا، متوجه شوید که ارزش رشته تان چقدر است؟
مقدمه دوم: با درس های علوم انسانی به عنوان درس حفظی برخورد نکنید.
شاید خودتان همه به اشتباه گفته باشید که درس های علوم انسانی حفظی هستند و من هم حفظیاتم خوب است و آمده اید به این رشته . من معتقدم هیچ درسی در مدرسه و دانشگاه درس حفظی نیست بلکه متاسفانه ما حفظی می خوانیم و حتی به ما حفظی درس می دهند . مگر می شود درس اقتصاد حفظی باشد؟ درسی که اساس هر جامعه مبتنی بر آن است. یا درس علوم و فنون ادبی یا جغرافیا. این ها حفظی نیستند بلکه قابلیت یادگیری دارند.
مقدمه سوم: به درس ریاضی حمله کنید:
شاید برخی از شما، با درس ریاضی راحت نبوده باشید. اما به شما قول می دهم که اگر نگذار ید که ترس از ریاضی به شما غبه کند، همراهیتان می کنیم تا ریاضی را خوب یاد بگیرید. شاید الان به خودتان گفته باشید اصلاه چرا باید ریاضی را خوب یاد بگیرم؟ پاسخ من این است که دو درس در رشته ی علوم انسانی وجود دارد که به ذهن شما توانایی اندیشیدن منظم و ساختمند می دهد . یکی ریاضی است و دومی منطق. علوم انسانی پر است از مفاهیم متنوع و گاها متضاد و پر است از پیچیدگی ها. و به همین دلیل دانش آموز و دانشجوی رشته انسانی نیاز دارد که به حوزه ی نظریه ساختن وارد شود . نیاز به این دارد که مدل های مختلف را بسازد و برای همین هم نیاز به تفکر ریاضی و منطقی دارد.
محصولات انتشارات مشاوران آموزش قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@
11,100 تومان 13,000 تومان

عربی زبان قرآن (۲) یازدهم / دی وی دی (انتشارات رهپویان دانش و اندیشه)


عربی زبان قرآن (۲) یازدهم / دی وی دی

عربی دهم شامل:
۲ حلقه دی وی دی آموزشی که در دستگاه های پخش خانگی و رایانه های خانگی قابل اجراست ۲۳ جلسه آموزشی شامل :
تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی،
ترجمه متن ها و تمرین ها
تدریس قواعد به همراه مثال
حل نمونه سوالات و تمرین های امتحان
تدریس مفهومی و سطر به سطر کتاب درسی
روخوانی صحیح بالهجه عربی
حل تمرین های متخب کتاب درسی و نمونه سوالات نیم سال اول و دوم

محصولات انتشارات رهپویان دانش و اندیشه قابل تهيه در بانک کتاب و فروشگاه اينترنتي WWW.4030book.ir حامي ناشران ايراني در زمينه هاي کودک - نوجوان - دانشگاهي - عمومي - کمک آموزشي - مذهبي و تمامي زمينه ها مي باشد. کانال تلگرامي ما 4030book@

40,000 تومان

عربی زبان قرآن 2 یازدهم - تست عربی یازدهم رشته ریاضی و تجربی (انتشارات خیلی سبز)عربی زبان قرآن 2 یازدهم - تست عربی یازدهم رشته ریاضی و تجربی (انتشارات خیلی سبز)
محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهيه در بانک کتاب و فروشگاه اينترنتي WWW.4030book.ir حامي ناشران ايراني در زمينه هاي کودک - نوجوان - دانشگاهي - عمومي - کمک آموزشي - مذهبي و تمامي زمينه ها مي باشد. کانال تلگرامي ما 4030book@

15,300 تومان 18,000 تومان

عربی زبان قرآن یازدهم ریاضی و تجربی - هدهد (بانک سوال) - از مجموعه مرشد (انتشارات مبتکران)


عربی زبان قرآن یازدهم ریاضی و تجربی - هدهد (بانک سوال) - از مجموعه مرشد (انتشارات مبتکران)
عربی زبان قرآن یازدهم هدهد کتابی است از مجموعه مرشد که دانش‌آموزان رشته‌های ریاضی وتجربی را برای شرکت در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها و رشته‌های بنام در درس عربی آماده می‌سازد.
مؤلفان مجموعه هدهد پس از ارائه درس‌نامه جامع، بانک سوال کاملی را در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌دهند که شامل پرسش‌های چهارگزینه‌ای کنکور سال‌های گذشته و پرسش‌های تالیفی می‎باشد. این پرسش‌ها براساس فصل‌ها و بخش‌های کتاب درسی تنظیم شده‌اند.
مطالعه پاسخ‌نامه تشریحی کامل همراه با نکته‌های کلیدی و آموزنده، موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان را تضمین خواهد کرد.

محصولات انتشارات مبتکران قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

17,500 تومان 21,000 تومان

عربی یازدهم گل واژه - رشته ریاضی و تجربی - طبقه بندی شده (انتشارات گل واژه)


طبقه بندی عربی 2 یازدهم (انتشارات گل واژه)

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

19,500 تومان

عربی، زبان قرآن (2) یازدهم آپ (زیر ذره‌ بین) (انتشارات خانه زیست شناسی)


عربی، زبان قرآن (2) یازدهم آپ (زیر ذره‌ بین) (انتشارات خانه زیست شناسی)

محصولات انتشارات خانه زیست شناسی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

29,000 تومان 24,700 تومان

علوم و فنون 2 یازدهم انسانی (انتشارات بنی هاشمی خامنه)


دین و زندگی 2 یازدهم (انتشارات بنی هاشمی خامنه)

محصولات انتشارات بنی هاشمی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book@

5,000 تومان

فار آزمون شیمی پایه (انتشارات علمی فار)


شیمی پایه - مجموعه کتاب های فارآزمون

مقدمه کتاب فار آزمون شیمی پیش دانشگاهی
کنکور آسان نیست، اما موفقیت شیرین است!!
دوستان عزیز و پرتلاش سلام!
ابتدا می خواهم به شما تبریک بگویم که راهی سخت را آغاز کرده اید تا به هدف خود برسید و روزهایی داشته باشید، زیباتر و دل انگیزتر از امروز درست است که این راه، راهی سخت است و درست است که خوب درس خواندن، تلاشی است پیگیر و چند ساله که نیاز به صبر و حوصله ی فراوان دارد اما شاید کمتر کسی را در این کره ی خاکی بتوانید پیدا کنید که از زندگی خود به اندازه ی شما استفاده کند و لحظات خود را تا این اندازه به کار بگیرد و این اگرچه سخت است، اما شیرینی آن تا همیشه برایتان خواهد ماند. پس همراهان دوست و دوستان همراه تلاش کنید و تلاش کنید و نگذارید خستگی حتی برای لحظه ای شما را در راهی که آغاز کرده اید، مردد کند و اطمینان داشته باشید که موفقیت از شما دور نیست.
اما در این متن می خواهم راجع به نکته ای با شما صحبت کنم که بحث بسیار مهمی است. سوالی که ذهن خیلی از بچه های کنکوری را به خودش مشغول می کند و کمتر به جواب رسیده اند و آن سوال این است:
چرا بسیاری از کتاب کنکور، اعم از تست و درسنامه پاسخگوی نیاز یک دانش آموز کنکوری نیست؟ چرا من که کتاب را خوانده ام و تست ها را خوب زده ام، و حتی گاهی آزمون آزمایشی خود را خوب داده ام اما نهایتاً در روز آزمون کنکور با سوالاتی مواجه شده ام که برایم جدد و عجیب بودند؟!!!
پاسخ به این سوال بر می گردد به نوع رویکرد بسیاری از کتاب های کنکور، در واقع کتاب های کنکرو را به لحاظ نوع رویکرد به دو دسته ی کلی می توان تقسیم کرد. کتاب های پسرو و کتاب های پیشرو
کتاب های پسرو کتاب هایی هستند که از روی کنکورهای گذشته نوشته شده اند و سعی کرده اند، تست ها را به همان صورت تحلیل کنند و تست های بعدی را نیز شبیه سازی نمایند. تجربه ی سالیان طولانی کار در کنکور نشان می دهد که تا حدود سال 91 این نوع کتاب ها، منابعی بسیار خوب و قابل اعتماد برای کار کنکور محسوب می شدند چرا که کنکورها روندی ثابت را طی نمی کردند. البته طی کردن روند ثابت به معنی نبود تغییر در کنکورها نبود اما تغییرات در نوع سوال بود نه در نوع نگرش طرح سوال. اما در کنکور 92 و سپس در کنکورهای بعدی به طرزی گسترده تر، نگرش به طراحی سوال تغییر کرد و طراحان کنکور تلاش کردند نگاه خود را دقیق تر و موشکافانه تر نمایند. این امر باعث شد شبیه سازی سوالات قبلی، پاسخگوی نیازهای بعدی نباشد، چرا که واضح است شبیه سازی تغییرات را در جزئیات اعمال میکند و ساختارها باقی می مانند. متاسفانه این تغییر راه خود را در بخش بسیار وسیعی از کتب کنکور پیدا نکرد و نویسندگان و حتی طراحان آزمون های آزمایشی همچنان راه قبلی را طی کردند و حتی طی می کنند. البته در سالهای اخیر هر دو گروه تلاش کرده اند سوالات خود را از روی کنکورهای 93 و 94 شبیه سازی نمایند اما با متن بالا واضح است که باز این هم، همان مسیر غلط خواهد بود.
اما نباید از تلاش فوق العاده ی بعضی استادان و اهالی قلم هم غافل بود که کتاب هایی را به بازار نشر عرضه کرده اند که من بر آنها نام پیشرو می گذارم. کتاب هایی که در بخشی از سوالات خود سعی کرده اند نگاه نویی را مطرح کنند که شاید در سوالات کنکور گذشته جایی نداشته است اما می تواند در آینده جای خود را پیدا کند. به هر حال کنکورهای اخیر نشان داده اند که هر سال حرف های جدیدی برای گفتن دارند و قرار نیست گذشته را تکرار کنند.
البته توجه به این نکته هم ضروری است که کتاب های شبیه ساز یا به تعبیر من پسرو، منابعی بسیار خوب برای مطالعات اولیه و یادگیری مفاهیم هستند اما برای کسب درصدهای بالا در دروس مختلف شما حتما نیاز به کتاب های پیشرو خواهید داشت پس نباید این تصور در ما ایجاد شود که اگر توانسته ایم با مطالعه ی کتابی به درصد متوسطی دست یابیم، کار تمام شده است. ما باید همواره به هدف خود نگاه کنیم. اگر درس موردنظر جزء دروس متوسظط ماست، کتاب های پسرو هم می توانند نیاز ما را برآورده کنند اما برای کسب یک درصد عالی حتماً نیاز به کتابی پیشرو داریم.
در انتها امیدوارم برای متن به شما کمک کرده باشد تا مسیر درست تر و هموارتری را برای رسیدن به هدف خود انتخاب کنید و بتوانید آرمان خود که موفقیت در مسیر پیشرفت علمی است دست یابید. برای تک تک شما دوستان آرزوی موفقیت می کنم و پیشرفت شما را در تمامی عرصه ها از خداوند بزرگ خواهانم.
عمران درویش

مقدمه مولف کتاب فارآزمون شیمی پیش دانشگاهی
اهمیت درس شیمی و تاثیر فوق العاده ی آن بر نتیجه ی داوطلبان به خصوص در سال های اخیر بر کسی پوشیده نیست. این اهمیت البته در تحصیل دانشگاهی بیش از این خواهد بود و در درس هایی مثل ترمودینامیک، شیمی فیزیک و ... در رشته های مهندسی و همچنین در دروس تخصصی علوم پزشکی، این درس نقشی اساسی و پایه ای را ایفا خواهد کرد. البته درس شیمی تا کنکور 92 حدوداً یک درس حفظی بود که سوالات آن بیشتر به تعاریف و مفاهیم پایه ای توجه داشت و کمتر از قسمت ریاضی و تحلیلی شیمی استفاده می کرد. در کنکور 92 اما سوالات رنگ تازه ای به خود گرفت. در این سال و سپس در سال 93 در سوالات درس شیمی توجه ویژه ای به مساله شد که روند حرکت این درس را در ذهن داوطلبان تغییر داد آنها دیگر با یک درس ساده روبرو نبودند و باید برای غلیه بر این درس از قدرت محاسبات خود و همچنین توانایی تحلیل و حل مساله سود می بردند. اما این پایان کار نبود! کنکور 94 رنگ جدیدی از تحلیل را نشان داد. تحلیلی که دیگر فقط در حل مساله های مشکل خلاصه نمی شد بلکه بر برداشت هایی نو از مفاهیم پایه ای را نیز در سوالات مطرح کرده بود. درست یادم می آید که وقتی کنکور 93 را دیدم، به یاد مطالعاتم در دانشگاه صنعتی شریف برای تهیه ی تز خود افتادم. در آن سال ها بر روی موضوعی کار می کردم که تحلیلی بود از مفاهیم پایه ای شیمی. در آن روز با تحقیق بسیار توانستم منابعی را بدست آورم و با مطالعه و تحلیل موضوع را برای خود حل نمایم و به نتیجه برسم. اما وقتی کنکور 93 را حل می کردم، به این فکر افتادم که اگر نگاه تحلیلی شبیه آنچه آن روز من روی آن کار می کردم در سوالات کنکور و البته در حد دانش دبیرستان مطرح شود، چه سوالات زیبایی خواهند شد و چقدر دانش آموزان را به تفکر وادار خواهند کرد. همین ایده باعث شد تا به فکر نوشتن کتابی بر همین اندیشه بیفتم که حاصل آن کتاب آزمون شیمی پایه و آزمون شیمی پیش فار بود. این کتاب که با استقبال فوق العاده و چشمگیر داوطلبان روبرو شد، پاسخی بود به نیاز آنها که به دنبال درصد بالا در درس شیمی بودند و منبعی را برای سوالات تحلیلی جدید نمی یافتند.
همین استقبال گسترده ی به من انرژی مضاعفی داد تا گامی دیگر را در همین مسیر بردارم و این گام ویراست جدید کتاب آزمون است که در اختیار شماست. این کتاب که حاوی تست های جدیدی نسبت به ویرایش قبلی است، به تغییر در نگرش به موضوعات و برداشت از مفاهیم است. این گونه تست ها تاکنون در کنکور مطرح نشده اند اما مفاهیم پایه ای آنها در کتاب وجود دارد و با مطالب مطرح شده در کتاب درسی قابل حل است. باید توجه داشته باشیم که در هر آزمون تعدادی از این تست ها مطرح شده اند که مسلماً آزمون را قدری مشکل می کند اما خطر رویارویی با یک تست جدید در آزمون سراسری را برای شما به حداقل خواهد رساند.
نکته ای که در اینجا می خواهم بدان اشاره کنم، این است که دانش آموزانی که می خواهند به درصدهای بالا در درس شیمی دست پیدا کنند نباید به هیچ وجه از چنین تست هایی غاقل باشند و به این بهانه که این تست ها نمونه ای در کنکور سال های گذشته نداشته اند، آنها را کنار بگذارند. چرا که طراحان کنکور به ویژه در سال های اخیر نشان داده اند که از تسلط فوق العاده ی بر مفاهیم برخوردارند و عزم آنها برای طرح تست هایی با نگرش جدید و تحلیلی در درس شیمی جدی است.
در اینجا لازم می دانم از تمامی همکاران بزرگوارم صمیمانه درخواست کنم که نه تنها این کتاب بلکه تمامی آثار مرا به دیده ی نقد بنگرند و مانند همیشه ایرادات و نظرات راهگشای خود را برایم هدیه بفرستند که هیچ هدیه ای در دنیا ارزشمندتر از نقد علمی نیست که هر دو طرف را به سمت روشنایی هدایت می کند.
همچنین از شما دانش آموزان عزیز می خواهم که آزمون های این کتاب را پس از مطالعه ی دقیق و موشکافانه ی جزوات استادان و درسنامه های مناسب، حل نمایید و در گام اول به سراغ تست های آن نروید. پس بهتر است در گام اول به مطالعه بپردازید، در گام دوم با زدن تست های معمول تثبیت نمایید و سپس با حل تست های این کتاب به دانش خود عمق ببخشید و مهارت خود را به اوج برسانید. در ضمن بخاطر داشته باشید که مطالعه ی حل های تشریحی این کتاب شاید حتی از زدن تست ها مهم تر باشد. حتماً و به خصوص در مراحل اولیه ی ورود به کتاب، حل تشریحی را حتی در تست هایی که درست پاسخ داده اید، مطالعه نمایید که خود برایتان درسنامه ای خواهد بود. اما قبل از ورود به مطالب کتاب، لازم است دو موضوع مهم را بطور کامل توضیح دهیم.
1 - نحوه ی مطالعه ی درس شیمی
برای حصول بهترین نتیجه در هر کار بایستی راه انجام آن را شناخت و به خوبی در آن مسیر حرکت نمود. مطالعه و درس خواندن نیز از این قاعده مستنثنی نیست. موفقیت در هر درس مسلماً نیاز به مطالعه ی دقیق و زیاد دارد، اما نحوه ی این مطالعه نیز به اندازه ی خود آن مهم است. از نظر اصول مطالعه دروس به دو دسته ی کلی تقسیم می شوند. دسته ی اول دروسی هستند که بیشتر مبتنی بر حافظه ی انسان هستند که اصطلاحاً دروس حفظی نامیده می شوند و دسته ی دوم بیشتر بر قوه ی استنتاج تاکید می کنند که در اصطلاح آنها را دروس یادگرفتنی می گوییم و ما هم در ادامه از همین دو اصطلاح استفاده می کنیم. البته باید توجه داشت که یادگیری هیچ درسی بدون قوه ی استنتاج نخواهد بود و هیچ آموختنی خالیاز قدرت حافظه نیست اما چون یکی بر دیگری برتری محسوس دارد، درس را در آن گروه قرار می دهیم.
اما درس شیمی از این حیث شرایط خاص و ویژه ای دارد. این درس در درون خود به دو گروه کاملاً مجزا تقسیم می شود که بخشی از آن حفظی و بخش دیگر استنتاجی است. لذا برای آموختن هر قسمت باید با شرایط آن قسمت عمل نماییم. ابتدا لازم است بدانید که مطالب استنتاجی بر پایه ی حفظیات بنا شده است و بدون دانستن آن ها حل مسائل برایتان میسر نخواهد بود. پس ابتدا باید آموختن را در حفظیات آغاز کنید با ضعف های احتمالی تان را برطرف نمایید. برای یادگیری قسمت های حفظی این درس مانند هر درس حفظی دیگر نیاز به تمرین و تکرار دارید اما در این درس بطور خاص برای ماندگاری حفظیات توجه به 2 نکته اساسی الزامی است. اول این که حتماً از تکنیک های خلاصه نویسی استفاده نمایید و برای خودتان خلاصه های مناسبی تهیه کنید که بتوان آن ها را بارها و بارها تکرار کرد تا در ذهن بماند. و دوم آن که ماندگاری مطالب در ذهن شما نیاز به مثالهای متعدد دارد پس صرفاً به حفظ کردن و تکرار بسنده نکنید. اما برای قسمت یادگیری باید توجه داشته باشید که در این قسمت روش های مشخصی برای حل وجود دارند که باید آن ها را بیاموزید و بارها تمرین کنید. این قسمت در ابتدای تدریس در کلاس به سادگی انجام می پذیرد و مشکل از آن جایی آغاز می شود که شما تصمیم می گیرید مسائل ترکیبی را حل کنید. در حل مسائل ترکیبی مسلماً در شروع کار دچار اشکال خواهید شد پس ناامید نشوید و بدانید که همه ی ما از همین مسیر عبور کرده ایم. برای رفع مشکل از تکنیک تحلیل مفهومی استفاده نمایید. در این تکنیک تعدادی مساله ی ترکیبی را بدون زمان و با حل تشریحی مثل یک امتحان بر روی کاغذ بنویسید و سپس با توجه به حل صحیح اشکالات خود را پیدا کنید، یادداشت نمایید و رفع کنید. این کار را چندین بار تکرار کنید و پس از آن وارد مرحله ی آزمون گرفتن از خودتان شوید. همان طور که در کتاب خواهید دید ما نیز برای هر موضوع چندین آزمون طراحی کرده ایم تا انجام این مهم برای شما آسان تر شود.
2 - نحوه ی مطالعه ی این کتاب به آن اشاره می کنیم، کتاب حاضر حاوی آزمون هایی است که به طور منظم و برنامه ریزی شده با توجه به نیاز به تکرار در هر فصل، فصول را تکرار می نماید و در واقع برای شما یک برنامه ی درسی در درس شیمی طراحی می نماید. هر فصل را قبل از شروع به طور کامل مطالعه نمایید. سپس اولین آزمون را با دقت بدون زمان و به صورت تشریحی حل کنید و به صورتی که در بالا گفته شد تحلیل نمایید. در صورتی که بخوبی از پس کار برآمده اید، وارد مرحله ی بعد شوید و در غیر این صورت همان مرحله را تکرار کنید. در مرحله ی بعد می توانید سوالات را با زمان حل کنید و البته پس از از پایان زمان برای سوالاتی که احیاناً به آن ها نرسیده اید به خودتان وقت بدهید و سعی کنید آن ها را نیز حل کنید و در پایان دوباره تحلیل نمایید. و این مسیر را آزمون به آزمون تکرار کنید. البته یادتان باش که برای هر مبحث جدید دوباره مسیر را از ابتدا باید آغاز کنید. چیدمان آزمون های کتاب به گونه ای است که شما با طی مسیر آزمون های دوره نیز خواهید اشت. در مورد سوالات این کتاب توجه به 2 نکته مهم و ضروری است. نخست آنکه سوالات بسیار قوی و مفهومی طراحی شده اند تا شما برای آزمون سراسری امسال آماده شوید. در طول سال ها تدریس در کلاس حتی بهترین دانش آموزان من که حائز رتبه های برتر در کنکور شده اند، در حل این سوالات دچار اشکال بوده اند اما بعد از تمرین، تکرار و یادگیری کامل، مشکل ترین آزمون ها برای آن ها ساده شده است. پس انتشار معجزه نداشته باشید و با تلاش پیگیر و به دور از نناامیدی آزمون ها را انجام دهید و مطمئن باشید که طی این مسیر اگرچه مشکل است اما شما را به مقصود می رساند. دوم آن که تک تک سوالات این کتاب با منظور دقیق طراحی شده است و هیچ سوالی حتی یک مورد بدون دلیل در آزمو ن ها گنجانده نشده است. شاید هر یک سوال این کتاب را باید چند سوال دانست و برای یادگیری آن ها وقت گذاشت. پس برای حصول نتیجه سعی کنید تمامی سوالات را حل نمایید و با دقت ویژه تحلیل کنید. البته در هر آزمون سوالاتی وجود دارد که از سطح دشواری بالاتری برخوردارند که این سوالات را با علامت در کنار آن ها مشخص نموده ایم. اگر در کل درس شیمی یا در آن فصل دچار اشکال هستید، می توانید در قدم اول از حل آن سوالات صرف نظر کنید و پس از تسلط به سراغ آنها بروید.
علیرضا علمداری

فهرست مطالب
فصل 1 - آزمون های سال دوم
فصل 2 - آزمون های سال سوم
فصل 3 - آزمون های جامع سال دوم و سوم

پوشش كامل مفاهيم و نكات لازم برای کنکور
تکرار مباحث به صورت منظم و دوره‌ای برای جلوگیری از فراموشی
شبیه‌سازی تست‌های کنکور با ۱۳۰۵ تست هم‌سنگ با آزمون‌های سراسری سال‌های اخیر
درجه‌بندی تست‌ها از نظر سطح دشواری

محصولات انتشارات علمی فار قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما 4030book@

31,500 تومان 37,000 تومان

فارسی (2) یازدهم (انتشارات بنی هاشمی خامنه)


فارسی 2 یازدهم (انتشارات بنی هاشمی خامنه)

محصولات انتشارات بنی هاشمی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book@

5,000 تومان

فارسی 2 یازدهم (انتشارات اسفندیار)


فارسی 2 یازدهم (انتشارات اسفندیار)

محصولات انتشارات اسفندیار قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

5,000 تومان

فارسی جامع یازدهم قلم چی (همراه با پاسخ تشریحی) ( انتشارات قلم چی)


کتاب جامع فارسی 2 یازدهم، رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، علوم و معارف اسلامی ( همراه با پاسخ تشریحی)

كتاب جامع فارسي 2 (يازدهم)، مجموعه‌اي كامل است كه تمامي نيازهاي آموزشي دانش‌آموزان پايه‌ي يازدهم را در مراحل مختلف مطالعه پاسخگوست. شيوه‌ي طراحي اين كتاب به صورتي است كه براي همه‌ي دانش‌آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشي، مناسب و كاربردي باشد.
بررسي ساختار كتاب درسي:
كتاب درسي فارسي 2، براساس يكي از شيوه‌هاي كاربردي، تحليل هر درس بر اساس «سه قلمرو زباني، ادبي و فكري» تنظيم شده است:
1- قلمرو زباني: دو سطح واژگاني و دستوري را دربرمي‌گيرد:
• واژگاني: لغت‌ها از نظر فارسي يا غير فارسي بودن، نوع ساختمان هر واژه و روابط معنايي بررسي مي‌شود.
• دستوري يا نحوي: متن از ديد تركيبات و قواعد دستوري، كاربردهاي دستور تاريخي، كوتاهي و بلندي جمله‌ها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
2- قلمرو ادبي: در اين‌جا، شيوه‌ي نويسنده در به‌كارگيري عناصر زيبايي آفرين در سطوح زير بررسي مي‌شود:
• سطح آوايي يا موسيقايي: متن از نظر بديع لفظي (وزن، قافيه، آرايه‌هاي لفظي مانند واج‌آرايي، تكرار، سجع و جناس) بررسي مي‌شود.
• سطح بياني: بررسي متن از ديد مسائل علم بيان؛ مانند تشبيه، مجاز، كنايه و استعاره
• سطح بديع معنوي: بازخواني متن از ديد تناسب‌هاي معنايي؛ هم‌چون تضاد، ايهام و...
3- قلمرو فكري: در اين مرحله متن از نظر ويژگي‌هاي فكري، روحيات، گرايش‌ها، نوع نگرش به جهان و ديگر جنبه‌هاي فكري مانند موضوع‌هاي «عقل و عشق»، «جبر و اختيار»، «عرفاني و طبيعت‌گرا» بررسي مي‌شود.
كتاب جامع فارسي 2 نيز بر اساس همين رويكرد كتاب درسي تنظيم شده است.

توضیحات کتاب
-51 درس‌نامه: در ابتداي هر درس، درس‌نامه‌اي با توجه به مباحث موجود در درس در سه قلمرو (زباني، ادبي و فكري) قرارگرفته، به‌طوري‌كه مباحث جديد و نكاتي كه از گذشته در هر درس مطرح شده، مورد توجه بوده است.
2- تحليل متون: هر يك از متون درس‌ها اعم از شعر يا نثر براساس همين قلمروهاي سه‌گانه تحليل شده است.
3- 279 پرسش‌ تشريحي: كه شامل دو دسته سؤال مي‌شود:
1) سؤالات تشريحي در انتهاي هر درس: سؤالات تشريحي، مشابه و مكمل تمرين‌هاي كتاب درسي (كارگاه متن‌پژوهي) آمده است و محتواي سؤالات، كل مطالب هر درس را پوشش مي‌دهد.
2) پرسش‌هاي كمي دشوارتر: در انتهاي هر فصل، پرسش‌هايي با سطح دشواري كمي بالاتر نسبت به پرسش‌هاي تشريحيِ پس از هر درس قرار گرفته‌است. اين سؤالات براي دانش‌آموزاني است كه مي‌خواهند در سطحي بالاتر از كتاب درسي، تمرين كنند.
4- 586 پرسش‌ چهارگزينه‌اي: تعداد اين سؤالات بر اساس ميانگين نظر پنج دبير در هر درس تنظيم شده است، به‌گونه‌اي كه تمام مطالب درس را پوشش دهد. براي تعيين تعداد سؤالات، تعداد تمرين هر درس، بودجه‌بندي كنكور (در مباحثي كه با كتاب‌هاي پيشين اشتراك دارند.)، تعداد صفحات هر درس و سهمي كه در امتحانات نيم‌سال داشته‌اند، مورد نظر بوده است. اين سؤالات به سه گروه تقسيم مي‌شود:
س 192 سؤال كنكور سراسري و سال‌هاي گذشته‌ي كانون: در برخي از درس‌ها به دليل اشتراكشان با كتا‌ب‌هاي سال‌ گذشته مي‌توانيم از سؤالات كنكور سراسري و سؤالات گذشته‌ي آزمون‌هاي كانون استفاده نماييم.
• 392 سؤال شناسنامه‌دار مرتبط و مكمل كتاب درسي: در درس‌هايي كه جديد هستند از سؤالات شناسنامه‌دار مرتبط و مكمل كتاب درسي استفاده كرده‌ايم.
5- 2 مجموعه‌ سؤال امتحاني: پس از هر نيم‌سال مجموعه سؤالات امتحاني براي آمادگي بيشتر در امتحانات مدرسه، قرارگرفته كه اين سؤالات بر اساس ساختار و تيپ‌هاي سؤالات امتحاني و بارم‌بندي كه در كتاب درسي لحاظ شده، تنظيم گرديده است.
6- پاسخ‌نامه‌ي تشريحي: بخش آخر كتاب به پاسخ‌نامه‌ي تشريحي اختصاص دارد و براي همه‌ي سؤالات پاسخ كامل و جامع در نظر گرفته شده است. در قسمت‌ پرسش‌هاي چهارگزينه‌اي علاوه بر پاسخ سؤال، ساير گزينه‌ها نيز تشريح شده است.‌
7- 73 واژه‌ي كليدي: براي دريافت مفهوم و درك بيشترِ هر متن، واژگاني را كه مي‌تواند به شما در آموزش و فهم معاني بهتر كمك كند، به صورت كليدواژه در ابتداي هر درس مشخص شده است. كليدواژه‌هاي هر درس چهار يا پنج واژه هستند.
اگر اطلاعات بيشتري در مورد موضوعات يك درس نياز داشته باشيد، مي‌توانيد كليدواژه‌هاي آن درس را در اينترنت يا ساير مراجع جست‌وجو كنيد.

محصولات انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book@

37,000 تومان

فارسی یازدهم گل واژه - طبقه بندی شده (انتشارات گل واژه)


طبقه بندی فارسی 2 یازدهم (انتشارات گل واژه)

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

23,000 تومان

فارسی یازدهم کلیه رشته ها (انتشارات مبتکران)


فارسی یازدهم کلیه رشته ها

دبیران دانشمند و بزرگوار، دانش‌آموزان گرامی و دانش دوست، مطالب این کتاب،دقیقا بدین گونه است:
♦ معنی تمام واژه‌ها به ترتیب کاربرد آن‌ها در درس.
♦ نشان دادن آرایه‌های ادبی به ترتیب کاربرد آن‌ها.
♦ شرح دقیق معانی ابیات و عبارات هر درس.
♦ معرفی مؤلفان و شاعران در درس‌ها.
♦ پاسخ دادن به موارد گوناگون در بخش متن‌پژوهی.
♦ در پایان هر فصل، طرح یک آزمون کامل تشریحی و یک آزمون تستی با پاسخ کامل.
♦ نمونه آزمون تشریحی نیمسال نخست تحصیلی.
♦ نمونه آزمون تشریحی امتحان پایان سال تحصیلی.

محصولات انتشارات مبتکران قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

18,300 تومان 21,500 تومان

فاگو زبان انگلیسی یازدهم (انتشارات فاگوزیست)


فاگو زبان انگلیسی یازدهم

محصولات انتشارات فاگوزیست قابل تهيه در بانک کتاب و فروشگاه اينترنتي WWW.4030book.ir حامي ناشران ايراني در زمينه هاي کودک - نوجوان - دانشگاهي - عمومي - کمک آموزشي - مذهبي و تمامي زمينه ها مي باشد. کانال تلگرامي ما 4030book@

17,000 تومان 20,000 تومان

فرهنگ واژگان دیدآموز یازدهم (انتشارات خط سفید)


فرهنگ واژگان دیدآموز یازدهم (انتشارات خط سفید)

ارائه کلیه ی واژگان به کار رفته در کناب یازدهم
ارائه تعریف انگلیسی،مثال،تلفظ،مترادف،متضاد و معادل فارسی برای هر کلمه
ارائه تصاویر جالب و جذاب جهت به خاطر سپاری لغات

محصولات انتشارات خط سفید قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما 4030book@

6,000 تومان

فلش کارت فارسی 2 یازدهم - مرور درس، کنکور ( انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی)


فلش کارت فارسی 2 یازدهم - مرور درس، کنکور

فلش‌کارت «فارسی یازدهم» کل کتاب فارسی را پوشش می‌دهد. کتاب درسی 18 درس دارد که درس‌های 4 و 13 درس آزاد است و ما در این فلش‌کارت نیاوردیم.
در نوشتن کل پرسش‌ها و پاسخ‌ها، کوشش شده است که نکات اصلی و کلیدی فراموش نشود. حتی نکات دشوار و چالش‌برانگیز، به شکلی در این فلش‌کارت آمده است تا دانش‌آموز از طریق آن به حداکثر پاسخ و دریافت سؤال‌های خود برسد.

محصولات انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

5,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم ریاضی - محمودزاده (انتشارات مبتکران)


فیزیک 2 یازدهم - محمودزاده ریاضی

محصولات انتشارات مبتکران قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

25,500 تومان 30,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم ریاضی سه بعدی (انتشارات الگو)


فیزیک 2 یازدهم ریاضی سه بعدی (انتشارات الگو)

کامل‌ترین کتاب آموزشی فیزیک(2) پایه‌ی یازدهم (ویژه‌ی رشته‌ی ریاضی) با پوشش کامل مطالب کتاب درسی
آموزش با تکیه بر حل مسائل، با چینش آموزشی قدم به قدم
540 تمرین تشریحی با پاسخ‌های کاملاً تشریحی
538 پرسش‌ چهارگزینه‌ای با پاسخ‌های کاملاً تشریحی
آزمون‌هایی برای مرور مطالب و سنجش توانایی و مهارت

محصولات انتشارات الگو قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

29,800 تومان 35,000 تومان

فیزیک 2 یازدهم ریاضی و تجربی (انتشارات بنی هاشمی خامنه)


فیزیک 2 یازدهم ریاضی و تجربی (انتشارات بنی هاشمی خامنه)

محصولات انتشارات بنی هاشمی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book@

5,000 تومان

فیزیک یازدهم ریاضی - بانک سوال - کیمیا - از مجموعه مرشد (انتشارات مبتکران)


فیزیک یازدهم ریاضی - بانک سوال - کیمیا - از مجموعه مرشد (انتشارات مبتکران)

از ویژگی‌های کتاب «فیزیک یازدهم» کیمیا می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
1- پوشش 100 درصدی مطالب کتاب درسی فیزیک یازدهم
2- درسنامه‌ی کامل برای هر فصل همراه با تست‌های آموزشی که همه‌ی نکات تستی و تشریحی مرتبط با آن مبحث را بیان می‌کند.
3- طراحی تست‌های متنوع و همچنین پوشش خط به خط کتاب درسی برای تسلط بیشتر بر مفاهیم آن و چینش مناسب تست‌ها.
4- ارائه حدود 400 تست منتخب از سؤالات کنکور سراسری سال‌های اخیر.
5- طرح بیش از 1200 پرسش چهارگزینه‌ای تألیفی متنوع.
6- تست‌ها و نکاتی که با آیکون * برای دانش‌آموزان ممتاز مشخص شده‌اند و شامل نکاتی هستند که در سال دوازدهم خوانده می‌شوند و یا خارج از سطح کتاب درسی فیزیک یازدهم می‌باشند.
7- طراحی 2 آزمون در پایان هر فصل برای ارزیابی عملکرد دانش‌آموزان و دوره‌ی مفاهیم طول فصل.
8- پاسخ‌های کلیدی سؤالات در انتهای کتاب (پاسخ‌های تشریحی و کامل سؤالات در جلد پاسخ این کتاب آورده شده است).

محصولات انتشارات مبتکران قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

23,800 تومان 28,000 تومان

فیزیک یازدهم گل وازه - رشته ریاضی - طبقه بندی شده (انتشارات گل واژه)


طبقه بندی فیزیک 2 یازدهم ریاضی

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

23,500 تومان

گلبرگ آمار و احتمال یازدهم (انتشارات گل واژه)


گلبرگ آمار و احتمال یازدهم (انتشارات گل واژه)

گروه محصول گلبرگ دارای ساختار و ویژگی های زیر است:
1. مشاوره امتحان: در این قسمت نکاتی که دانش آموزان برای شب های امتحان نیاز به توجه دارند، آمده است.
2. سؤالات درس: در این قسمت انواع سؤالات امتحانی (چهارگزینه‌ای، جای خالی، وصل‌کردنی، صحیح و غلط، پاسخ تکمیلی و ...) برای هردرس گنجانده شده است.
3. پاسخ‌نامه: بعد از سؤالات هر درس پاسخنامه کاملاٌ تشریحی قرار دارد تا دانش‌آموزان با نحوه پاسخگویی به سؤالات امتحانی ، گام به گام آشنا شوند.
4. نکاتی برای یادآوری و تکرار: در این قسمت خلاصه تمام مطالب و مفاهیم اصلی کتاب در قالب فلش کارت هایی گنجانده شده است.
5. آزمون: دراین کتاب، با ارائه 7 دوره آزمون جامع همراه با بارم بندی، زمینه برای سنجش نهایی دانش‌آموز فراهم می‌شود.

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

6,000 تومان

گلبرگ انگلیسی 2 یازدهم (انتشارات گل واژه)


گلبرگ انگلیسی 2 یازدهم (انتشارات گل واژه)

گروه محصول گلبرگ دارای ساختار و ویژگی های زیر است:
1. مشاوره امتحان: در این قسمت نکاتی که دانش آموزان برای شب های امتحان نیاز به توجه دارند، آمده است.
2. سؤالات درس: در این قسمت انواع سؤالات امتحانی (چهارگزینه‌ای، جای خالی، وصل‌کردنی، صحیح و غلط، پاسخ تکمیلی و ...) برای هردرس گنجانده شده است.
3. پاسخ‌نامه: بعد از سؤالات هر درس پاسخنامه کاملاٌ تشریحی قرار دارد تا دانش‌آموزان با نحوه پاسخگویی به سؤالات امتحانی ، گام به گام آشنا شوند.
4. نکاتی برای یادآوری و تکرار: در این قسمت خلاصه تمام مطالب و مفاهیم اصلی کتاب در قالب فلش کارت هایی گنجانده شده است.
5. آزمون: دراین کتاب، با ارائه 7 دوره آزمون جامع همراه با بارم بندی، زمینه برای سنجش نهایی دانش‌آموز فراهم می‌شود.

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

6,000 تومان

گلبرگ تاریخ معاصر ایران یازدهم (انتشارات گل واژه)


گلبرگ تاریخ معاصر ایران یازدهم (انتشارات گل واژه)

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

6,000 تومان

گلبرگ حسابان 1 یازدهم (انتشارات گل واژه)


گلبرگ حسابان 1 یازدهم (انتشارات گل واژه)

گروه محصول گلبرگ دارای ساختار و ویژگی های زیر است:
1. مشاوره امتحان: در این قسمت نکاتی که دانش آموزان برای شب های امتحان نیاز به توجه دارند، آمده است.
2. سؤالات درس: در این قسمت انواع سؤالات امتحانی (چهارگزینه‌ای، جای خالی، وصل‌کردنی، صحیح و غلط، پاسخ تکمیلی و ...) برای هردرس گنجانده شده است.
3. پاسخ‌نامه: بعد از سؤالات هر درس پاسخنامه کاملاٌ تشریحی قرار دارد تا دانش‌آموزان با نحوه پاسخگویی به سؤالات امتحانی ، گام به گام آشنا شوند.
4. نکاتی برای یادآوری و تکرار: در این قسمت خلاصه تمام مطالب و مفاهیم اصلی کتاب در قالب فلش کارت هایی گنجانده شده است.
5. آزمون: دراین کتاب، با ارائه 7 دوره آزمون جامع همراه با بارم بندی، زمینه برای سنجش نهایی دانش‌آموز فراهم می‌شود.

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

7,000 تومان

گلبرگ دین و زندگی 2 یازدهم (انتشارات گل واژه)


گلبرگ دین و زندگی 2 یازدهم (انتشارات گل واژه)

گروه محصول گلبرگ دارای ساختار و ویژگی های زیر است:
1. مشاوره امتحان: در این قسمت نکاتی که دانش آموزان برای شب های امتحان نیاز به توجه دارند، آمده است.
2. سؤالات درس: در این قسمت انواع سؤالات امتحانی (چهارگزینه‌ای، جای خالی، وصل‌کردنی، صحیح و غلط، پاسخ تکمیلی و ...) برای هردرس گنجانده شده است.
3. پاسخ‌نامه: بعد از سؤالات هر درس پاسخنامه کاملاٌ تشریحی قرار دارد تا دانش‌آموزان با نحوه پاسخگویی به سؤالات امتحانی ، گام به گام آشنا شوند.
4. نکاتی برای یادآوری و تکرار: در این قسمت خلاصه تمام مطالب و مفاهیم اصلی کتاب در قالب فلش کارت هایی گنجانده شده است.
5. آزمون: دراین کتاب، با ارائه 7 دوره آزمون جامع همراه با بارم بندی، زمینه برای سنجش نهایی دانش‌آموز فراهم می‌شود.

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

7,000 تومان

گلبرگ شیمی 2 یازدهم (انتشارات گل واژه)


گلبرگ شیمی 2 یازدهم (انتشارات گل واژه)

گروه محصول گلبرگ دارای ساختار و ویژگی های زیر است:
1. مشاوره امتحان: در این قسمت نکاتی که دانش آموزان برای شب های امتحان نیاز به توجه دارند، آمده است.
2. سؤالات درس: در این قسمت انواع سؤالات امتحانی (چهارگزینه‌ای، جای خالی، وصل‌کردنی، صحیح و غلط، پاسخ تکمیلی و ...) برای هردرس گنجانده شده است.
3. پاسخ‌نامه: بعد از سؤالات هر درس پاسخنامه کاملاٌ تشریحی قرار دارد تا دانش‌آموزان با نحوه پاسخگویی به سؤالات امتحانی ، گام به گام آشنا شوند.
4. نکاتی برای یادآوری و تکرار: در این قسمت خلاصه تمام مطالب و مفاهیم اصلی کتاب در قالب فلش کارت هایی گنجانده شده است.
5. آزمون: دراین کتاب، با ارائه 7 دوره آزمون جامع همراه با بارم بندی، زمینه برای سنجش نهایی دانش‌آموز فراهم می‌شود.

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

6,000 تومان

گلبرگ عربی 2 یازدهم ریاضی و تجربی (انتشارات گل واژه)


گلبرگ عربی 2 یازدهم (انتشارات گل واژه)

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

6,000 تومان

گلبرگ فارسی 2 یازدهم (انتشارات گل واژه)


گلبرگ فارسی 2 یازدهم (انتشارات گل واژه)

گروه محصول گلبرگ دارای ساختار و ویژگی های زیر است:
1. مشاوره امتحان: در این قسمت نکاتی که دانش آموزان برای شب های امتحان نیاز به توجه دارند، آمده است.
2. سؤالات درس: در این قسمت انواع سؤالات امتحانی (چهارگزینه‌ای، جای خالی، وصل‌کردنی، صحیح و غلط، پاسخ تکمیلی و ...) برای هردرس گنجانده شده است.
3. پاسخ‌نامه: بعد از سؤالات هر درس پاسخنامه کاملاٌ تشریحی قرار دارد تا دانش‌آموزان با نحوه پاسخگویی به سؤالات امتحانی ، گام به گام آشنا شوند.
4. نکاتی برای یادآوری و تکرار: در این قسمت خلاصه تمام مطالب و مفاهیم اصلی کتاب در قالب فلش کارت هایی گنجانده شده است.
5. آزمون: دراین کتاب، با ارائه 7 دوره آزمون جامع همراه با بارم بندی، زمینه برای سنجش نهایی دانش‌آموز فراهم می‌شود.

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

6,000 تومان

گلبرگ فیزیک 2 یازدهم ریاضی (انتشارات گل واژه)


گلبرگ فیزیک 2 یازدهم ریاضی (انتشارات گل واژه)

گروه محصول گلبرگ دارای ساختار و ویژگی های زیر است:
1. مشاوره امتحان: در این قسمت نکاتی که دانش آموزان برای شب های امتحان نیاز به توجه دارند، آمده است.
2. سؤالات درس: در این قسمت انواع سؤالات امتحانی (چهارگزینه‌ای، جای خالی، وصل‌کردنی، صحیح و غلط، پاسخ تکمیلی و ...) برای هردرس گنجانده شده است.
3. پاسخ‌نامه: بعد از سؤالات هر درس پاسخنامه کاملاٌ تشریحی قرار دارد تا دانش‌آموزان با نحوه پاسخگویی به سؤالات امتحانی ، گام به گام آشنا شوند.
4. نکاتی برای یادآوری و تکرار: در این قسمت خلاصه تمام مطالب و مفاهیم اصلی کتاب در قالب فلش کارت هایی گنجانده شده است.
5. آزمون: دراین کتاب، با ارائه 7 دوره آزمون جامع همراه با بارم بندی، زمینه برای سنجش نهایی دانش‌آموز فراهم می‌شود.

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

7,000 تومان

گلبرگ هندسه 2 یازدهم (انتشارات گل واژه)


گلبرگ هندسه 2 یازدهم (انتشارات گل واژه)

محصولات انتشارات گل واژه قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

7,000 تومان

لقمه آمار‌ و‌ احتمال یازدهم (انتشارات مهر و ماه)


ویژگی های کتاب آمار و احتمال یازدهم انتشارات مهر و ماه
- همه مطالب کتاب درسی رو تو یه لقمه آماده کردیم.
- تمرینهای مهم کتاب درسی رو با پاسخ کاملاً تشریحی آوردیم.
- درسها رو وعده ای دسته بندی کردیم تا راحت تر هضم بشن.
- پر از مثال های آموزشی و امتحانیه!
- پر از چاشنی های خوش طعم برای اضافه کردن به فرمول هاست.
- فرمولنامه داره، یعنی همه فرمول‌های کتاب درسی‌رو یه جا آوردیم. خلاصه اینکه، این کتاب، دسته‌بندی و عصاره مطالب کتابِ درسیه!!
8,500 تومان

لقمه شیمی یازدهم (انتشارات مهر و ماه)


ویژگی های کتاب لقمه شیمی یازدهم انتشارات مهر و ماه
- دسته‌بندی واژه‌ها، اصطلاحات و تعاریف به‌صورت سطر به سطر جهت مطالعه‌ی آسان‌تر - بررسی کلیه‌ی شکل‌ها، جدول‌ها و نمودارهای کتاب درسی به صورت فصل به فصل جهت دسترسی آسان‌تر
- بررسی واکنش‌های موجود در کتاب درسی و نکته‌های مربوط به هر واکنش
- دسته‌بندی و ارائه عبارت‌های مورد توجه طراحان سوال در آزمون‌ها
- ارائه‌ی جدول‌ها، با توجه به کاربرد و ویژگی‌ ترکیبات و عناصر مورد بحث جهت دسترسی آسان‌تر
8,500 تومان

ماجراهای من و درسام - آمار و احتمال یازدهم (انتشارات خیلی سبز)


ماجراهای من و درسام - آمار و احتمال یازدهم (انتشارات خیلی سبز)

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

20,400 تومان 24,000 تومان

ماجراهای من و درسام - تاریخ معاصر یازدهم (انتشارات خیلی سبز)


ماجراهای من و درسام - تاریخ معاصر یازدهم (انتشارات خیلی سبز)

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book@

17,000 تومان 20,000 تومان

ماجراهای من و درسام - حسابان (1) یازدهم (انتشارات خیلی سبز)


ماجراهای من و درسام - حسابان (1) یازدهم

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهيه در بانک کتاب و فروشگاه اينترنتي WWW.4030book.ir حامي ناشران ايراني در زمينه هاي کودک - نوجوان - دانشگاهي - عمومي - کمک آموزشي - مذهبي و تمامي زمينه ها مي باشد. کانال تلگرامي ما 4030book@

20,400 تومان 24,000 تومان

ماجراهای من و درسام - دین و زندگی 2 یازدهم (انتشارات خیلی سبز)


ماجراهای من و درسام - دین و زندگی یازدهم (انتشارات خیلی سبز)

مقدمه ناشر کتاب ماجراهای من و درسام دین و زندگی یازدهم
معلم معارف ما کلاً درس نمی داد! در واقع فکر کنم کلاً علاقه ای به آموزش نداشت! هیچی دیگه - یه روز کاسه صبر من لبریز شد و با احترام به ایشون گفتم: «آقا اجازه؟! می شه درس بدید و نکات کتاب رو بگید؟» ایشون هم به یکی از دوستان من گفتند: «از روی کتاب بخون!» دوست من هم متن کتاب رو با صدای بلند خوند و پس از اتمام روخوانی دوستم، معلم گرامی ما به ادامه ی صحبت های قبلیش پرداخت! این جا بود که فهمیدم نباید درخواست بی مورد از معلم داشته باشم! بعدش رفتم سراغ این کتاب کمک آموزشی و اون کتاب کمک آموزشی، که باز هم دیدم اون ها هم کاری جز رونویسی کتاب درسی نکردن! این موضوع شده بود دغدغه م که بالاخره وقتی مولفین این کتاب اومدن کار رو شروع کنن، بهشون گفتم «دوستان عزیز! ما یه کتابی می خوایم که نکات مهم کتاب در اون مشخص باشه! جاهایی که در امتحان مهم تر هست، معلوم باشه! مطالب کتاب درسی دسته بندی شده باشه! کلاً هلویی باشه که وقتی پرید توی گلو، اونجا گیر نکنه! اونا هم گفتن چشم !!! حالا شما باید بگید این کتاب، دین و زندگی رو براتون آسون تر کرده یا نه؟ تو امتحانا کمکتون کرده یا نه؟ خیلی سبز با این کتاب بهتر شده یا نه؟ در واقع ما می خوایم بدونیم که با این کتاب چه اتفاقاتی براتون افتاده و چه ماجراهایی داشتید؟

مقدمه مولف کتاب ماجراهای من و درسام دین و زندگی یازدهم
هدف از دیندار بودن این است که ما آدم های بهتری باشیم. با رعایت مفاهیم دینی می شود بهتر زندگی کرد و برای همین هم اسم این کتاب را دین و زندگی گذاشته اند، اما همه ما می دانیم که فقط این که یکسری حرف های خوب بلد باشیم، باعث نمی شود حتماً آدم های خوبی باشیم این جا هم مهم ترین بخش کار، مثل درس خواندن، تمرین کردن و استفاده کردن از آن حرف های خوب و مفاهیم زیبایی است که همه ما دوست داریم به آن عمل کنیم و شاید بعضی وقت ها حواسمان نیست و یادمان می رود! در پیوند دین و زندگی مهم ترین گره این پیوند «اخلاق» است. داشتن اخلاق خوب یعنی این که همه ما در زندگی خودمان سعی کنیم به حرف ها و قوانین خوبی که رابطه ما را با خودمان، دیگران و خدا در حالت خوبی قرار می دهد، عمل کنیم و همیشه چهار چوب های اصلی را رعایت کنیم. یکی از اولین قدم های این کار، خواندن کتاب ماجراهای «دین و زندگی» خیلی سبز است!!
در این کتاب سعی کرده ام تا مفاهیم و مطالب کتاب درسی، دسته بندی بهتری داشته باشد و قسمت های مهم تر، در کتاب باشد. این کار به گونه ای انجام شده که می شود از همین کتاب برای مطالعه امتحان تشریحی و حتی تستی هم استفاده کرد. نمونه سوالات در سبک آزمون های سال های گذشته که در سال سوم دبیرستان - یا یازدهم خودمان - به صورت نهایی برگزار می شود آمده است. خلاصه این که، کتاب برای مطالعه و آزمون دادن، کامل کامل است.
از دوستانم خوبم در انتشارات خیلی سبز که برای آماده شدن این کتاب تلاش کرده و زحمت زیادی کشیده اند تشکر می کنم، به خصوص سرکار خانم میر جعفری که با تلاش خستگی ناپذیرش باعث به سرانجام رسیدن این کتاب شده است.

فهرست
درس اول: هدایت الهی
درس دوم: تداوم هدایت
درس سوم: معجزه جاویدان
درس چهارم: مسئولیت های پیامبر (ص)
درس پنجم: امامت، تداوم رسالت
درس ششم: پیشوایان اسوه
درس هفتم: وضعیت مسلمانان ...
درس هشتم: احیای ارزش ها ...
درس نهم: عصر غیبت
درس دهم: مرجعیت و ...
درس یازدهم: عزت نفس
درس دوازدهم: پیوند مقدس

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book@

12,800 تومان 15,000 تومان

ماجراهای من و درسام - زبان انگلیسی 2 یازدهم (انتشارات خیلی سبز)


ماجراهای من و درسام - زبان انگلیسی 2 یازدهم

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهيه در بانک کتاب و فروشگاه اينترنتي WWW.4030book.ir حامي ناشران ايراني در زمينه هاي کودک - نوجوان - دانشگاهي - عمومي - کمک آموزشي - مذهبي و تمامي زمينه ها مي باشد. کانال تلگرامي ما 4030book@

16,200 تومان 19,000 تومان

ماجراهای من و درسام - شیمی 2 یازدهم (انتشارات خیلی سبز)


ماجراهای من و درسام - شیمی 2 یازدهم (انتشارات خیلی سبز)

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

20,400 تومان 24,000 تومان

ماجراهای من و درسام - عربی زبان قرآن 2 یازدهم رشته ریاضی و تجربی (انتشارات خیلی سبز)


ماجراهای من و درسام - عربی زبان قرآن 2 یازدهم رشته ریاضی و تجربی (انتشارات خیلی سبز)

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهيه در بانک کتاب و فروشگاه اينترنتي WWW.4030book.ir حامي ناشران ايراني در زمينه هاي کودک - نوجوان - دانشگاهي - عمومي - کمک آموزشي - مذهبي و تمامي زمينه ها مي باشد. کانال تلگرامي ما 4030book@

15,300 تومان 18,000 تومان

ماجراهای من و درسام - فارسی 2 یازدهم (انتشارات خیلی سبز)


ماجراهای من و درسام - فارسی 2 یازدهم

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

17,000 تومان 20,000 تومان

ماجراهای من و درسام - فیزیک (2) یازدهم ریاضی (انتشارات خیلی سبز)


ماجراهای من و درسام - فیزیک (2) یازدهم ریاضی (انتشارات خیلی سبز)

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهيه در بانک کتاب و فروشگاه اينترنتي WWW.4030book.ir حامي ناشران ايراني در زمينه هاي کودک - نوجوان - دانشگاهي - عمومي - کمک آموزشي - مذهبي و تمامي زمينه ها مي باشد. کانال تلگرامي ما 4030book@

20,400 تومان 24,000 تومان

ماجراهای من و درسام - هندسه ۲ یازدهم (انتشارات خیلی سبز)


ماجراهای من و درسام - هندسه ۲

یه معلم هندسه داشتیم که خیلی خوب درس می‌داد و با بچه‌ها رابطه‌ی خوبی داشت؛ ولی سخت‌گیر هم بود. مثلن بچه‌هایی که تکلیف‌شون رو انجام نداده بودن باید ۲ برابر جریمه می‌نوشتن و اسم این جریمه رو گذاشته بود: «خشم اقلیدس»!
اما جالب‌تر از خشم اقلیدس چک‌کردن تکلیف بچه‌ها بود که توی سه مرحله انجام می‌شد: مرحله‌ی شهود: ایشون یه وقتایی به صورت شهودی حس می‌کردن که احتمالن بچه‌ها تکلیف‌شون رو درست انجام ندادن و ماجرا با یک جمله‌ی خوف شروع می‌شد: «امروز یه حسی بهم می‌گه باید تکلیفا رو ببینم.» مرحله‌ی استقرا: تکلیفای دو سه نفر از بچه‌ها رو می‌دیدن و اگه شهودشون اشتباه نکرده بود، وارد فاز سوم می‌شدن.
مرحله‌ی استدلال: یکی دوتا از سخت‌ترین سؤالای تکلیف رو از ما به صورت کتبی امتحان می‌گرفتن و هر کی نمی‌تونست نمره‌ی کامل بگیره، به خشم اقلیدس گرفتار می‌شد … پیام اصلی این ماجرا (و شاید هم پیام اصلی درس هندسه) اینه که برای قضاوت کردن و تصمیم گرفتن، احساسات و شهود هرگز کافی نیست و باید استدلال کرد. وقتی دارید مسئله‌های هندسه رو اثبات می‌کنید، یادتون بیاد که هندسه فقط یه درس نیست؛ یه دیدگاه و یه روش زندگیه.
در ماجراجویی‌های هندسی‌تون موفق باشید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

17,000 تومان 20,000 تومان

مجموعه سوال های پرتکرار آمار و احتمال یازدهم ریاضی ( همراه با پاسخ تشریحی) (انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی)


مجموعه سوال های پرتکرار آمار و احتمال یازدهم ریاضی ( همراه با پاسخ تشریحی)

کتاب سؤال‌های پرتکرار آمار و احتمال یازدهم شامل 247 سؤال از مدارس سراسر کشور (عادی،‌نمونه دولتی وتیزهوشان) و 237 سؤال طراحی شدۀ مکمل و مرتبط با کتاب درسی است.
اصول کلی تولید کتاب آمارواحتمال
این کتاب بر پایۀ 4 محور زیر تهیه شده است:
1) پوشش کامل کتاب درسی (متن، مثال، تمرین و…)
2) تولید محتوا متناسب با رویکرد و اهداف کتاب درسی آمار و احتمال یازدهم
3) رعایت توازن و تناسب هر مبحث یعنی گنجاندن تعداد سؤال بهینه (نه زیاد و نه کم) برای تسلط کامل بر تمام مباحث
4) استفاده از خرد جمعی دبیران سراسر کشور به کمک برگه‌های امتحانی جمع‌آوری شده از مدارس سراسر کشور

ویژگی های مهم کتاب
تست شناسنامه دار
247 سوال از امتحانات مدارس، 170 سوال طراحی شده مکمل و مرتبط کتاب درسی، 67 سوال امتحان جامع.
درخت دانش
4 درخت دانش در ابتدای هره فصل بر طبقه بندی بهتر موضوعات و طراحی مسیر یادگیری طراحی شده است.
دی وی دی
82 فیلم از سوال های برگزیده، 40 فیلم آموزشی سه دقیقه ای.
ضریب تناسب و توازن
12 سوال به ازای هر موضوع کتاب درسی آمده است.

توضیحات کتاب
فهرست- راهنمای مطالعه
طراحی فهرست به‌گونه‌ای است که علاوه بر این‌که امکان دسترسی به عناوین کتاب را برای شما فراهم می‌سازد، تعداد زیرموضوع‌ها وتعداد سؤال‌ها مشخص شده است. ضمن این‌که در کنار هر زیرموضوع، یک آیکون ارزیابی پیشرفت در سه رنگ (آبی، سبز و زرد) مشاهده می‌نمایید و پیشنهاد اکید داریم که پس از پاسخ به هر زیرموضوع، سطح خود را مشخص کنید تا به‌صورت مقایسه‌ای از میزان تسلط خود بین فصل‌های مختلف کتاب آگاه شوید و به هنگام مرور و جمع‌بندی بر اساس این کادرها، اولویت‌بندی صحیح‌تری داشته باشید.
درخت دانش
در ابتدای هر فصل، درخت دانش با هدف ارائۀ یک طرح درس، برنامۀ مطالعاتی و صفحۀ ارزیابی پیشرفت تحصیلی طراحی شده است. در هر درخت دانش، زیرموضوع‌های آن فصل به‌همراه تعداد سؤال شناسنامه‌دار آن زیرموضوع از جمله اطلاعاتی است که می‌تواند به دانش‌آموزان در دسته‌بندی و ارزیابی مبحث کمک کند.
راهبرد حل مسئله
در ابتدای هر درس، راهبرد حل سؤال‌های مربوط به آن درس مطابق با نیاز دانش آموزان ارائه شده است. راهبرد حل مسئله در این کتاب به صورت مرحله به مرحله نوشته شده است که با مطالعۀ آن دانش‌آموزان می‌توانند به سؤال‌های آن درس پاسخ دهند.
پوشش کتاب درسی
تمامی سؤال‌های موجود در این کتاب شناسنامه‌دار هستند. به این معنی که آدرس سؤال‌ها بر اساس صفحۀ کتاب درسی ، کار در کلاس، فعالیت و یا تمرین کتاب درسی و همچنین نام مدرسه‌ای که سؤال از آن انتخاب شده، مشخص شده است. ترتیب سؤالات در هر زیرموضوع از ساده به دشوار بوده تا نظم آموزشی مطالب حفظ شود.
از 484 سؤال این کتاب، 231 سؤال مربوط به امتحانات مدارس سراسر کشور و 16 سؤال منتخب از مدارس تیزهوشان و 170 سؤال تألیفی جهت پوشش کامل مطالب درسی نیز ارائه و طراحی شده که نیاز دانش‌آموزان را به‌طور کامل برآورده می‌سازند.
ضریب تناسب و توازن
به ازای هر زیرموضوع ( 40 زیرموضوع) کتاب، 12 سؤال در کتاب آورده شده است و به ازای هر نمرۀ پایانی (20 نمره)،24 سؤال در کتاب آورده شده است.
چهار امتحان جامع در کتاب
در این کتاب 2 امتحان ویژۀ نیم‌سال اول و 2 امتحان خرداد ماه در پایان کتاب گنجانده شده است تا در دوران امتحان، مطالب را جمع‌بندی کنید.
DVD همراه کتاب
DVD همراه کتاب، شامل 40 فیلم آموزشی سه دقیقه‌ای و 82 فیلم از حل سؤال‌های منتخب از این کتاب است.
سؤال‌هایی که در DVD همراه کتاب توسط دبیران حل شده، در جلوی هر سؤال با نماد مشخص شده‌اند.
امید است این مجموعه، مخاطبان را در فراگیری مطالب درسی به نحو احسن یاری نماید. در پایان از زحمات سرکار خانم علیزاده به عنوان مدیر محترم تولید کتاب، اساتید محترم آقایان ابومحبوب و ذوالفقاری به عنوان همکاران تألیف کتاب و خانم‌ها صالحی و مرزوق و آقای رحیم‌خانلو در گروه محترم مستندسازی کتاب صمیمانه سپاسگزاری می‌کنم.

محصولات انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

12,800 تومان 15,000 تومان

مجموعه سوال های پرتکرار حسابان 1 یازدهم ریاضی (انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی)


مجموعه سوال های پرتکرار حسابان 1 یازدهم ریاضی

کتاب درسی حسابان 1، شامل 5 فصل، 21 موضوع (درس)، 53 زیرموضوع و 316 سؤال در قالب فعالیت، کار درکلاس، مثال و تمرین است.
یک فرمول ساده: کتاب درسی حسابان 151 صفحه است، با توجه به 971 تست این کتاب، شما به ازای هر صفحه‌ی کتاب درسی به‌طور میانگین 6 تا 7 تست را تمرین خواهید کرد، هم‌چنین به ازای هر سؤال از کتاب درسی، تقریباً 3 تمرین در این کتاب وجود دارد.

توضیحات کتاب
آشنایی با ساختار و نحوه‌ی استفاده از کتاب:
1- فهرست با کارکردهای آموزشی: برای فهرست این کتاب، علاوه بر استفاده‌ی مرسوم آن که دسترسی به موضوع مورد نظر است، کارکردهای آموزشی نیز در نظر گرفته‌ شده است. در فهرست، تعداد موضوع‌ها، زیرموضوع‌ها و سؤال‌های هر فصل مشخص و نماد ارزیابی پیشرفت نیز روبه‌روی هر موضوع قرار داده شده است. توصیه می‌کنیم نماد‌ها را پس از حل سؤال‌های آن موضوع، متناسب با پیشرفت‌تان رنگ کنید. هر بار با نگاه به این صفحه، میزان تسلط‌ خود در موضوعات یک فصل را در مقایسه با دیگر فصل‌ها به‌سرعت تشخیص خواهید داد و می‌توانید نقاط قوت را تقویت و نقاط ضعف را برطرف کنید.
2- درخت دانش: درخت دانش مسیر مطالعاتی شما را در هر فصل، هوشمندانه هدایت می‌کند. درخت دانش هر فصل را دقیقاً بر اساس کتاب درسی نوشته‌ایم. شاخه‌ی اول هر درخت، عنوان درس‌ و شاخه‌ی دوم، زیرموضوع‌های کتاب درسی را مشخص می‌کند. در درخت دانش اطلاعات آماری از تعداد سؤال‌های هر موضوع، هر زیرموضوع، کنکورسراسری، آزمون‌های کانون و کتاب درسی آن فصل نیز به تفکیک آورده شده‌ است.

محصولات انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book@

13,600 تومان 16,000 تومان

مجموعه سوال های پرتکرار هندسه 2 یازدهم ریاضی ( همراه با پاسخ تشریحی) (انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی)


مجموعه سوال های پرتکرار هندسه 2 یازدهم ریاضی ( همراه با پاسخ تشریحی)

کتاب سؤال‌های پرتکرار هندسه2 یازدهم شامل 170 سؤال ازامتحانات نهایی و مدارس سراسر کشور (عادی،‌نمونه دولتی وتیزهوشان) ، 204 سؤال طراحی شدۀ مکمل و مرتبط با کتاب درسی و 65 سؤال آزمون جامع است.
اصول کلی تولید کتاب هندسه2
این کتاب بر پایۀ 4 محور زیر تهیه شده است:
1) پوشش کامل کتاب درسی (متن، مثال، تمرین و…)
2) تولید محتوا متناسب با رویکرد و اهداف کتاب درسی هندسه2
3) رعایت توازن و تناسب هر مبحث یعنی گنجاندن تعداد سؤال بهینه (نه زیاد و نه کم) برای تسلط کامل بر تمام مباحث
4) استفاده از خرد جمعی دبیران سراسر کشور به کمک برگه‌های امتحانی جمع‌آوری شده از مدارس سراسر کشور

ویژگی های مهم کتاب
تست شناسنامه دار
170 سوال از امتحانات مدارس، 204 سوال طراحی شده مکمل و مرتبط با کتاب درسی، 65 سوال امتحان جامع
درخت دانش
3 درخت دانش در ابتدای هره فصل بر طبقه بندی بهتر موضوعات و طراحی مسیر یادگیری طراحی شده است.
دی وی دی
70 فیلم از سوال های برگزیده، 38 فیلم آموزشی سه دقیقه ای.
ضریب تناسب و توازن
20 سوال به ازای هر موضوع کتاب درسی آمده است.

توضیحات کتاب
فهرست- راهنمای مطالعه
طراحی فهرست به‌گونه‌ای است که علاوه بر این‌که امکان دسترسی به عناوین کتاب را برای شما فراهم می‌سازد، تعداد زیرموضوع‌ها وتعداد سؤال‌ها مشخص شده است. ضمن این‌که در کنار هر زیرموضوع، یک آیکون ارزیابی پیشرفت در سه رنگ (آبی، سبز و زرد) مشاهده می‌نمایید و پیشنهاد اکید داریم که پس از پاسخ به هر زیرموضوع، سطح خود را مشخص کنید تا به‌صورت مقایسه‌ای از میزان تسلط خود بین فصل‌های مختلف کتاب آگاه شوید و به هنگام مرور و جمع‌بندی بر اساس این کادرها، اولویت‌بندی صحیح‌تری داشته باشید.
درخت دانش
در ابتدای هر فصل، درخت دانش با هدف ارائۀ یک طرح درس، برنامۀ مطالعاتی و صفحۀ ارزیابی پیشرفت تحصیلی طراحی شده است. در هر درخت دانش، زیرموضوع‌های آن فصل به‌همراه تعداد سؤال شناسنامه‌دار آن زیرموضوع از جمله اطلاعاتی است که می‌تواند به دانش‌آموزان در دسته‌بندی و ارزیابی مبحث کمک کند.
راهبرد حل مسئله
در ابتدای هر درس، راهبرد حل سؤال‌های مربوط به آن درس مطابق با نیاز دانش آموزان ارائه شده است. راهبرد حل مسئله در این کتاب به صورت مرحله به مرحله نوشته شده است که با مطالعۀ آن دانش‌آموزان می‌توانند به سؤال‌های آن درس پاسخ دهند.
پوشش کتاب درسی
تمامی سؤال‌های موجود در این کتاب شناسنامه‌دار هستند، به این معنی که آدرس سؤال‌ها بر اساس صفحۀ کتاب درسی ، کار در کلاس، فعالیت و یا تمرین کتاب درسی و همچنین نام مدرسه‌ای که سؤال از آن انتخاب شده، مشخص شده است. ترتیب سؤالات در هر زیرموضوع از ساده به دشوار بوده تا نظم آموزشی مطالب حفظ شود.
از 439 سؤال این کتاب، 148 سؤال مربوط به امتحانات مدارس سراسر کشور و 22 سؤال از امتحانات نهایی و 204 سؤال تألیفی جهت پوشش کامل مطالب درسی نیز ارائه و طراحی شده که نیاز دانش‌آموزان را به‌طور کامل برآورده می‌سازند.
ضریب تناسب و توازن
به ازای هر زیرموضوع ( 22 زیرموضوع) کتاب، 20 سؤال در کتاب آورده شده است و به ازای هر نمرۀ پایانی (20 نمره)،22 سؤال در کتاب آورده شده است.
چهار امتحان جامع در کتاب
در این کتاب 2 امتحان ویژۀ نیم‌سال اول و 2 امتحان خرداد ماه در پایان کتاب گنجانده شده است تا در دوران امتحان، مطالب را جمع‌بندی کنید.
DVD همراه کتاب
DVD همراه کتاب، شامل 38 فیلم آموزشی سه دقیقه‌ای و 70 فیلم از حل سؤال‌های منتخب از این کتاب است. سؤال‌هایی که در DVD همراه کتاب توسط دبیران حل شده، در کنار هر سؤال با نماد مشخص شده‌اند.

محصولات انتشارات کانون فرهنگی آموزش قلم چی قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

12,800 تومان 15,000 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 3,000 تومان بیشترین: 85,000 تومان
ريال3000 ريال85000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس و یا در تلگرام به شماره 09037125318 پیام داده و ثبت سفارش نمایید.