بانک کتاب - کتابفروشی - خرید کتاب
 
هیچ محصولی در سبد خرید شما وجود ندارد.
جستجو
مشاهده محصولات پیشتاز

پیشتاز

3 مورد در گرید 4 مورد در گرید لیست

کتاب ریاضی پنجم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


ریاضی پنجم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس پنجمی های عزیز
برای کسایی که ریاضی رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

62,000 تومان

کتاب ریاضی چهارم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


ریاضی چهارم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس چهارمی های عزیز
برای کسایی که ریاضی رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

62,000 تومان

کتاب ریاضی دوم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


ریاضی دوم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس دومی های عزیز
برای کسایی که ریاضی رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

56,000 تومان

کتاب ریاضی سوم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


ریاضی سوم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس سومی های عزیز
برای کسایی که ریاضی رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

65,000 تومان

کتاب ریاضی ششم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


ریاضی ششم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس ششمی های عزیز
برای کسایی که ریاضی رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

89,000 تومان

کتاب ریاضی نهم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


ریاضی نهم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس نهمی های عزیز
برای کسایی که ریاضی رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

106,000 تومان

کتاب ریاضی هشتم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


ریاضی هشتم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس هشتمی های عزیز
برای کسایی که ریاضی رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

79,000 تومان

کتاب ریاضی هفتم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


ریاضی هفتم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس هفتمی های عزیز
برای کسایی که ریاضی رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

96,000 تومان

کتاب علوم پنجم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


علوم پنجم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس پنجمی های عزیز
برای کسایی که علوم رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

58,000 تومان

کتاب علوم چهارم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


علوم چهارم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس چهارمی های عزیز
برای کسایی که علوم رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

55,000 تومان

کتاب علوم دوم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


علوم دوم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس دومی های عزیز
برای کسایی که ریاضی رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

50,000 تومان

کتاب علوم سوم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


علوم سوم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس سومی های عزیز
برای کسایی که علوم رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

47,000 تومان

کتاب علوم ششم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


علوم ششم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس ششمی های عزیز
برای کسایی که علوم رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

66,000 تومان

کتاب علوم نهم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


علوم نهم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس نهمی های عزیز
برای کسایی که علوم رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

102,000 تومان

کتاب علوم هشتم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


علوم هشتم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس هشتمی های عزیز
برای کسایی که علوم رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

95,000 تومان

کتاب علوم هفتم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


علوم هفتم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس هفتمی های عزیز
برای کسایی که علوم رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

83,000 تومان

کتاب فارسی ششم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


فارسی ششم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس ششمی های عزیز
برای کسایی که فارسی رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

69,000 تومان

کتاب فارسی هشتم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


فارسی هشتم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس هشتمی های عزیز
برای کسایی که فارسی رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

76,000 تومان

کتاب فارسی نهم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


کتاب فارسی نهم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس نهمی های عزیز
برای کسایی که فارسی رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

مقدمه ناشر
دوست خوبم، سلام!
در المپیک سال 2008، یک شناگر آمریکایی به اسم «مایکل فلپس» در هشت رشته ورزشی شنا شرکت کرد و در هر هشت رشته مدال طلا گرفت (که با ششم مدال طلای دیگری که در سال 2004 گرفته بود، رکورد گرفتن مدال طلا را در کل تاریخ المپیک شکست). در آن مسابقات فلپس لباس شنای پلاستیکی مخصوصی پوشیده بود که فناوری ویژه اش باعث شده بود تا در هنگام شنا با کم ترین میزان مقاومت آب رو به رو باشد و همین مسئله باعث شد دعوای شدیدی بعد از مسابقات درگیرد. عده ای می گفتند پوشیدن این لباس مثل دوپینگ است و باید ممنوع شود و عده ای دیگر هم عقیده داشتند که لباس چیزی است که همه می توانند از آن استفاده کنند و ربطی به دوپینگ ندارد. حالا این که آخرش چه شد و فینا (فدراسیون بین المللی شنا) چه تصمیمی گرفت را خودتان بروید و جست و جو (سرچ) کنید.
کتاب های پیشتاز مثل همان لباس شنای مایکل فلپس هستند، یعنی باعث می شوند تا آدم حسابی از دیگران و حتی از خودش جلو بیفتد.
به نوشتن این مقدمه که فکر می کردم، دیدم چه حیف که زمان درس خواندن ما کتاب هایی مثل این ها نوشته نمی شد، چون اگر بود که حتماً الان مایکل فلپسی بودیم برای خودمان.
برایمان در مورد این کتاب و در مورد شنا در اقیانوس آرزوهایتان بنویسید.
شاد و پیروز باشید.

مقدمه مولف
خداوند بی همتا را بیش از پیس سپاس گزارم که عنایت فرمود، تالیف کتابی دیگر و این بار کتاب فارسی پیشتاز نهم، دوره اول متوسطه را با ساختاری متفاوت از کتاب های پیشین خود به پایان برسانم. کتابی که پیش روی شماست، حاصل سال ها تجربه در امر آموزش است و در آن، نکات آموزشی فراوانی گنجانده شده است تا دانش آموزان پیشرو بتوانند در چالشی فکری و ذهنی، اطلاعات و دانش خود را در زمینه های گوناگون زبان و ادب فارسی، ارتقا بخشند و مطالب سودمندی بیاموزند. کتاب حاضر از پنج بخش تشکیل شده است.
بخش اول، معنی و مفهوم اشعار و جملات همراه با نکته های ادبی و زبانی، تاریخ ادبیات و واژه شناسی تمام درس ها (توضیح سطر به سطر کتاب درسی)
بخش دوم، واژگان هم خانواده، رابطه معنایی واژگان (مترادف و متضاد) و واژگان مهم املایی (توضیح سطر به سطر کتاب درسی)
بخش سوم، شرح و توضیح دانش های ادبی و زبانی همراه با تمرین تکوینی، پرسش های چهار گزینه ای و پاسخ تشریحی.
بخش چهارم: پرسش های چهار گزینه ای درس به درس همراه با پاسخ تشریحی
بخش پنجم: آزمون های جامع چهار گزینه ای (آزمون های تالیفی، آزمون های ورودی مدارس خاص و آزمون های مرحله ای سنجش پیشرفت تحصیلی مدارس استعدادهای درخشان)
امیدوارم این کتاب که در برگیرنده 1270 تمرین و پسرش چهار گزینه ای همراه با پاسخ تشریحی است، بتواند همکاران بزرگوار و دانش آموزان عزیز سرزمینم را یاری نماید.
محمدرضا قبادی

فهرست
بخش اول: معنا و مفهوم اشعار و جمله ها
بخش دوم: واژگان هم خانواده و رابطه معنایی واژگان
بخش سوم: دانش های زبانی و ادبی، پرسش های تکوینی و چهار گزینه ای
بخش چهارم: پرسش های چهار گزینه ای و پاسخ درس به درس
بخش پنجم: آزمون های جامع چهار گزینه ای

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

87,000 تومان

کتاب فارسی هفتم پیشتاز انتشارات خیلی سبز


کتاب فارسی هفتم پیشتاز انتشارات خیلی سبز

کتاب مفید و جامع برای کلاس هفتمی های عزیز
برای کسایی که فارسی رو خیلی دوست دارن و ازش لذت می برند.
دارای درس نامه، پرسش های تشریحی و پرسش های چهار گزینه ای
و از همه مهمتر دارای پاسخ نامه تشریحی که در مواقع لزوم می تونین ازش استفاده کنید.

محصولات انتشارات خیلی سبز قابل تهیه در بانک کتاب و فروشگاه اینترنتی WWW.4030book.ir حامی ناشران ایرانی در زمینه های کودک - نوجوان - دانشگاهی - عمومی - کمک آموزشی - مذهبی و تمامی زمینه ها می باشد.
کانال تلگرامی ما p4030book.ir@

77,000 تومان

فیلتر بر اساس:

پاک کردن همه
Close
کمترین: 47,000 تومان بیشترین: 106,000 تومان
ريال47000 ريال106000
logo-samandehi
چنانچه موفق به پیدا کردن کتاب مورد نظر خود در سایت نشده و یا فرصت کافی جهت ثبت سفارش آنلاین را ندارید نگران نباشید با 66496367 – 66966968 – 021 تماس و یا در تلگرام به شماره 09037125318 پیام داده و ثبت سفارش نمایید.